Školní projekt

Příjezd a odjezd prezidenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení žáků

 

Z Orlího hnízda do útrob Alp

Poznávací zájezdy do německy mluvících zemí pro žáky ZŠ Praha 5 – Řeporyje, které již několik let výrazně podporuje vedení školy a jež pro děti neúnavně a s velkým nadšením organizuje paní učitelka Miroslava Novotná, se staly neodmyslitelnou součástí každoročního pestrého programu. V letošním roce na děti čekal dvoudenní výlet (od 18. do 19. května), zahájený návštěvou Mozartova rodného města Salcburku a prohlídkou jeho nejobdivovanějších pamětihodností. Po přenocování v St. Gilgenu, kouzelném městečku ležícím u břehu obrovského jezera Wolfgangsee, opustili malí výletníci Rakousko a přejeli do nedalekého Bavorska, kde si opravdu přišli na své. Zde se děti mohly v nadmořské výšce 1824 m nadýchat zdravého horského vzduchu a pokochat se nádherným výhledem na alpské štíty z tzv. „Orlího hnízda“ (v Německu nazývaném Kehlsteinhaus). Vedle mnoha dalších turisticky zajímavých zastavení si ale děti snad nejvíce užily návštěvu solných dolů v Berchtesgadenu. Důlním vláčkem se – oblečeny do ochranných kombinéz – pozvolna vnořily do podskalních hlubin, kde při plavbě po hladině Zrcadlového jezera (Spiegelsee) obdivovaly působivou laserovou show a kde se doslova vydováděly na důlních skluzavkách. Jakým jiným způsobem popřát dětem a pedagogům mnoho krásných zážitků na dalších společných cestách než zvoláním pozdravu bavorských horníků „Glück auf!“ („Zdař Bůh!“).

Mgr. Zdeněk Kauer

Školní kolo hudební soutěže

 

Na prvním stupni naší školy se uskutečnila hudební soutěž. V hodinách hudební výchovy proběhla třídní kola ve zpěvu českých písní. Porotou byli všichni žáci z celé třídy, kteří vždy vybrali tři své spolužáky, kteří postoupili do školního kola. V pátek 20.5. proběhlo školní kolo, kde měla porota, složená z paní ředitelky a tří paní učitelek, náročnou práci. Musela vybrat ze všech šikovných zpěváčků ty nejlepší. Soutěžili mezi sebou žáci prvních a druhých tříd a druhou soutěžní skupinou byli hudebníci od třetí do páté třídy. Soutěžící se pečlivě připravovali a všichni si zaslouží uznání. Je velice náročné vystoupit před takovým množstvím spolužáků a zazpívat tak, aby byla píseň rytmicky i intonačně správně. Všem zúčastněným gratulujeme.

Řeporyjský retro týden

Každoroční pořádání projektových akcí pro širokou veřejnost, které jsou zaměřeny na nejrůznější témata, se na ZŠ Praha 5 Řeporyje stalo již několikaletou tradicí. V roce 2016 žáci a pedagogové společně velkolepě oslavili 700. výročí narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. V rámci loňského projektu vyrazily děti v doprovodu ostřílených průvodců z Klubu českých turistů za poznáváním přírodních skvostů naší země. Letos iniciovalo vedení školy celoroční projekt zasvěcený 100. výročí založení Československa. Jeho cílem je zdůraznění významu vzniku Československa, posílení pocitu sounáležitosti k vlastnímu národu a uvědomění si naší kulturní, historické a společenské svébytnosti. Bezprostředně po Velikonocích se projekt rozjel na plné obrátky zahajovací akcí nazvanou Retro týden aneb jak tomu bylo ve škole kdysi. Významnými spolutvůrci bohatého programu se staly pochopitelně děti. Jako mávnutím kouzelného proutku se škola přenesla v čase do minulosti. V areálu školy se potkávali žáci v pionýrských krojích nebo ve sportovních úborech v barvách trikolory, které se kdysi nosily v hodinách tělocviku. Vedle „ostrého týpka“ v džínové vestě s nápisem AC/DC, uniformovaných příslušníků Sokola či Československé armády se po chodbách školy pohybovali také pedagogové odění do manšestráků, květovaných zástěr, bílých plášťů či halenek s vycpávkami na ramenou. Děti si navíc vyzkoušely, jaké to bylo, když se ve škole dříve muselo o přestávkách „kolovat“ po chodbě, tj. organizovaně chodit v kruhu. Žáci také písemně zachytili dobovou atmosféru v školách, jak ji známe třeba z filmů Cesta do hlubin Študákovy duše či Škola základ života. Na vlastní kůži si děti mohly prožít pocity neposlušného žáka, který musel v dřívějších dobách za trest klečet na hrachu nebo dostal přes prsty rákoskou – dnes pochopitelně jen symbolicky. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského zapůjčily škole při této příležitosti panelovou výstavu nazvanou Od Marie Terezie po dnešek – Školní vysvědčení v proměnách času, na níž si děti prohlédly, jak kdysi vypadalo vysvědčení. Nechyběly ani soutěže. V kvízu nazvaném Obrazy naší každodennosti, jemuž předcházela důkladná četba dobového tisku, odpovídaly děti na otázky týkající se bezprostřední atmosféry a prožívání obyčejných lidí ve dnech vzniku Československého státu. Pochopitelně nezůstaly opomenuty ani slovenské reálie. Součástí kvízu byla i soutěž Slovenský tezaurus, v níž děti odhadovaly významy sedmdesáti slovenských výrazů – kupodivu velmi úspěšně. O tom, že to se slovenštinou neměly vůbec jednoduché, svědčí nejen celkový počet slov, ale i jejich výběr. Vždyť kdo z dospělých by věděl, co znamená např. „cencúľ“, „lienka“, „lievik“, „olovrant“, „povala“ nebo „žubrienka“. Program pamatoval také na slovenskou gastronomii, ve školní jídelně se mimo jiné podávaly i poctivé slovenské halušky. Už nyní se Řeporyjští mohou těšit na červnové vyvrcholení školního projektu, v němž se žáci ohlédnou za jednotlivými desetiletími naší novodobé historie od vzniku Československa až po současnost a pokusí se co nejvěrněji zachytit českého národního ducha, jak se odráží v každodenních událostech v životě obyčejného občana. V programu nebudou chybět divadelní scénky ani ukázky dobové módy a hudby. Přejeme řeporyjskému školnímu projektu úspěšné finále a jeho účastníkům hodně zábavných i poučných zážitků!

Mgr. Zdeněk Kauer

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Velikonoční vytváření ve 2.A

Před velikonočními svátky jsme se s chutí pustili do výroby velikonočního přáníčka a zdobení vajíček. Vyzkoušeli jsme několik technik. Nejvíce se nám líbilo zdobení kraslic voskem. Domů jsme si na výzdobu odnášeli zakořeněnou větvičku z vrby ozdobenou kraslicemi a zápichem.

Zvířátka ve škole

Začal březen a s ním už se k nám pomalu blíží očekávané jaro. Roční období, kdy se líhnou a rodí mláďátka. My ve škole jsme přivítali pana Hořáka s manželkou ze záchranné stanice Chrástov, který nám poutavě povídal o zvířátkách, o jejich chovu a sdělil nám o nich i mnoho zajímavostí. Protože se věnuje i psaní písní, zahrál si s dětmi hudební hru na hádanky, Děti poznávaly, o jakém zvířátku se v dané písni zpívá. Pořad se nám opět moc líbil.20180302_091725 20180302_092718 20180302_093437 20180302_093552 20180302_094508

Dráček předškoláček- jazyků se nebojíme

DRÁČEK PŘEDŠKOLÁČEK – jazyků se nebojíme

Ve středu 14. 2. se konala další dílna „Dráčka předškoláčka“. Nechce se ani věřit, že šlo o předposlední setkání před zápisem.

Dnešní setkání bylo zaměřeno na angličtinu.

Předškoláčky jsme si rozdělili do dvou skupin, aby se nám lépe pracovalo.

       První skupina začala  představováním v kruhu. To děti rychle zvládly. Barvy jsou dětem velmi blízké, a tak nechyběly ani na naší hodině.Vrátili jsme se do lavic, kde na děti čekaly barevné kartičky. Nejprve jsme si barvy ukazovali, říkali jejich názvy a také hledali. Pro lepší zapamatování a zpestření práce nás při učení doprovázela písnička o barvách a klaunovi. Na závěr si děti při zpívání písničky svého klauna vybarvovaly. Hodina nám velmi rychle uběhla a my se museli rozloučit.

         Druhá skupina se také představila formou štafetové hry. Pak jsme se proměnili na zvířátka z džungle. Na „sochy“ si hráli žirafy, sloni i opice. Zapamatovat si všechna zvířátka nám pomohla písnička o slonovi. Nakonec jsme si vyrobili prstové loutky a rozloučili jsme se slovy : „ bey, bey“.

Mgr. Renata Šantorová, Mgr. Michala Lebedová

IMG_0466

IMG_0469

 

IMG_20180214_142126

 

IMG_20180214_142155

1 2 3 42