Škola bruslení

Každou středu v rámci tělesné výchovy chodí prvňáčci na bruslení. Na hodinách se jim věnují zkušení trenéři a již po čtvrté lekci již všichni samostatně bruslí.

Tereza Dufková, Petra Slancová

Tělocvik trochu jinak u prvňáčků

V pondělí  jsme zažili netradiční výuku akrobatických cvičení v KD Mlejn pod vedením zkušených instruktorů. Připadali jsme si jako na tréninku cirkusových artistů.

Na začátku jsme absolvovali zvířecí rozcvičku. Vyzkoušeli jsme si, zda umíme balancovat s kuželkami. Na koberci jsme cvičili akrobacii. Bavilo nás i  cvičení na šálách. 

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Vánoční výlet prvňáčků

12. prosince prvňáčci navštívili adventní skanzen v Přerově nad Labem. Paní průvodkyně děti seznámila s lidovými zvyky a tradicemi, které dodržovali lidé v minulosti. Prohlédli jsme si i stará venkovská stavení. Nakonec si děti vyrobily v dílničce malé překvapení pro své rodiče.

Čertí školička

Ve středu 5.12. u prvňáčků proběhl čertí den. V pekelných třídách se sešli čerti, andělé i několik Mikulášů. Čertí paní učitelky si pro své žáčky připravily pekelné úlohy. Nakonec dorazil opravdový Mikuláš se svou družinou. Děti pro ně měly připravené básničky a písničky, takže čerti odešli s prázdnými pytli. Snad se pro nikoho nebudou muset vracet.

1 2 3 4