Poznáváme ovoce a zeleninu a vaříme z ní

Při hodině člověk a jeho svět děti ve 2. B  poznávaly ovoce a zeleninu a zkoumaly jakou  má chuť, vůni, tvar a barvu. Ve skupinkách vše zaznamenávaly do připravených pracovních listů. V čítance četly článek o bramborové polévce, jak se vaří a z jakých ingrediencí. Protože suroviny byly k dispozici, polévku si děti společně pod vedením paní učitelky uvařily. Chutnala báječně.

Geometrie a prvouka ve 3.B

Obrázky jsou z výuky geometrie a prvouky. Snažíme se výuku co nejvíce žákům názorně přiblížit. V geometrii jsme modelovali ve dvojicích polopřímky. Práce s mapou a buzolou a následné otázky „Co je na severu, jihu, západě a východě“, oživilo hodinu prvouky.

 

Preventivní program ve 3.třídách

Preventivní program na podporu školního kolektivu proběhl ve třetích třídách v říjnu. Lektor vedl žáky prostřednictvím různých her k vzájemné spolupráci jak ve dvojicích, tak ve větších skupinách. Cílem bylo poznání, že třída je jejich kolektiv a je důležité táhnout za jeden provaz, neubližovat si – být kamarádi. Toto se budeme s dětmi snažit rozvíjet a upevňovat.

 

 

Bramborový den ve 3.B

Bramborový den ve 3.B

Projektový den byl kromě pečení a pojídání dobrot z brambor zaměřen hlavně na práci s textem. Tato dovednost je velice důležitá ke správnému porozumění textu nejen při čtení, ale například i při řešení slovní úlohy nebo při vypracování kontrolní práce. Žáci dostali stránku textu, ve kterém byly základní informace o bramborách. Podle zadání pak v textu jednotlivé informace vyhledávali, podtrhávali, zapisovali a odpovídali na otázky. Třeťáci už tedy vědí, odkud se k nám do Evropy dostaly brambory a před čím Evropu uchránily. Těmito aktivitami jsme tak propojili český jazyk, čtení i sloh. V rámci předmětu člověk a svět práce pak žáci škrábali brambory a následně jsme si z nich upekli bramborové lupínky. Při škrábání brambor jsme soutěžili o nejdelší celistvou slupku. Děkujeme maminkám i všem blízkým, kteří se zapojili, aby připravili pokrmy z brambor na náš „dobrůtkový  stůl“.  

              

Řeporyjská strašidýlka

Již podruhé jsme zahájili každoroční akci školy na „Paloučku na skále“, která proběhla 5.11.2019. V 17.15 po úvodním slově starosty obce a vedení základní školy zazpívali prvňáci s deváťáky pohádkovou písničku. Spolupráci prvních a devátých tříd si užili jak žáci, tak pedagogové. Text písničky nám napsal pan Petr Březina a zhudebnili ji Klára Kubištová a Radoslav Jileček. Poté následoval slavnostní křest knížky „Řeporyjské pohádky“ od Petra Březiny. Knihu pokřtili společně členové dramatického kroužku naší školy a pan starosta Pavel Novotný. Knížku „Pohádky z Řeporyjí“ ilustrovali žáci základní školy, právě proto je pro školu a obec Řeporyje výjimečná. Program zakončil ohňostroj od SDH Praha 5 Řeporyje. Všichni, kteří chtěli domů, museli projít „Pohádkovou cestou“, na konci které je čekala sladká odměna a magnetická pamětní placka. 

Velké poděkování patří všem prvňáčkům, deváťákům, pracovníkům základní školy, SDH Praha 5 Řeporyje, panu starostovi Řeporyjí, panu Petrovi Březinovi, panu Jílečkovi a v neposlední řadě i panu Janovi Jansovi. 

O naší akci vznikla i reportáž na Déčku.

 

Poznáváme vesmír

Poznáváme vesmír

 

Měsíc říjen patřil v pátých třídách tématu V E S M Í R 🚀⭐🌎

Žáci ve dvojicích lepili, barvili a tvarovali. Připravili různá pozadí z různých materiálů a na závěr své výtvory doplnili o texty.

Díky možnosti tzv. mobilní učebny, jsme mohli ve skupinkách vyhledávat zajímavé informace o planetách a na základě získaných poznatků jsme vytvořili barevné plakáty, které jsme si navzájem prezentovali.

V rámci mezipředmětových vztahů jsme tak využili nabytých znalostí – při výtvarné výchově, jsme vytvořili 3D model sluneční soustavy. Dále jsme zúročili své znalosti při tvorbě Slunce, Měsíce, souhvězdí a struktury zemského tělesa. Při pracovních činnostech jsme si pomocí sušenek Oreo názorně ukázali jednotlivé fáze Měsíce.

Celou problematiku astronomie si zpestřujeme čtením knihy od Stephena Hawkinga – Jirkův tajný klíč k vesmíru.

Toto téma jsme si všichni velmi užili a práce nás bavila, což dokazují následující fotografie.

Vesmír je nekonečný a naše fantazie také.

 

Karolína Koutecká

 

Návštěva divadla

Návštěva divadla

18. 10. děti z druhých ročníků navštívily divadlo v KD Mlejn představení Noty na buben. Notičky v hudební pohádce nám zábavnou formou představily nejen notovou osnovu. Nakonec jsme si společně s herci zazpívali písničku Vyletěla holubička ze skály.

Tereza Dufková

 

  

Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

Dne 11.10.2019 proběhl program Komplexní program primární prevence. 
„Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce byla zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a důležitosti navazování přátelských vztahů.
Žáci pracovali jako jedna skupina, poznávali své chování při modelových situacích. Program se vydařil, naučil žáky vyjadřit svůj názor. Žáci pracovali s lektorem, paní učitelky byly v roli pozorovatele.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová


Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/programy-prevence/vseobecna-primarni-prevence/

 

 

4. třídy plavou na Barrandově


Letos pokračují čtvrté třídy v plaveckém kurzu. Nově jezdíme na Barrandov.
Je vidět, že o prázdninách pilně trénovali a plavání je baví. Rozděleni jsou do 3 družstev. Dětem se v novém prostředí plaveckého bazénu moc líbí. Plaveme pod vedením juniorské mistryně plavání. Žákům dává ten nejlepší profesionální výcvik zaměřený hlavně na  správnou techniku plavání.

Martina Bejvalová

Pravěk ve 4.B aneb 4.B v pravěku

4.B v  pravěku. Dnešní opakovací hodinu jsme si opravdu užili. Stali se z nás pravěcí umělci. Nejdříve jsme modelovali Věstonické Venuše, mamuty i šavlozubé lvy. Pak jsme se schovali do svých jeskyní – pod židle a malovali nástěnné malby týkající se života v pravěku. Zde jsme využili informace, které jsme si načetli v knize-Doba kamenná, kouzelný atlas, který jsme společně četli v loňském roce. Pravěk jsme přežili a hurá do středověku.

Lucie Macourková

1 2 3 36