Čarodějnický kvíz

 1. Malá čarodějnice měla kamaráda
 1. Psa
 2. Kocoura
 3. Havrana
 4. Sovu
 1. Čaroděj v pohádce Arabela se jmenoval
 1. Racochejl
 2. Rampepurda
 3. Breburda
 4. Rumburak
 1. Kouzelníci potřebují kouzelnou
 1. Hůlku
 2. Ponožku
 3. Maminku
 4. Pistoli
 1. Dívka na koštěti se jmenovala
 1. Roxana
 2. Saxana
 3. Dioxina
 4. Xena
 1. Nejčastější dopravní prostředek čarodějnic je
 1. Auto
 2. Koloběžka
 3. Koště
 4. Tank
 1. Čarodějnice mají svátek
 1. 1. ledna
 2. 1. dubna
 3. 30. dubna
 4. 31. prosince
 1. Čaroděj, který věznil Zlatovlásku měl kolem těla
 1. Tři obruče
 2. Zlatý pás
 3. Hada
 4. Pás s náboji
 1. V Africe se kouzelníkovi říká
 1. Šašek
 2. Šaman
 3. Švabach
 4. Šantala
 1. Známé zaklínadlo je
 1. Karamba
 2. Hexnšús
 3. Abrakadabra
 4. Hemenex
 1. Kouzlo na krk, které majitele chrání je
 1. Anakonda
 2. Amulet
 3. Amoleta
 4. Amazonka
 1. Kouzelné slůvko je
 1. Ahoj
 2. Fujtajbl
 3. Miluji tě
 4. Prosím
 1. Kouzelnická škola byla
 1. V Bradavicích
 2. V Jistebnici
 3. V Plzni
 4. V Táboře

 

Čarodějnická osmisměrka – vyluštíš tajenku?

 

P

J

Á

L

E

N

Í

A

Č

A

Ě

V

E

N

O

K

K

A

K

D

U

B

E

N

U

R

R

R

O

K

R

T

O

O

A

D

I

R

Ě

K

Ě

J

V

T

Ě

J

A

R

O

V

T

A

A

T

S

Č

D

T

K

N

P

T

Š

I

E

R

E

C

E

P

T

O

L

C

L

L

A

R

B

O

K

 

JARO

KOTEL

ČARODĚJ

RECEPT

LEKTVAR

KOBRA

KOŠTĚ

ROK

DUBEN

KONEV

KVĚTEN

JIRKA

LED

LES

PAVOUK

TATARKA