Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Tělocvik trochu jinak KD Mlejn

 

Dnes jsme zažili netradiční výuku akrobatických cvičení pod vedením skvělých artistů – instruktorů. Připadali jsme si jako na tréninku cirkusových artistů. Vyzkoušeli jsme si žonglování s míčky, talíři a kruhy. Na koberci jsme cvičili akrobacii. Balanční cvičení jsme vyzkoušeli na válcích a šlapadlech. Nejvíce jsme se těšili na cvičení na šálách. Nezapomněli jsme na pořádnou zvířecí rozcvičku a na závěr na protahovací cviky.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

 

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Domácí čtení

V měsíci říjnu jsme přečetli první knihu "Kouzelná třída" z domáci mimočítankové četby. Během měsíce jsme si sdělovali dojmy ze čtení této knihy. Děti si mezi sebou s radostí povídaly, jakou kapitolu zrovna čtou. A protože je kniha ze školního prostředí, hodně děti vtáhla do děje. Žáci nás mile překvapili svým pozitivním přístupem ke čtení. Musíme pochválit i děti, které mají problémy se čtením, že zadaný úkol zvládly. Odměnou nám byly některé pečlivě vypracované pracovné listy. 

Jana Zouvalová, Michala Lebedová 

Tutorské čtení druhý a pátý ročník

Ve čtvrtek 11. října navštívili žáci pátých tříd druháčky, aby s nimi četli. Rozdělili se na skupiny a páťáci předčítali druháčkům. Otázkami zjišťovali, zda porozuměli čtenému textu a vysvětlovali žákům cizincům slova, kterým nerozuměli. Všem se netradiční čtení líbilo a slíbili jsme si, že si akci zopakujeme, ale s matematikou. Tak se moc těšíme.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

RUGBY

Ve středu 3.října proběhl ve škole ukázkový trénink rugby pod dohledem odborných trenérů z ARC – RUGBY. Žáci si vyskoušeli netradiční sport. Díky zajímavému vedení hodiny se všichni dobře zapojili a zabavili. Děkujeme trenérům.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

DEN SPORTU

Ve čtvrtek 20. září se druháci zúčastnili moc hezké akce, kterou pořádala Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

Děti s nadšením sportovaly ve družstvech i přes velmi teplé počasí. Instruktoři s profesionálním přístupem připravili všestranné herní formy. Celé dopoledne byl zajištěn pitný režim pro děti. 

Za své výkony si děti odnesly odměny.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

Pomůcky pro 2. ročník

VŠECHNY POMŮCKY  P O D E P S A T !!!

Výtvarná výchova, prosím připravit do kufříku

– opotřebované či zničené pomůcky prosím dovybavte dle seznamu

 • igelitový ubrus na zakrytí lavice
 • temperové barvy a paletka
 • vodové barvy
 • štětce
 • kelímek na vodu
 • hadřík na štětce
 • zástěru (košili, tričko,…)
 • lepidlo 2x (tyčinkové tuhé)
 • voskové pastely
 • fixy alespoň 6-12 barev
 • plastelína

 Tělesná výchova

 • podepsaný plátěný pytlík (ne igelitová taška)
 • cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, mikina)
 • sportovní obuv se světlou podrážkou nebo cvičky do tělocvičny
 • sportovní obuv na ven
 • švihadlo

 Do vyučování

 • 2 pera – PODEPSANÁ(ne gumovací)
 • 1 tužku č. 3, 2 tužky č. 2
 • pastelky (alespoň 5 barev)
 • 20 – 30 cm dlouhé pravítko
 • nůžky
 • guma
 • ořezávátko
 • obaly na sešity a učebnice ( v září), pevnější materiál
 • přezůvky
 • Pracovní sešity a učebnice děti obdrží na začátku školního roku.
1 2 3