Tělocvik trochu jinak u prvňáčků

V pondělí  jsme zažili netradiční výuku akrobatických cvičení v KD Mlejn pod vedením zkušených instruktorů. Připadali jsme si jako na tréninku cirkusových artistů.

Na začátku jsme absolvovali zvířecí rozcvičku. Vyzkoušeli jsme si, zda umíme balancovat s kuželkami. Na koberci jsme cvičili akrobacii. Bavilo nás i  cvičení na šálách. 

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Vánoční výlet prvňáčků

12. prosince prvňáčci navštívili adventní skanzen v Přerově nad Labem. Paní průvodkyně děti seznámila s lidovými zvyky a tradicemi, které dodržovali lidé v minulosti. Prohlédli jsme si i stará venkovská stavení. Nakonec si děti vyrobily v dílničce malé překvapení pro své rodiče.

Čertí školička

Ve středu 5.12. u prvňáčků proběhl čertí den. V pekelných třídách se sešli čerti, andělé i několik Mikulášů. Čertí paní učitelky si pro své žáčky připravily pekelné úlohy. Nakonec dorazil opravdový Mikuláš se svou družinou. Děti pro ně měly připravené básničky a písničky, takže čerti odešli s prázdnými pytli. Snad se pro nikoho nebudou muset vracet.

Písmenkový TV v 1.A

V rámci hodiny TV jsme si zkusili poskládat písmenka, která již známe a umíme je přečíst. Některá nám vůbec nedělela problém vytvořit, s jinými jsme si skoro neporadili. Naučlili jsme se spolupracovat s kamarády a zároveň to byla skvělá zábava.

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Prvňáčci v divadle

V pátek 9. listopadu jsme navštívili divadlo Glans. Z představení Pasáček vepřů jsme byli nadšeni. Někteří se i aktivně zapojovali do děje a snažili se poradit postavám z pohádky jak dál. Těšíme se na další návštěvu divadla.

1 2