Termíny přijímacích zkoušek pro střední školy v šk. roce 2019/2020

Vážení rodiče,

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: úterý 14. dubna 2020
  • 2. termín: středa 15. dubna 2020

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  • 2. termín: pátek 17. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 13. května 2020
  • 2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Připomínám, že v prvním kole má žák nárok podat  přihlášku na 2 školy, poslední termín podaní přihlášek je 28.2.2020. Přijímací řízení se týká maturitních oborů. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností prosím kontaktujte mě 

[email protected]

S pozdravem

PhDr. Jana Zborovjanová

Škola v přírodě Bedřichov


V pondělí 7.10. vyrazili žáci 2. stupně na školu v přírodě do Bedřichova v Jizerských horách. Čekalo nás krásné, sluncem zalité údolí uprostřed lesa. Po ubytování a dobrém obědě jsme se žáky a našimi asistentkami vyrazili na blízkou rozhlednu Královka nedaleko naší chaty. Děti se vyhrály na hřišti plném průlezek, houpaček i lanových atrakcí. Následující den byl deštivý, ale ani to nám nebránilo v objevování dalších zajímavostí v našem okolí. Ve středu jsme po dopolední výuce zavítali na blízkou bobovou dráhu, kde děti čekalo vzrušující adrenalinové odpoledne. Večer si děti zkrátili divadelními scénkami na téma historie USA. I  když nám počasí nepřálo, nenechali jsme si poslední dny zkazit a domů odcházíme odpočatí a s dobrou náladou.

Rozpis plavání 2019/2020

4. třídy – čtvrtek 10:45 – 12:15, 10 dvouhodinových lekcí od 12. září – 14. listopadu

3. třídy – čtvrtek 10:45 – 12:15, 10 dvouhodinových lekcí od 21. listopadu – 6. února

2.třídy – úterý 10:45 – 12:15, 10 dvouhodinových lekcí od 25. února – 28. dubna

1. třídy – úterý 10:45 – 12:15, 10 dvouhodinových lekcí od 5. května – bude doplněno

 

Pohádky z Řeporyjí

Pohádky z Řeporyjí jsou na světě!

Knížka Pohádky z Řeporyjí spisovatele Petra Březiny, kterou doprovodili svými kresbami žáci místní základní školy, je konečně na světě. Navazuje na úspěšné Pohádky zpod Vidoule z roku 2015, které se už dočkaly jak divadelní, tak i rozhlasové podoby. Více se o autorovi můžete dozvědět na jeho stránkách www.vasepohadky.cz.

V deseti pohádkách se opět můžete těšit na originální postavy a jejich podivuhodné příběhy. Čeká na vás švec Prdkolka, obr Gigant, mladý kníže Filip von Sifon i hrnčíř Metoděj. Každý z nich se postaví nepřízni osudu i zlu, aby nakonec všichni došli zdárně ke šťastnému konci. Můžeme prozradit, že jedna z pohádek se jmenuje O Řeporyjském království, šaškovi a Stáří.

Představy čtenářů pak do originální obrazové podoby převedly šikovné ruce malých umělců ze ZŠ Praha 5 – Řeporyje v krásných barevných ilustracích.

Nová knížka bude slavnostně pokřtěna na akci Řeporyjská strašidla 5. listopadu 2019, kde bude i možnost jejího zakoupení. 

 

Petr Březina

Přijímací řízení na střední školy

Vážení rodiče,

zde naleznete základní informace pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020.

Každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školu. Termín odevzdání přihlášek je do 28.2.2020.

V případě zájmu o studium u oborů s předepsanou talentovou zkouškou je termín podání přihlášky už do konce listopadu 2019.

Kritéria pro přijetí na školu stanovuje ředitel dané školy. Pro maturitní obory je povinná přijímací zkouška z češtiny a matematiky, střední škola má právo stanovit i předměty jiné. Podmínky přijímacího řízení musí každá střední škola zveřejnit nejpozději do konce ledna 2020.

Přihlášku vám na požádání vystaví naše škola(prosím e-mailem odeslat nebo napsat na papír školy a vybrané obory), nebo si ji můžete volně stáhnout z internetu. 

Každá přihláška musí být potvrzena ředitelkou školy, v případě, že to škola vyžaduje, taky lékařem, a podepsaná žákem a zákonným zástupcem.

 Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihlášce uvedeny ve stejném pořadí.

Pro žáky se SPU je    nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení a uzpůsobení konání přijímací zkoušky uplatnitelný pouze na základě doporučení pro žáky/uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami vydaného školským poradenským zařízením (dále jen „ŠPZ“), které uchazeč odevzdá společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání (§ 60b odst. 4 školského zákona) pro první kolo přijímacího řízení:
a) u oborů s talentovou zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) do 30. listopadu,
b) u oborů bez talentové zkoušky do 1. března.

Doporučení ŠPZ se vydává s využitím formuláře podle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 353/2016 Sb. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání.

Termíny přijímacího řízení pro 4-leté obory s maturitou ani pro 6 a 8letá gymnázia zatím nebyly stanoveny.

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu v termíně do 15.3.2020..

Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztrátě, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení. Tam je počet přihlášek neomezený.

 

Přeji všem žákům hodně štěstí

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vých. poradkyni  [email protected]

 

Odkazy na možnost testování

https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

 

PhDr. Jana Zborovjanova

vých. poradce

Slovníky k novým učebnicím angličtiny

Vážení rodiče, od letošního roku celý první stupeň a 6 ročník z druhého stupně zahájí vyučování podle nových učebnic z vydavatelství National Geographic. Zde naleznete anglicko-české slovníky k jednotlivým učebnicím. Soubor stáhnete kliknutím na pravé tlačítko a dáte "uložit jako".

Doufáme, že se žákům nové učebnice budou líbit.

Za všechny vyučující angličtiny

Jana Zborovjanová

 

ImpactXFoundationXanglicko-XXeskXXXslovnXXXXekX5.roXX

ImpactXLevelX1Xanglicko-XXeskXXXslovnXXXXekX6.roXX

Our_World_2XslovnXXkX4.roXX

OUR_WORLD_1XslovnXXk_3.roXX

Encyklopedie ve 2.A

Práce s encyklopedií

V hodině Člověk a jeho svět jsme měli za úkol vyhledat v encyklopedii informace o zvířeti. Žáci si přinesli z domova encyklopedii zvířat. Se zájmem se všichni pustili do prohlížení encyklopedii, navzájem si knihy i půjčovali. Každý si vybral jedno zvíře, o něm napsal několik informací a zvíře i namaloval. Tak jsme si vytvořili malou prezentaci o zvířatech.

 

Jana Zouvalová

webové stránky k procvičování angličtiny

Vážení rodiče,

 

zde naleznete odkazy na různé webové stránky k procvičování angličtiny pro úplné začátečníky i mírně pokročilejší žáky.

Přeji hodně zábavy i poučení.

 

Hry pro začátečníky i mírně pokročilejší žáky formou her a soutěží, zaměření na slovíčka a základní gramatiku:

eslgamesplus.com

mes-games.com

http://www.eslgamesworld.com/

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Pro starší žáky:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

Stránky k výuce a procvičování slovíček:

http://www.learningchocolate.com/

Gramatika pro mírně pokročilejší:

https://www.ego4u.com/

https://www.englisch-hilfen.de/en/

https://www.helpforenglish.cz/

https://elt.oup.com/student/grammarfriends/?cc=cz&selLanguage=cs

Samozřejmě, výčet stránek není úplný, na internetu zde nalézt další materiály. Všechny stránky jsou zdarma.

 

S pozdravem

Jana Zborovjanová

 

1 2 3 49