MDD v ŠD

Dne 3. června 2019 proběhla v naší školní družině tradiční oslava MDD. Letos jsme slavili divadelním představením  " Myška Eliška – mořský svět ". Představení bylo propojeno se spoluprací  hlavní představitelky a dětí (tvz. " myšat " ). Během představení se děti seznamovaly s podmořským světem, jeho florou a faunou. Hádaly  např. mořského koníka, mečouna, žraloka, sasanku a další. Představení se dětem velmi líbilo. Po jeho skončení následovala pracovní dílna, kde si děti malovaly keramické polotovary ryb. Oslava MDD byla poslední akcí  školní družiny v tomto školním roce. Všem dětem, rodičům a obyvatelům Řeporyj  přejeme krásné léto a v září opět na viděnou. 

                                                                                                                                                                                             Za školní družinu Ludmila Růžičková a Eva Staňová

 

Čarodějnický den v ŠD

V úterý 30.4. jsme měli ve ŠD čarodějnický den.

Děti plnily nejrůznější úkoly.

Vymýšlely popis vlastní čarodějnice, kterou si i nakreslily. Den jsme zakončili příběhem a řekli jsme si něco o historii pálení čarodějnic.

Martina Bejvalová

 

Knihovna ŠD

21. března jsme s prvňáčky ŠD navštívili místní knihovnu u nás ve škole. Jednalo se o informativní návštěvu, kde  byly děti obeznámeny s celkovým provozem knihovny,  např. jak se přihlásit, jaké žánry knihovna nabízí, na jak dlouho se knihy půjčují a kolik stojí členský poplatek. Povídali jsme si jak se o knihy starat a jaké zajímavé knihy mají děti doma. Četli jsme si klasické české pohádky, abychom v dětech v dnešní přetechnizované době probudili zájem o knihu jako takovou. Na závěr akce jsme společně recitovali básničky a zpívali písničky s  jarní tematikou.. Velké poděkování patří naší milé knihovnici p. Ivaně Cilečkové, která se nám po celou dobu věnovala.
Vychovatelky ŠD Ludmila Růžičková, Eva Staňová

 

Karneval ŠD

V úterý 26.2.19 se konal pohádkový karneval pro děti ze školní družiny.

Sešli jsme se v hojném počtu a s dobrou náladou.

Po celou dobu akce nás provázel pan Švehla, kterému patří velké poděkování.

Děti se aktivně zapojily do všech her, s nadšením plnily úkoly. Velký ohlas měl tanec s balónky v páru.

Všechny děti byly pochváleny a dostaly sladkou odměnu.

 

Vychovatelka ŠD M.Bejvalová

 

Tři králové

A je tu další rok. Tentokrát s letopočtem 2019. Po kratších vánočních prázdninách jsme  opět 3.ledna zamířili do školy a také školní družiny. Byl to opravdu krátký týden, ale v prvňáčkové se v družině skutečně nenudili. Pod vánočním stromečkem našla všechna oddělení  dárky od Ježíška ( domeček pro panenky, kuličkovou dráhu, šachy, autíčka a k nim garáže a také hry  na cvičení pozornosti a paměti ). Povídali jsme si o zážitcích z Vánoc a připomněli si svátek Tří králů. Někteří si vyrobili  korunu nebo koláž z postav , jiní zdobili okna zimní tematikou. A na co se mohou děti těšit ? V únoru  nás čeká karneval !!!

                                                                                           Za  ŠD  L.Růžičková a E.Staňová

 

Vánoční besídka ŠD

Jako každý rok i letos proběhla ve školní družině našich prvňáčků  tradiční vánoční besídka. Po obědě jsme si ve svých odděleních zahráli a zasoutěžili. Plnili jsme různé  vánoční úkoly, skládali puzzle a luštili tajenky, došlo i na vánoční básničky a písničky. Poté jsme se obě oddělení sešly v 1. A u vánočního stromečku. Zpívali jsme společně vánoční koledy a na závěr proběhla všemi očekávaná vánoční nadílka. 

Všem  rodičům a přátelům školy  přejeme  jménem dětí a zaměstnanců krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2019.

Za ŠD Eva Staňová, Ludmila Růžičková

 

Mikulášská nadílka

Rok s rokem se sešel a Mikuláš do naší školní družiny přišel. Před obědem si  všichni naši prvňáčci  zopakovali básničky a písničky, aby mohli Mikuláše a jeho partičku co nejsrdečněji přivítat. .Po jejich příchodu do třídy, nikdo ani nedutal. Čerti  napomenuli pár dětí a Mikuláš některé zase pochválil. Děti pak společně zarecitovaly a zazpívaly . Odměnou jim byla nadílka od anděla a Mikuláše. Děti z druhých tříd se také dočkaly .Mikuláš ihned po odchodu od prvňáčků zamířil právě za nimi.

Za školní družinu Eva Staňová, Ludmila Růžičková

Bramborový týden ve ŠD

V týdnu od 22. do 26. října  probíhal ve školní družině "Bramborový týden".V pondělí,kdy nám počasí přálo,jsme si pořádně zasportovali a zasoutěžili na bramborové téma.Disciplíny jako "Slalomové koulení dýně!,"Nošení brambor na lžíci","Shazování kuželek bramborou(tenisák)","Hod bramborou na cíl","Hádání zeleniny poslepu"  a "Slalomový sběr brambor do trakaře" se dětem velice líbil.Připojilo se k nám také odd .2.A.

V dalších dnech jsme tvořili z brambor různá zvířátka a postavičky.Došlo i na bramborová tiskátka,kdy 1.odd.vyrábělo panáčka "Bramboráčka" a děti z 1.B tiskaly na šablony dýní.Společně jsme se naučili nové básničky a přečetli pohádku na bramborové téma.Poslední den byly děti odměněny medailemi za sportovní "Bramboriádu" a malými sladkostmi za aktivitu v tomto týdnu.

Již se všichni těšíme na další společnou akci,kterou bude návštěva prodejní výstavy perníčků,kde si děti budou samy zdobit .

 

                                                                                                   za ŠD L.Růžičková a E.Staňová   

Jablíčkový den v ŠD

Poslední zářijový týden se  v odděleních  prvňáčků konal "Jablíčkový týden".Každý den měly děti  různé aktivity s náměty jablíček,např : učily se společně nové básničky o jablíčkách,zpívaly písničky,tančily tanečky ,hádaly hádanky,malovaly jablíčka různými novými technikami.Při společné vycházce k nádržce děti pozorovaly,kde cestou rostou jabloně s jablíčky a závěrem vycházky malovaly na asfalt u nádržky buď celé stromy či samotná jablíčka.Těmito  aktivitami  jsme se připojili  ke čtvrteční společné akci 1.stupně ZŠ.

                                                                                                      Za  prvňáčky ŠD   L.Růžičková a E.Staňová

1 2 3 5