Čertí školička

Ve středu 5.12. u prvňáčků proběhl čertí den. V pekelných třídách se sešli čerti, andělé i několik Mikulášů. Čertí paní učitelky si pro své žáčky připravily pekelné úlohy. Nakonec dorazil opravdový Mikuláš se svou družinou. Děti pro ně měly připravené básničky a písničky, takže čerti odešli s prázdnými pytli. Snad se pro nikoho nebudou muset vracet.

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Prvňáčci v divadle

V pátek 9. listopadu jsme navštívili divadlo Glans. Z představení Pasáček vepřů jsme byli nadšeni. Někteří se i aktivně zapojovali do děje a snažili se poradit postavám z pohádky jak dál. Těšíme se na další návštěvu divadla.

Písmenka v 1.B

V naší třídě se učíme písmenka všemi dostupnými způsoby. Poznáváme je podle hmatu, čteme si o nich pohádky, vyhledáváme je v básničkách. Dokonce jsme si v hodině Člověk a svět práce písmenka upekli z listového těsta. Všem nám moc chutnala.

Prvňáčci v ZOO

10.10. 2018 jsme my, prvňáčci z 1.A a 1.B, společně navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět  ZOO v Malé Chuchli. Prohlédli jsme si živočichy našich lesů v jejich přirozeném prostředí. To vše za doprovodu hlasitého troubění místního jelena. Cestou zpět do školy jsme ještě poznávali jehličnaté i listnané stromy.

1 2 3 4