Barevný svět

Barevný svět

 

S dětmi z MŠ jsme se setkali na dalším Dráčkovi předškolákovi.

Pracovní činnost byla zaměřená na uvolňovací cviky. Nejdříve jsme se naučili ukazovací říkanky.  Povídali jsme si o pohádkových postavách a o známých pohádkách. Pak jsme se pustili do zábavného malování pana krále, princezny, hradu a draka.. Všichni se snažili a pohádkové malování se všem líbilo.  

Jana Zouvalová

Dráček předškoláček

V listopadu proběhla naše první dílnička Dráčka předškoláčka  na téma Chvilka s písničkou. Budoucí školáci si zazpívali písničky za doprovodu hudebních nástrojů, hádali tajemné zvuky kolem nás a vytleskávali rytmus. Naučili se i nové písničky. Podle zvuku se jim povedlo rozpoznat některé hudební nástroje. Těšíme se na další společné setkání v prosinci.

Petra Slancová, Tereza Dufková

Dráček předškoláček- jazyků se nebojíme

DRÁČEK PŘEDŠKOLÁČEK – jazyků se nebojíme

Ve středu 14. 2. se konala další dílna „Dráčka předškoláčka“. Nechce se ani věřit, že šlo o předposlední setkání před zápisem.

Dnešní setkání bylo zaměřeno na angličtinu.

Předškoláčky jsme si rozdělili do dvou skupin, aby se nám lépe pracovalo.

       První skupina začala  představováním v kruhu. To děti rychle zvládly. Barvy jsou dětem velmi blízké, a tak nechyběly ani na naší hodině.Vrátili jsme se do lavic, kde na děti čekaly barevné kartičky. Nejprve jsme si barvy ukazovali, říkali jejich názvy a také hledali. Pro lepší zapamatování a zpestření práce nás při učení doprovázela písnička o barvách a klaunovi. Na závěr si děti při zpívání písničky svého klauna vybarvovaly. Hodina nám velmi rychle uběhla a my se museli rozloučit.

         Druhá skupina se také představila formou štafetové hry. Pak jsme se proměnili na zvířátka z džungle. Na „sochy“ si hráli žirafy, sloni i opice. Zapamatovat si všechna zvířátka nám pomohla písnička o slonovi. Nakonec jsme si vyrobili prstové loutky a rozloučili jsme se slovy : „ bey, bey“.

Mgr. Renata Šantorová, Mgr. Michala Lebedová

IMG_0466

IMG_0469

 

IMG_20180214_142126

 

IMG_20180214_142155

Předškoláci

Setkání s předškoláky

Tématem březnového setkání s předškoláky byla divadelní dílna. S dětmi jsme si vyzkoušeli jazykolamy, krátkou básničku jako dechové cvičení a potom už předškoláci sami předváděli, jaké básničky a písničky umí. Potom děti vytvořily malé skupinky, kde pod vedením dívek z našeho dramatického kroužku nacvičily známé pohádky, které si vzájemně přehrály. Na závěr divadelní dílny vystoupila děvčata z našeho dramatického kroužku s písní z pohádky „Tajemství staré bambitky“. Dětem se hodina strávená ve škole líbila a my se těšíme na další setkání.                    Hana Zdvihalová     

Dráček předškoláček naposledy

Ve středu 20.ledna se uskutečnilo poslední setkání Dráčka předškoláčka v tomto školním roce. Dílnička byla zaměřena na pohádkové tvoření . Nejprve si děti  zazpívaly písničky ze známých pohádek . Potom  pracovaly v pracovních listech, kde plnily pohádkové úkoly. Domů si děti odnášely  kouzelné papírové brýle, které si  vyrobily. Všichni předškoláčci byli šikovní a pracovali s chutí.

Již nyní se těšíme na další setkání v novém školním roce .

0 0 0 0

Dráček předškoláček

Předškoláci opět ve škole

Ve středu 14.10. proběhlo již 2.setkání předškoláčků na naší škole. Tentokrát jsme se sešli ve velké budově, kde se děti seznámily

s  interaktivní tabulí a s jejím využitím  ve výuce českého jazyka a matematiky (poznávaly písmena, řadily čísla podle velikosti,počítaly jednoduché matematické příklady).

Předškoláci pracovali samostatně na interaktivní tabuli a vybarvovali pracovní listy podle zadání.

Děti nadšeně pracovaly celou hodinu. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v listopadu opět ve velké budově.

                                              Mgr. Jana Veverková      

Dráček předškoláček

Dráček předškoláček – aneb seznamování předškoláčků se školou

Ve středu 23.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka  – chvilka pro písničku. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Naučily se píseň Starý medvěd vzdychá a na píseň Žabička zelená jsme si společně zatančili. Využili jsme i interaktivní tabuli a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková