Projektový březen u prvňáků

Projektový březen

Tento měsíc jsme si užili spoustu akcí. Začalo to vzdělávacím programem záchranné stanice. Dále jsme jeli na Velikonoční výlet do Čechovy stodoly. Společenskému chování jsme se přiučili v divadle Glans. Naučili jsme se také pečovat o své zoubky. Měsíc jsme ukončili „retro“ týdnem.

I přes všechny akce jsme se také učili. Umíme už všechna tiskací písmena. Snažíme se o čtení s porozuměním. V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání do 20. Někteří to už umí „jak když bičem mrská“.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

 

 

 

 

Jarní akce v prvních a druhých třídách

Měsíc březen jsme začali v prvních a druhých třídách návštěvou Čechovy stodoly s velikonoční výstavou a výrobní dílnou a pokračovali jsme návštěvou divadelního představení "Pošťácká pohádka" v divadle Glans. Obě akce byly opět vydařené a děti na nich získaly spoustu poznatků, které využijí nejen ve škole, ale hodí se jim do života.

 

Beseda se spisovatelkou

Děti z I. stupně navštívila známá česká spisovatelka Martina Drijverová. První část besedy byla věnována vydávání knih. Děti se dozvěděly, jak kniha vzniká a kdo se na jejím vzniku podílí. V druhé části autorka představila knihy ze své tvorby. Přečetla dětem ukázky z knih Zlobilky a Nezbedníci. Na závěr besedy byly připraveny knihy k zakoupení, nechyběla samozřejmě ani autogramiáda.

stažený soubor (1) stažený souborIMG_3286 IMG_3290 IMG_3293

První vysvědčení

Dne 31.1.2018 jsme slavnostně předali první vysvědčení naším nejmladším žákům. S napětím očekávali,   jaké bude hodnocení jejich školní práce. Vysvedčení převzali s úsměvem na tváři. Pani učitelky přejí, aby se jim stejně a ještě lépe dařilo i v druhém pololetí.

 

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

J115IMG_3918IMG_3917116

 

 

 

 

Karnevalové vyučování v prvních a druhých třídách

Dne 16.2. jsme měli v prvních a druhých třídách karnevalové vyučování. Všichni jsme se ráno sešli v maskách a celé dopoledne jsme ve skupinách plnili úkoly z českého jazyka, člověka a jeho svět, hudební výchovy, matematiky a pracovního vyučování. Odměnou nám byly korálky, kamínky, drahokamy a jedničky. Všem nám dopoledne hodně rychle uteklo a odpoledne jsme pokračovali karnevalovým rejem ve ŠD. Vyučování se nám tak líbilo, že se již nyní těšíme na další vyučování v maskách.

 

IMG_395120180216_085343 20180216_092450 – kopie 20180216_100925 20180216_101128 20180216_101851 – kopie 20180216_103929 20180216_103948 20180216_114553 – kopie

Předvánoční čas u prvňáků

Předvánoční čas jsme vyplnili čekáním na Mikuláše, čerta, anděla a hlavně na sladkou nadílku. Nekteří měli domluvu s čertem, ale nakonec jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat. Při hudebním programu jsme se naučili novou koledu s mistrem hudby. Pečlivě jsme se připravili na "Den otevřených dveři" – vyráběli jsme vánoční dekorace. Téměř všechny výrobky jsme prodali a získané peníze si schováme na letní turistický výlet. 15.12  jsme všichni prvňáci navštívili výstavu betlémů v Karlštejně. Součástí výletu byla dílnička, kde jsme si vyrobili papírového anděla. Na konci výletu jsme si vychutnali sladkou palačinku s čajem. 

Poslední týden jsme byli pozváni zpět do školky. Předškoláci nám předvedli vánoční představení, které se jim moc povedlo. Odměnili jsme je velkým potleskem. Ještě jednou děkujeme odvážným předškolákům a šikovným pani učitelkám ze Želviček. 

Poslední vyučovací den jsme zakončili besídkou. Povídali jsme si o Vánocích, vánočních zvycích, jedli cukroví, poslouchali koledy a netrpělivě čekali na rozdávání dárečků, které jsme si připravili.

Chválime děti, které hbitě sčítají a odčítají do 10 bez použití prstů. Také udělujeme velkou pochvalu dětem, které čtou celé věty s porozumněním.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

IMG_1751 (1)IMG_3838

IMG_3820

IMG_3814

 

Listopad plný akcí

V listopadu jsme se seznámili s cizinci v rámci akce Edison, kteří nás navštívili při hodinách angličtiny. Představili nám zemi, ze které přijeli a ochutnali jsme dobrůtky z jejich kuchyně. Navštívil nás Bovýsek a dal nám poznávačku z ovoce a zeleniny. Za odměnu jsme  od něj dostali pexeso. Při hodinách ČSP jsme si ovoce a zeleninu vymodelovali. Ke konci měsíce jsme navštívili divadlo GLANS. Viděli jsme pohádku "Vánoce na blátě". Zvládli jsme společnské chování v divadle a moc se nám tam líbilo. Poslední den v měsíci proběhlo školní kolo recitační soutěže. Děti poprvé před velkým obecenstvem a porotou zvládly přednést svou báseň. Matematika je pro nás pořád zábavná a všichni ji zvládáme. V českém jazyce je to náročnější. Stále procvičujeme už čtení vět se správnou intonací. Paní učitelky povzbuzují děti a všichni si věříme, že čtení zvládneme.  Hurá, většina z nás píše už perem. Snažíme se psát hezky a bezchybně.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

IMG_3789

 

 

IMG_3792

1 2