Doporučení na prázdniny 2. roč.

https://www.mojecestina.cz/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

www.skolakov.eu    – prvouka 2. roč. najdete i procvičování hodin

https://www.umimematiku.cz/

https://www.umimecesky.cz/

 

https://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice

 

https://www.kmc.cz/metodicke-materialy/

 

 

Doporučená četba:

 Petra Braunová – Rošťák Oliver

Martina Drijverová – Zlobilky

Ivona Březinová – Kluk a pes

Ivona Březinová – Lentilka pro dědu Edu

Petra Štarková – Můj brácha Tornádo

 

 

 

Krásné prázdniny a mnoho úspěchů do dalších let studia!

 

Michala Lebedová Kránerová, Jana Zouvalová

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedie ve 2.A

Práce s encyklopedií

V hodině Člověk a jeho svět jsme měli za úkol vyhledat v encyklopedii informace o zvířeti. Žáci si přinesli z domova encyklopedii zvířat. Se zájmem se všichni pustili do prohlížení encyklopedii, navzájem si knihy i půjčovali. Každý si vybral jedno zvíře, o něm napsal několik informací a zvíře i namaloval. Tak jsme si vytvořili malou prezentaci o zvířatech.

 

Jana Zouvalová

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Plavání 2. ročník

Plavecký výcvik 2. ročník

 

Začali jsme plavecký kurz netradičně již ve druhé třídě. Plavání probíhá v Aquaparku Barrandov pod vedením plavecké školy Velryba. Při 1. lekci byly děti rozděleny do tří skupin dle plaveckých dovedností. Každé skupině se věnovali až dva instruktoři plavání.  S využitím různých pomůcek se učily správně dýchat a správnou techniku plavání. V první skupině plaval instruktor s dětmi ve vodě, aby odstranil jejich strach a kontroloval správnost plavání.  Třetí skupina si vyzkoušela skákání ze startovních bloků. O přestávce jsme mohli využit parní saunu.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

Interaktivní výstava

Interaktivní výstava „Lidské tělo“

Obě druhé třídy se vydali na průzkum  lidského těla. Na dobrodružné a interaktivní  výstavě jsme zjistili, jak funguje mozek, plíce, nebo srdce.  Na 7 stanovištích jsme se dozvěděli plno neuvěřitelných věcí, které jsou v našem těle.  Doplnili jsme si tím učivo z předmětu Člověk a jeho svět, ve kterém jsme se o lidském těle zrovna učili. Z výstavy jsme si odnesli diplom a nové informace.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

 

Spolupráce s knihovnou

Spolupráce učitelek prvního stupně ZŠ  Řeporyje s Místní knihovnou.  V budově školní jídelny  je již několik let umístněná knihovna. Tato skutečnost nám velice vyhovuje, a proto ji se žáky často navštěvujeme. V knihovně s dětmi spolupracuje velmi příjemná paní knihovnice Ivana Cilečková. Pro děti připravuje zajímavé programy a ve spolupráci s pedagogy ZŠ průběžně doplňuje doporučené tituly nejen pro děti.  Knihovnu využíváme pro setkávání dětí ze čtenářského klubu a takovou výhodu nemá každá škola. Děkujeme za spolupráci!

Kolektiv učitelek 1.st. ZŠ

 

   

Zdravé zoubky

Zdravé zoubky

Ve středu 6.2.2019 proběhl preventivní program pod záštitou Státního zdravotního ústavu o správné hygieně ústní dutiny. Všechno o čistění, zdravé stravě, preventivních prohlídkách u lékaře a dentální hygieně představily paní lektorky dětem formou interaktivního divadýlka. Děti krásně spolupracovaly a dozvěděly se, nebo zopakovaly důležité informace. Pro většinu dětí byl pojem mezizubní kartáček novinkou, kterou věřím, že do budoucna začnou používat. Na závěr děti dostaly dáreček a rozloučily se heslem: „ Zubaře se nebojíme, zubař je náš kamarád.“

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

 

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Tělocvik trochu jinak KD Mlejn

 

Dnes jsme zažili netradiční výuku akrobatických cvičení pod vedením skvělých artistů – instruktorů. Připadali jsme si jako na tréninku cirkusových artistů. Vyzkoušeli jsme si žonglování s míčky, talíři a kruhy. Na koberci jsme cvičili akrobacii. Balanční cvičení jsme vyzkoušeli na válcích a šlapadlech. Nejvíce jsme se těšili na cvičení na šálách. Nezapomněli jsme na pořádnou zvířecí rozcvičku a na závěr na protahovací cviky.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

 

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

1 2 3 4