Anglický jazyk 1. ročník

FRUIT ( frujt ) = OVOCE

 

APPLE ( epl ) = JABLKO

CHERRY ( šeri) = TŘEŠNĚ

LEMON ( lemn ) = CITRÓN

ORANGE ( orinč ) = POMERANČ

STRAWBERRY ( stróberi ) = JAHODA

PLUM ( plam ) = ŠVESTKA

PEACH ( píč ) = BROSKEV

 

 

VEGETABLE ( vedžetbl ) = ZELENINA

 

TOMATO ( tomejtou ) = RAJČE

CUCUMBER ( kjůkambr ) = OKURKA

POTATO ( potejtou ) = BRAMBORA

CARROT ( kerot ) = MRKEV

ONION ( anijn ) = CIBULE

 

OPAKOVÁNÍ

 

FOOD ( fůd ) = JÍDLO

 

CHEESE ( čís ) = sýr

CAKE ( kejk ) = koláč, dort

BREAD ( bred ) = CHLEBA

EGG ( eg ) = VEJCE

BUTTER ( bat/dr) = MÁSLO

 

DRINKS ( drinks ) = PITÍ

 

WATTER ( vótr ) = VODA

TEA ( tý ) = ČAJ

MILK ( milk ) = MLÉKO

BEER ( bír ) = PIVO

WINE ( vajn ) = VÍNO

SODA = PERLIVÁ VODA

JUICE ( džus ) = DŽUS

 

 

Karnevalové veselí

Karnevalové veselí

V pondělí 24.února zahájily první a druhé třídy vyučování a pobyt ve školní družině v nových učebnách školy. Během několika dnů si všichni zvykli na pozměněný provoz. Konec prvního týdne jsme oslavili společně se školní družinou karnevalem v naší velké tělocvičně. Na žáky čekalo několik nelehkých soutěžních úkolů. Rej masek jsme zakončili pořádnou tancovačkou. Všichni jsme si pohádkové dopoledne užili.

paní učitelky 1.a 2.tříd,paní vychovatelky

 

Půjdem spolu…

Shon, spěch a nervozita, to vše patří k dnešním vánočním svátkům tak, jako šupina ke kaprovi. Ale víte vůbec, jak to s tím Ježíškem tehdy bylo? Kdo to byl král Herodes? Nejen, že se to všechno děti z prvních a druhých tříd dozvěděly v představení, ale většina z nich si v něm i zahrála postavy z Vánočního příběhu.

 

 

Řeporyjská strašidýlka

Již podruhé jsme zahájili každoroční akci školy na „Paloučku na skále“, která proběhla 5.11.2019. V 17.15 po úvodním slově starosty obce a vedení základní školy zazpívali prvňáci s deváťáky pohádkovou písničku. Spolupráci prvních a devátých tříd si užili jak žáci, tak pedagogové. Text písničky nám napsal pan Petr Březina a zhudebnili ji Klára Kubištová a Radoslav Jileček. Poté následoval slavnostní křest knížky „Řeporyjské pohádky“ od Petra Březiny. Knihu pokřtili společně členové dramatického kroužku naší školy a pan starosta Pavel Novotný. Knížku „Pohádky z Řeporyjí“ ilustrovali žáci základní školy, právě proto je pro školu a obec Řeporyje výjimečná. Program zakončil ohňostroj od SDH Praha 5 Řeporyje. Všichni, kteří chtěli domů, museli projít „Pohádkovou cestou“, na konci které je čekala sladká odměna a magnetická pamětní placka. 

Velké poděkování patří všem prvňáčkům, deváťákům, pracovníkům základní školy, SDH Praha 5 Řeporyje, panu starostovi Řeporyjí, panu Petrovi Březinovi, panu Jílečkovi a v neposlední řadě i panu Janovi Jansovi. 

O naší akci vznikla i reportáž na Déčku.

 

Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

Dne 11.10.2019 proběhl program Komplexní program primární prevence. 
„Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce byla zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a důležitosti navazování přátelských vztahů.
Žáci pracovali jako jedna skupina, poznávali své chování při modelových situacích. Program se vydařil, naučil žáky vyjadřit svůj názor. Žáci pracovali s lektorem, paní učitelky byly v roli pozorovatele.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová


Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/programy-prevence/vseobecna-primarni-prevence/

 

 

Projektový den na 1. stupni

 

Již po několikáté proběhl na naší škole „Projektový jablíčkový den“, který je u žáků a učitelů velmi oblíbený.

V prvních, druhých a třetích třídách vládla od rána netradiční nálada. Děti donesly pochoutky z jablek, které doma připravily. Zjistily, kolik různorodých jídel se z jablek  dá připravit. Po první vyučovací hodině proběhl raut. Následně žáci vypracovali pracovní listy s jablíčkovou tematikou a povídali si o zdravé životosprávě. Bylo krásné sledovat, jak je toto zdravé a místní ovoce oblíbené u žáků.

Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci.

Všichni se těšíme na další ročník!

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

 

Společně do školy

Dne  2 .9. 2019 do prvních tříd ZŠ Praha 5 – Řeporyje nastoupili noví žáci. Naši prvňáčci. Se vstupem do školy jim pomáhaly paní učitelky a paní vychovatelky. Důležitou funkci převzali žáci 9. tříd, kteří v „PROJEKTU SPOLEČNĚ DO ŠKOLY“ doprovázeli děti.  Před školou si převzali nejmladšího spolužáka, ukázali mu šatnu a společně pokračovali do své třídy.  Pomáhali také s taškou a dalšími pomůckami, které potřebují žáčci ve škole.  Cestou si společně povídali a prvňáček měl krásný pocit, že má staršího kamaráda ze školy.  Zájem deváťáků byl překvapivě veliký, za co jim děkujeme.

Na závěr projektu se všichni  sešli a darovali  si obrázky jako poděkování.

Teď prvňáci pokračují ve škole se svými paní učitelkami. Čeká je těžká práce, naučit se všechna písmena a čísla do 20.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová 

 

 

Týden bez odpadu 2019

Akce 1. stupně

Týden bez odpadu 2019

Mezinárodní akce v týdnu od 2. do 8. září

Žáky prvního stupně zapojíme do této mezinárodní aktivity, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. V prvním týdnu nového školního roku budeme nejen třídit odpad, jak je našim zvykem, ale snažit se také o co nejméně odpadu, který skončí v koši.