Domácí čtení

V měsíci říjnu jsme přečetli první knihu "Kouzelná třída" z domáci mimočítankové četby. Během měsíce jsme si sdělovali dojmy ze čtení této knihy. Děti si mezi sebou s radostí povídaly, jakou kapitolu zrovna čtou. A protože je kniha ze školního prostředí, hodně děti vtáhla do děje. Žáci nás mile překvapili svým pozitivním přístupem ke čtení. Musíme pochválit i děti, které mají problémy se čtením, že zadaný úkol zvládly. Odměnou nám byly některé pečlivě vypracované pracovné listy. 

Jana Zouvalová, Michala Lebedová 

Tutorské čtení druhý a pátý ročník

Ve čtvrtek 11. října navštívili žáci pátých tříd druháčky, aby s nimi četli. Rozdělili se na skupiny a páťáci předčítali druháčkům. Otázkami zjišťovali, zda porozuměli čtenému textu a vysvětlovali žákům cizincům slova, kterým nerozuměli. Všem se netradiční čtení líbilo a slíbili jsme si, že si akci zopakujeme, ale s matematikou. Tak se moc těšíme.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

RUGBY

Ve středu 3.října proběhl ve škole ukázkový trénink rugby pod dohledem odborných trenérů z ARC – RUGBY. Žáci si vyskoušeli netradiční sport. Díky zajímavému vedení hodiny se všichni dobře zapojili a zabavili. Děkujeme trenérům.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

DEN SPORTU

Ve čtvrtek 20. září se druháci zúčastnili moc hezké akce, kterou pořádala Fotbalová asociace České republiky (FAČR). 

Děti s nadšením sportovaly ve družstvech i přes velmi teplé počasí. Instruktoři s profesionálním přístupem připravili všestranné herní formy. Celé dopoledne byl zajištěn pitný režim pro děti. 

Za své výkony si děti odnesly odměny.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

Pomůcky pro 2. ročník

VŠECHNY POMŮCKY  P O D E P S A T !!!

Výtvarná výchova, prosím připravit do kufříku

– opotřebované či zničené pomůcky prosím dovybavte dle seznamu

 • igelitový ubrus na zakrytí lavice
 • temperové barvy a paletka
 • vodové barvy
 • štětce
 • kelímek na vodu
 • hadřík na štětce
 • zástěru (košili, tričko,…)
 • lepidlo 2x (tyčinkové tuhé)
 • voskové pastely
 • fixy alespoň 6-12 barev
 • plastelína

 Tělesná výchova

 • podepsaný plátěný pytlík (ne igelitová taška)
 • cvičební úbor (tričko, kraťasy, tepláky, mikina)
 • sportovní obuv se světlou podrážkou nebo cvičky do tělocvičny
 • sportovní obuv na ven
 • švihadlo

 Do vyučování

 • 2 pera – PODEPSANÁ(ne gumovací)
 • 1 tužku č. 3, 2 tužky č. 2
 • pastelky (alespoň 5 barev)
 • 20 – 30 cm dlouhé pravítko
 • nůžky
 • guma
 • ořezávátko
 • obaly na sešity a učebnice ( v září), pevnější materiál
 • přezůvky
 • Pracovní sešity a učebnice děti obdrží na začátku školního roku.

Projektový březen u prvňáků

Projektový březen

Tento měsíc jsme si užili spoustu akcí. Začalo to vzdělávacím programem záchranné stanice. Dále jsme jeli na Velikonoční výlet do Čechovy stodoly. Společenskému chování jsme se přiučili v divadle Glans. Naučili jsme se také pečovat o své zoubky. Měsíc jsme ukončili „retro“ týdnem.

I přes všechny akce jsme se také učili. Umíme už všechna tiskací písmena. Snažíme se o čtení s porozuměním. V matematice jsme procvičovali sčítání a odčítání do 20. Někteří to už umí „jak když bičem mrská“.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

 

 

 

 

 

Jarní akce v prvních a druhých třídách

Měsíc březen jsme začali v prvních a druhých třídách návštěvou Čechovy stodoly s velikonoční výstavou a výrobní dílnou a pokračovali jsme návštěvou divadelního představení "Pošťácká pohádka" v divadle Glans. Obě akce byly opět vydařené a děti na nich získaly spoustu poznatků, které využijí nejen ve škole, ale hodí se jim do života.

 

1 2 3