Škola v přírodě pro žáky 6. a 7. ročníků 2020/2021

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Nabídka pro žáky 6. a 7. ročníků ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

dovolujeme si touto cestou nabídnout Vašim dětem možnost zúčastnit se v úvodu nadcházejícího školního roku pobytu na škole v přírodě. Přechod žáků na 2. stupeň provází v první řadě převzetí třídy novými třídními učiteli – což se letos v září dotkne částečně i sedmého ročníku. Hlavním cílem společného vzdělávacího pobytu žáků se svými učiteli je snaha o vzájemné poznání a navázání přátelských vztahů. Škola v přírodě se nám navíc jeví jako skvělá příležitost k zotavení po období spojeném s obtížným a omezeným způsobem výuky, stejně jako ke kýženému „návratu do starých kolejí“.

O tom, že výuka v přírodě spojená s celodenními sportovními a společenskými aktivitami obohacuje děti nezapomenutelnými zážitky, svědčí koneckonců i spokojenost a nadšení žáků, kteří absolvovali pobyt vloni. 

Prosíme, abyste v nejbližších dnech sledovali příchozí poštu v elektronické žákovské knížce (DM SOFT) svých dětí. Prostřednictvím mailu Vás osloví budoucí třídní učitelé Vašich dětí, aby se Vám představili a aby Vám sdělili podrobnější informace týkající se smluvních podmínek pobytu a úspěšného podání přihlášky.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

KDE

Obec Kořenov (nacházející se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor).

 

KDY

Od čtvrtka 3. září do pondělí 7. září 2020

Pozn. Žáci nastupují do škol v úterý 1. září. Ve středu 2. září probíhají konzultace.

 

CENA

cca 3.900,-Kč

(cena je předběžná; může se měnit oběma směry v závislosti na počtu přihlášených žáků)

 

DODAVATEL

Cestovní kancelář CK 2

 

TŘÍDY A JEJICH TŘÍDNÍ UČITELÉ

6. A (paní učitelka Kamila Procházková)

6. B (paní učitelka Denisa Šilerová)

7. A (paní učitelka Lucie Wilczková)

7. B (pan učitel Zdeněk Kauer)

 

VEDOUCÍ POBYTU

pan učitel Jiří Macák

 

Těšíme se na hojnou účast žáků!

 

 

 

 

 

 

Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11. 05. 2020

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 
Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
 
 
1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů na přijímací zkoušky.
 
Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:
 
Výuka probíhá v pondělí a  ve čtvrtek.
9:00 – 12:30 blok výuky českého jazyka (2×45 minut) s přestávkou a blok výuky matematiky (2×45 minut) s přestávkou.
Mezi hodinami budou 10minutové přestávky.
 
2) Jídelna nefunguje.
 
3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 
4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 9:00  do 12:30 hodin.
 
5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím elektronické ŽK.
 
6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 
7) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy
 
8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 
 
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku…), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  
 
Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:
 
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019(rok 2019, po rozkliku 2020) 
 

 

Zápisové lístky

Vážení rodiče,

zápisové lístky pro přijetí na SŠ budou vydávány zákonnému zástupci žáka 

14.4.2020 až 16.4.2020, vždy v čase 14.00-17.30.

Zápisový lístek může vyzvednout v ZŠ Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596 v ředitelně, kontaktujte paní ředitelku Ing. Lenku Weignerovou, Ph.D., tel. 725 700 400 .

Vzhledem k tomu, že ve škole probíhá úprava komunikací, při vstupu do budovy se řiďte pokyny na vstupních bránách a dbejte dodržování bezpečnosti. 

Zároveň vás prosíme o dodržování pokynů nařízených vládou ohledně koronaviru.

 

V případě dotazů nebo nejasností obraťte se prosím na vých. poradkyni, paní PhDr. Janu Zborovjanovou, [email protected]

 

S přáním hezkého dne

PhDr.Jana Zborovjanová

Výchovná poradkyně

 

Organizace výuky v době karantény pro 2.stupeň

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,

Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí Rady bezpečnosti České republiky jsou školy uzavřené až do odvolání,  Ministerstvo školství nařídilo všem žákům domácí vzdělávání a všem učitelům práci z domova.

Žáci budou až do odvolání tohoto opatření přes elektronickou žákovskou knížku od svých vyučujících průběžně dostávat  úkoly k vypracování, a taky instrukce  a výukové materiály, které jim mohou usnadnit domácí vzdělávání, spolu s termínem vypracování.

Žáci budou úkoly postupně vypracovávat dle svých schopností a přes svoje přihlášení do EŽK budou vypracované úkoly posílat zpátky. Každý žák má  svůj přístupový kód do EŽK, pokud nefunguje nebo ho nemáte, obraťte se prosím na paní uč. Zborovjanovou, vygeneruje žákům nový přístup.  Vypracované úkoly není možné posílat přes rodičovský přístup do EŽK.

V EŽK je potřeba otevírat úkoly přes ikonu „Výuka“ – „úkoly“ – „domácí úkoly“.

Žáci si zobrazí úkol přes modrou značku, a buď úkol přímo napíší do kolonky „vypracování“, kde je taky možnost přiložit soubory, a potvrdí vypracování kliknutím na okno “uložit a odevzdat úkol jako hotový“. V případě problémů s odesíláním kontaktujte prosím vyučujícího.

V případě, že nemáte možnost posílat úkoly touto formou, je možné zaslat úkoly i na e-mail dotyčného vyučujícího, nebo se domluvit s vyučujícím na jiné formě odevzdání úkolů.

Pokud si se zadanými úkoly nevíte rady, kontaktujte prosím e-mailem vyučující.

Vyučující potvrdí v EŽK odevzdání úkolů.

Všichni vydavatelé českých učebnic  (Fraus, Nová škola, Didakta…) zpřístupnili žákům a rodičům svoje webové stránky, takže žáci mají možnost procvičovat si zdarma učivo i online. Informace o jednotlivých stránkách již byli rozposlány přes EŽK.  SCIO taky zpřístupnilo online přípravné testy pro přijímací řízení.

 

S pozdravem

Vedení školy

Anglický jazyk 1. ročník

FRUIT ( frujt ) = OVOCE

 

APPLE ( epl ) = JABLKO

CHERRY ( šeri) = TŘEŠNĚ

LEMON ( lemn ) = CITRÓN

ORANGE ( orinč ) = POMERANČ

STRAWBERRY ( stróberi ) = JAHODA

PLUM ( plam ) = ŠVESTKA

PEACH ( píč ) = BROSKEV

 

 

VEGETABLE ( vedžetbl ) = ZELENINA

 

TOMATO ( tomejtou ) = RAJČE

CUCUMBER ( kjůkambr ) = OKURKA

POTATO ( potejtou ) = BRAMBORA

CARROT ( kerot ) = MRKEV

ONION ( anijn ) = CIBULE

 

OPAKOVÁNÍ

 

FOOD ( fůd ) = JÍDLO

 

CHEESE ( čís ) = sýr

CAKE ( kejk ) = koláč, dort

BREAD ( bred ) = CHLEBA

EGG ( eg ) = VEJCE

BUTTER ( bat/dr) = MÁSLO

 

DRINKS ( drinks ) = PITÍ

 

WATTER ( vótr ) = VODA

TEA ( tý ) = ČAJ

MILK ( milk ) = MLÉKO

BEER ( bír ) = PIVO

WINE ( vajn ) = VÍNO

SODA = PERLIVÁ VODA

JUICE ( džus ) = DŽUS

 

 

Karnevalové veselí

Karnevalové veselí

V pondělí 24.února zahájily první a druhé třídy vyučování a pobyt ve školní družině v nových učebnách školy. Během několika dnů si všichni zvykli na pozměněný provoz. Konec prvního týdne jsme oslavili společně se školní družinou karnevalem v naší velké tělocvičně. Na žáky čekalo několik nelehkých soutěžních úkolů. Rej masek jsme zakončili pořádnou tancovačkou. Všichni jsme si pohádkové dopoledne užili.

paní učitelky 1.a 2.tříd,paní vychovatelky

 

Plán výuky – březen 3.B

 

Plán výuky na měsíc březen

Matematika:

Opakování a procvičování učiva z 2. dílu učebnice. Kontrolní práce ze stran 55 a 56. Učebnice 3. díl: Dělení se zbytkem. Geometrie – přenášení úseček, úsečky shodné

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po S. Slova protikladná. Vyjmenovaná slova po V (učebnice do str. 106)

Člověk a jeho svět:

Neživá příroda. Život na Zemi. Rostliny (učebnice do strany 56, PS – 48, str. 46 nevyplňovat – KP)

 

 

 

1 2 3 38