Mezinárodní Vánoce

Letos se naše škola zapojila v rámci mezinárodního projektu EU ERASMUS+ do několika projektů. Žáci v hodinách angličtiny komunikují se žáky jiných škol v zahraničí. Mají tak možnost aktivně si procvičovat cizí jazyk, mají možnost zpoznat nové kamarády a seznámit se s jejich životem,  zvyky  či koníčky. Zároveň se učí bezpečnému využívaní moderních komunikačních technologií.

V prosinci jsme si také vyměnili vánoční pozdravy. Naši žáci si tak mohli odnést pozdrav ze zahraničí přímo pro sebe.

 

Jana Zborovjanová

 

Zájezd do vánočního Londýna

Minulý týden naši žáci měli možnost podívat se, jak vypadá vánoční Londýn. Celý pobyt byl nabitý návštevou historických i turisticky atraktivních míst. Žáci se nejdříve rozhlédli po celém městě z výšky London Eye, pak jsme si udělali prohlídku Houses of Parliament, prohlédli jsme si královské zahrady a prošli se kolem Buckinghamského paláce, kde sídlí britská královna. Další den jsme navštívili nádherné National History Museum. Po prohlédce dinosaurů a jiných divů přírody jsme se vydali cestou přes Hyde Park za vánočními nákupy na světoznámou Oxford Street. Poslední den jsme si prohlédli Greenwichský nultý poledník a Greenwichský park, odkud nás čekal nádherný výhled na celé město. Náš výlet jsme ukončili návštěvou Tower of London, kde jsme měli možnost prohlédnout si korunovační klenoty britských panovníků a Tower Bridge.  Londýn nás celý čas "hostil" hezkým slunečným, i když mrazivým počasím. Všichni jsme si odnesli spoustu krásných zážitků.

 

Jana Zborovjanová

 

Čertí školička

Ve středu 5.12. u prvňáčků proběhl čertí den. V pekelných třídách se sešli čerti, andělé i několik Mikulášů. Čertí paní učitelky si pro své žáčky připravily pekelné úlohy. Nakonec dorazil opravdový Mikuláš se svou družinou. Děti pro ně měly připravené básničky a písničky, takže čerti odešli s prázdnými pytli. Snad se pro nikoho nebudou muset vracet.

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče,

každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školu. Termín odevzdání přihlášek je do 28.2.2018.

Každá přihláška musí být potvrzena lékařem, ředitelkou školy a podepsaná žákem a zákonným zástupcem. Přihlášku vám na požádání vystaví škola, nebo si ji můžete volně stáhnout z internetu.

 Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihlášce uvedeny ve stejném pořadí.

 

Termíny přijímacího řízení pro 4-leté obory s maturitou:

12.4.2019

15.4.2019

 

Termíny přijímacího řízení pro 6-letá a 8-letá gymnázia

16.4.2019

17.4.2019

 

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu.

Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztráte, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

 

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení.

 

Přeji všem žákům hodně štěstí

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vých. poradkyni  [email protected]

 

Odkazy na možnost testování https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

https://www.cermat.cz/pro-uchazece-z-9-rocniku-zl-1404034804.html

 

Jana Zborovjanova

vých. poradce

 

 

Řeporyjská strašidýlka

7. listopadu se konala jako každoročně akce Řeporyjská strašidýlka pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Řeporyje. Z důvodu stavby v areálu školy však měla úplně jiný nádech. Na děti letos čekala speciální strašidelná stezka, která vedla od místní hasičárny až na hřiště na skále. Na nejodvážnější průzkumníky čekalo v cíli malé překvapení. Zde také proběhlo tradiční pasování nebojácných prvňáčků, kteří se strašidel po cestě nezalekli a dorazili ve velmi hojném počtu. Za svou odvahu každý prvňáček dostal dárek na památku. Celá akce byla zakončena ohňostrojem.

Tereza Dufková, Petra Slancová

1 2 3 47