Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Prvňáčci v divadle

V pátek 9. listopadu jsme navštívili divadlo Glans. Z představení Pasáček vepřů jsme byli nadšeni. Někteří se i aktivně zapojovali do děje a snažili se poradit postavám z pohádky jak dál. Těšíme se na další návštěvu divadla.

Písmenka v 1.B

V naší třídě se učíme písmenka všemi dostupnými způsoby. Poznáváme je podle hmatu, čteme si o nich pohádky, vyhledáváme je v básničkách. Dokonce jsme si v hodině Člověk a svět práce písmenka upekli z listového těsta. Všem nám moc chutnala.

Prvňáčci v ZOO

10.10. 2018 jsme my, prvňáčci z 1.A a 1.B, společně navštívili v rámci předmětu Člověk a jeho svět  ZOO v Malé Chuchli. Prohlédli jsme si živočichy našich lesů v jejich přirozeném prostředí. To vše za doprovodu hlasitého troubění místního jelena. Cestou zpět do školy jsme ještě poznávali jehličnaté i listnané stromy.

Prvňáčci

První měsíc školy utekl jako voda. V prvních třídách jsme udělali kus práce. Naučili jsme se číst první písmenka a skládáme a čteme z nich slabiky a dokonce i první slova. Umíme porovnávat čísla 1 – 5, sčítáme a odčítáme do 4. Učíme se pracovat ve skupinkách.

RUGBY

Ve středu 3.října proběhl ve škole ukázkový trénink rugby pod dohledem odborných trenérů z ARC – RUGBY. Žáci si vyskoušeli netradiční sport. Díky zajímavému vedení hodiny se všichni dobře zapojili a zabavili. Děkujeme trenérům.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Jablíčkový den v ŠD

Poslední zářijový týden se  v odděleních  prvňáčků konal "Jablíčkový týden".Každý den měly děti  různé aktivity s náměty jablíček,např : učily se společně nové básničky o jablíčkách,zpívaly písničky,tančily tanečky ,hádaly hádanky,malovaly jablíčka různými novými technikami.Při společné vycházce k nádržce děti pozorovaly,kde cestou rostou jabloně s jablíčky a závěrem vycházky malovaly na asfalt u nádržky buď celé stromy či samotná jablíčka.Těmito  aktivitami  jsme se připojili  ke čtvrteční společné akci 1.stupně ZŠ.

                                                                                                      Za  prvňáčky ŠD   L.Růžičková a E.Staňová

1 2 3 4