ČASOVÝ HARMONOGRAM KVĚTEN-ČERVEN 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM KVĚTEN-ČERVEN 2020

 

Od 11. května 2020             Nepovinná prezenční výuka pro žáky 9. ročníků zaměřená na přípravu na přijímací

                                                zkoušky na střední školy (semináře z M a ČJ, pondělí a čtvrtek, 9.00 – 12.30).

Od 25. května 2020             Nepovinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně (1. – 5. třídy)

maximálně 15 žáků a je neměnná a trvá až do 30. června 2020.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020.

Dne 12. 6. 2020 končí prezenční i distanční vyučování pro všechny žáky Základní školy Praha 5 – Řeporyje.

 

Klasifikace bude uzavřena známkou z podkladů získaných během prezenční výuky do 10. 3. 2020 a podpůrně z podkladů získaných během distanční výuky (snaha o pravidelnou práci a odevzdávání úkolů, samostatnost žáků a práce se získanými výstupy). Z některých běžně užívaných postupů musíme slevit a hodnotit žáky i s dlouhodobou znalostí jejich výsledků ve škole. V některých předmětech a tematických okruzích třeba slevit z objemu učiva stanoveného školním vzdělávacím programem školy. Hodnocení žáků nebude zhoršeno oproti jejich obvyklým výsledkům. Předání vysvědčení bude upřesněno (časový rozpis po jednotlivých třídách ve venkovních prostorách areálu školy nebo lze vyzvednou v září 2020).

 

15. června – 17. června 2020    Čerpání ředitelského volna (dle Zákona 561/2004 Sb.).

Od 18. června 2020            Pokračuje činnost skupin žáků, které vznikly 25. května 2020

činnost skupin zaměřena na volnočasové aktivity, vzhledem ke stavebním pracím, které budou probíhat v hlavní budově školy (podstatné omezení počtu volných tříd a dalších školních prostor), bude většina aktivit probíhat venku, případně v tělocvičně školy

 

Vzhledem k probíhající kompletní rekonstrukci školní jídelny a kuchyně stravování formou teplých obědů NENÍ MOŽNO. V případě zájmu zajistíme dovoz studených balíčků.

 

Rozhodné dokumenty pro výše uvedenou organizaci školního roku:

  1. Mimořádné opatření MZ z 10. března 2020 (Praha, 10. března. 2020 Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)
  2. Rozhodnutí MŠMT z 30. dubna. 2020 (částečné otevření škol na základě dobrovolnosti)
  3. Odlišná organizace školního roku 2019/20 z důvodu rekonstrukce (MŠMT ze dne 24. ledna. 2020).

Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

ředitelka školy, kontakt: 725 700 400, [email protected]

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Uvádíme základní informace pro rodiče:

 

Organizace vzdělávání od 25. května 2020

 

1.    Docházka je dobrovolná. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 

2.    Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020

3.    Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části to budou asistenti pedagogů a pedagogičtí pracovníci z druhého stupně ZŠ. Pedagogové 1. stupně dále zajišťují distanční výuku (online). Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují vychovatelé.

4.    Žádáme Vás o stanovisko, zda bude Vaše dítě v případě otevření škol do školy docházet. Zároveň prosíme o informaci, zda bude Vaše dítě využívat odpolední skupinu. 

Prosíme, uveďte celé jméno dítěte a třídu. Informaci pište jako zprávu do elektronické ŽK – Michala Lebedová

Prosíme o vyjádření do 18. 05. 2020 (pondělí) do 12:00 hodin.

5.    Podle pokynu MŠMT není otevřena ranní ani koncová družina.

6.    Každý učitel si vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka na hřišti.

7.    Školní jídelna nefunguje.

8.    Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

9.    Provozní doba školy pro žáky je od 25. května 2020 do konce školního roku od 7:45 do 16:00 hodin, pro děti, které nenavštěvují školní družinu do 11:30 hodin. Do školy vstupují pouze žáci. Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat. 

10.    Žáka může rodič doprovodit před školu. Rozfázování začátků dopolední aktivity podle počtu přihlášených žáků upřesníme a budeme Vás informovat.

11.    Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím elektronické ŽK. Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

12.    Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

13.    Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole po dohodě.

https://www.zs-reporyje.cz/dokumenty/

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

Čestné prohlášení (PDF)

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Rekonstrukce jídelny a přístupové komunikace ke škole.Rekonstrukce jídelny a přístupové komunikace ke škole.Čas, kdy děti pilně pracují a učí se doma, jsme využili na rekonstrukci jídelny. Zatím to vypadá tak, že jen bouráme, ale v září nás určitě bude čekat nová jídelna s moderním vybavením a výběrem ze dvou jídel.Přístupovou kamínkovou cestu do školy jsme vyměnili za krásnou reprezentativní komunikaci, na které si maminky našich dětí nezničí podpatky.Lenka WeignerováDěkujeme

 


 

Dne 11. 3. 2020 byly uzavřeny všechny školy a my se poprvé v historii začali pokoušet o distanční výuku. Od samého začátku bylo naším cílem výuku nepřerušit a zároveň respektovat aktuální dění a chod rodin.


 

Naší snahou je děti aktivně zapojovat do výuky hravou formou a nabízet jim takové úkoly, které budou zvladatelné, zajímavé, motivační a časově nenáročné.


 

Pro nás všechny je tato situace nová a neznámá. I paní učitelky se učí. Vzájemně spolupracují, obohacují se nápady, sdílejí prožitky a úspěchy. Učení na dálku se snaží zpestřit formou video – hovorů prostřednictvím Skype, Zoom nebo WhatsApp al děti tak mají možnost učit se se spolužáky a paní učitelkou. Každá reakce, ať už dětí či rodiče nás posouvá vpřed.


 

Všem dětem patří velká pochvala za jejich píli, snahu a vytrvalost.


 

Děkujeme také všem rodičům za spolupráci, trpělivost a podporu. Vážíme si Vaší pomoci se zapojením do výuky.


 

Věříme, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.Za kolektiv pedagogů Karolína Koutecká

 

Hravé přesmyčky

PŘESMYČKY   –   KVĚTINY

 

U R S K O K  ……………………………………….

I R A N C S   ………………………………………..

Ž A E S N N K Ě ……………………………………

R Í T L K E P Č ……………………………………..

N T Á U L P I………………………………………..

M P N Ě A O N K…………………………………

E R Ž Ů………………………………………………..

 

PŘESMYČKY   –   MLÁĎATA

 

E T L O K S Á             ……………………………………….

O Á K K Ť T O            ….…………………………………..

U T O H S K O Á         ………………………………………

T O K Ě T Š Á Ň          ………………………………………

Á H T J Ň O K E         ……………………………………….

K L O K Ů Á Z T        ……………………………………….

Í H T B Ř O Á K        ………………………………………..

Á Č T O K Á K          ………………………………………..

Jarní květinka

Pomůcky: 3 bílé papíry (nebo 1 čtvrtka a 2 papíry), vodovky, štětec, miska s vodou, houbička na nádobí, pravítko 30 cm, obyčejná tužka, nůžky, lepidlo, noviny či reklamní leták jako podložku

Pracovní postup: nejprve si připravíme papíry a jeden papír či čtvrtku celý potiskáme houbičkou na nádobí (vyber si jednu barvu). Druhý papír rozdělíme po délce či šířce obyčejnou tužkou na barevné proužky, ty pak pomocí štětce vybarvíme vodovými barvami. Necháme oba papíry zcela zaschnout a poté je na chvíli zatěžkáme knihami, aby byly pěkně rovné. Vytiskneme si přílohu se šablonami okvětních lístků, nebo je z monitoru opatrně s pomocí rodičů obkreslete na další papír. Šablony vystřihneme a obkreslíme daný počet na pruhovaný papír v různých místech a různými směry. Poté vezmeme šablony a položíme na druhý potištěný papír (na výšku). Bereme jednu šablonu po druhé, natíráme lepidlem a sestavujeme květinu.

Hodně štěstí a radosti z dalšího vyrábění 🙂

 

Sluníčko

Pomůcky: papírový tácek nebo čtvrtka, kolíčky dřevěné, dva knoflíky, fixy, temperové barvy, štětec, lepidlo a staré noviny.

Postup: Nejdříve si rozprostřeme staré noviny jako podložku, aby jsme nic neumazali. Vezmeme si papírový tácek (kdo nemá, použije čtvrtku a obkreslí třeba talíř jako kruh). Tácek celý nabarvíme žlutou temperou a necháme zaschnout. Poté si temperou natřeme i dřevěné kolíčky (kdo nemá, použije špejle) a necháme opět dobře zaschnout. Červeným fixem namalujeme okraj sluníčka a velkou, smějící se pusu.

Přilepíme knoflíky lepidlem jako oči a nakonec připevníme kolíčkové paprsky. Kdo nemá, přilepí krátké nalámané špejle. Můžou se použít i umělohmotné barevné kolíčky.

Veselé jarní sluníčko si doma vystavíme, abychom měli stále dobrou náladu. 🙂

 

Velikonoční bojovka

 

Ahoj, jsou Velikonoce a představ si, že kuřátko poztrácelo všechna velikonoční vajíčka.

Zajíček se ale rozhodl, že to tak nenechá a najde je.

Pomůžeš mu s tím?

Splněním každého z níže uvedených úkolů se posuneš blíže k jejich nalezení.

Tak se do toho rychle pusť, než je najde někdo jiný :-).

 

Velikonoční svačinka

Potřebný materiál: vařené vejce, čokoládové vajíčko, hrozinky, oříšky, nádivka, mazanec, uzené maso (cokoliv co patří k velikonočním pochutinám) + šátek na oči

Hra: Úkolem dětí je s využitím čichu a chuti rozpoznat o jaký druh jídla se jedná.

 

Vajíčkový slalom
Potřebný materiál: vyfouknuté nebo lehké plastové vejce, brčko

Hra: Hraje se nejlépe na hladké ploše. Úkolem je pomocí foukání do brčka dostat vejce slalomem od startu až k cíli přes hrací pole. Hrací pole je potřeba obsadit různými předměty pro potřebu provedení slalomu (hrnečky, misky, hračky…)

 

Velikonoční paměťová hra

Potřebný materiál: ručník + kraslice, bílé vajíčko, řehtačka, pomlázka, soška kuřátka, forma na pečení beránka … přibližně 7 věcí, které mají spojitost s Velikonoci

Hra: předměty jsou přikryty ručníkem, jeden odebereme a děti hádají, co zmizelo.

Hru opakujeme vícekrát

 

Hravé hádanky

  • Každý na to kouká, civí. Na jaře se dějí divy – rozkvete vždy jeden pán. Víte který? …
  • Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak maličká? Uprostřed máš sluníčko, okolo běličká.
  • Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy.
  • Malá kytka celá bledá ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule rozkvétají …
  • Na nevelkém stonečku spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? …
  • Ve své sytě žluté kráse pampelišce podobá se. Nápověda pro Bělu: „Jsou to květy …!

 

Velikonoční příběh z vybraných slov

Hra: z uvedených slov vytvoř vlastní veselý příběh. V něm musí být k ostatním slovům použita všechna níže uvedená J. Každé níže uvedené slovo si můžeš namalovat nebo napsat na malý papírek a dát ho stranou, pokud už ho ve svém příběhu použiješ.

  • zajíček, zrní, vajíčko, beránek, pomlázka, kuřátko, košík, mašle

 

Velikonoční verze hry Honzo, vstávej!

Hra: spočítej, kolik slepičích je to u vás doma od vany do kuchyně k troubě. Číslo si zapiš na papír. Dále zjisti, kolik zaječích skoků je od tvé postele k posteli maminky. Číslo zapiš vedle prvního čísla. Mezi obě čísla napiš znaménko plus a sečti je. Výsledek je počet, který musíš skákat nejdříve na jedné noze, poté na druhé.

 

Velikonoční luštěníčko

Hra: najdi všechna uvedená slova v tabulce níže, zvládneš tento poslední úkol?!

ZAJÍC, VAJÍČKO, KOLEDA, VRBA, MAZANEC, VELIKONOCE, NARCIS, NÁDIVKA, BERÁNEK, MAŠLE, KOŠÍK

Z

I

J

F

S

A

T

N

I

B

V

E

L

I

K

O

N

O

C

E

D

M

U

L

Z

X

S

F

N

R

W

T

I

R

A

C

A

M

U

Á

E

X

V

M

J

R

H

K

T

N

R

V

A

J

Í

Č

K

O

M

E

K

R

L

P

C

O

K

L

T

K

O

B

U

Y

B

M

R

E

V

M

M

A

Z

A

N

E

C

D

K

E

A

U

O

L

A

J

O

A

O

G

Š

G

E

P

R

I

P

R

Š

R

L

W

A

S

C

Q

E

U

Í

P

E

N

Á

D

I

V

K

A

K

O

L

G

F

U

S

R

T

Q

I

K

 

Huráááááá, splněním všech úkolů si pomohl/a zajíčkovi a on už má vajíčka pro sebe a své kamarády u sebe.

A co ty, najdeš u vás doma tajný velikonoční poklad!?

Co takhle si zkusit s maminkou nebo tatínkem zahrát hru Přihořívá, přihořívá, hoříííí 🙂.

 

A večer si můžete před spinkáním přečíst tuto krásnou říkanku o kuřátku 🙂

 

František Hrubín

Jak to bylo, pohádko?
Zabloudilo kuřátko.
Za zahradou mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

Ve vysokém obilí,
bude večer za chvíli.
Povezte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?

Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.
Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

Pověz, milí ječmínku,
jak mám najít maminku?
Ječmen syčí mezi vousy,
ptej se pšenic, vzpomenou si.

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic.
Mílé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to.

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská.

Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní
– a tvá máma za vraty
– zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty.

Děkuji ti, žitné pole!
Pozdravuj tam ve stodole!
Koho, milé políčko?
Zrno i to zrníčko!

Ať se ke mě z jara hlásí,
vychovám z nich nové klasy.
A tak mámu za krátko
našlo také kuřátko.

 

Ovečky na paloučku

Pomůcky: vodové barvy, bílý papír, lepidlo, černý fix, kulaté vatové tamponky, houbička na nádobí, nůžky, miska s trochou vody

Postup: houbičku na nádobí rozstříháme na čtyři díly (po skončení práce houbičky nevyhazujte, jen je v teplé vodě omyjte a nechte si je zase na příští tvoření). Připravte si bílý papír či čtvrtku na šířku. Malou houbičku navlhčete v misce s vodou a naneste na ni zelenou barvu. Na spodní část papíru či čtvrtky začněte tiskat houbičkou travičku. V horní části udělejte totéž modrou barvou. Vynechejte v jednom z horních rohů místo na sluníčko a to domalujte houbičkou se žlutou barvou. Takto obrázek nechte zaschnout.

Vatový tampon rozdělte na dvě části a nalepte na již suchý obrázek chlupatou částí ven. Z druhé, nepoužité půlky tamponku, později dozdobte hlavičku. Fixem dokreslete hlavičku, vymalujte ji šedě (necháme opět chvilku zaschnout) a dozdobte již zmiňovaným zbytkem vatového tamponku. Poté fixem domalujte ovečkám obličeje, nohy, ruce a kopýtka. Nakonec nesmíme zapomenout na sluníčko! Venku krásně svítí, tak ať si ho užijí i vaše krásné ovečky :-).

Vychovatelky ŠD

 

Veselý zajíček

Na výrobu velikonočního zajíčka budeme potřebovat: ruličku od toaletního papíru, barevné papíry – hnědý, růžový a bílý (pokud nemáme barevné papíry, obarvíme bílé papíry třeba pastelkou nebo voskovkou), dále potřebujeme lepidlo, nůžky a černý fix.

Vezmeme si hnědý papír, ze kterého vystřihneme obdélník o šířce ruličky. Poté ruličku oblepíme tímto hnědým papírem. Jako další krok si vystřihneme uši, také z hnědého papíru, na menší vnitřky uší použijeme růžový papír. Růžová ouška nalepíme na hnědá. Když máme ouška hotová, nalepíme je na ruličku. Dále si na bílý papír namalujeme oči a zoubky, které také vystřihneme a nalepíme na ruličku. Nakonec domalujeme fixou čumáček a vousky.

A máme hotovo! Zajíčka můžeme využít také jako stojánek na tužky na našem stolečku. 🙂

1 2 3 53