Ježíškovy dílny

4. třídy navštívily ekocentrum ve spolupráci s Lesy Praha. Na akci s názvem "Ježíškovy dílny" se děti s chutí pustily do vyrábění. Vyzkoušely si různé materiály a pracovaly s přírodninami. Den se vydařil a děti byly spokojené s výrobky.

Martina Bejvalová

4. třídy plavou na Barrandově


Letos pokračují čtvrté třídy v plaveckém kurzu. Nově jezdíme na Barrandov.
Je vidět, že o prázdninách pilně trénovali a plavání je baví. Rozděleni jsou do 3 družstev. Dětem se v novém prostředí plaveckého bazénu moc líbí. Plaveme pod vedením juniorské mistryně plavání. Žákům dává ten nejlepší profesionální výcvik zaměřený hlavně na  správnou techniku plavání.

Martina Bejvalová

Celoroční hra ve 4. třídách

Žáci čtvrtých tříd se budou o středověku nejen učit, ale budou ho i prožívat v celoroční hře.


Během roku se postupně stanou žoldnéři, pážaty až rytíři. Každý správný rytíř má svůj erb a chce mít svůj hrad.


Hra nám navazuje na učivo vlastivědy, zapojena je i finanční gramotnost i čtení starých pověstí. Žáci se naučí orientovat v mapě ČR a poznají historii známých hradů a zámků.


Těšíme se na společný výlet do historie.

Martina Bejvalová, Lucie Macourková

Týden bez odpadu 2019

Akce 1. stupně

Týden bez odpadu 2019

Mezinárodní akce v týdnu od 2. do 8. září

Žáky prvního stupně zapojíme do této mezinárodní aktivity, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. V prvním týdnu nového školního roku budeme nejen třídit odpad, jak je našim zvykem, ale snažit se také o co nejméně odpadu, který skončí v koši.

 

Škola v přírodě 3. roč.

Od 20. do 24.5. jsme byli na ŠVP v penzionu Artur v Jizerských horách.
Každý den nás čekal pestrý program.
Chodili jsme na tú
ry, svezli jsme se kočárem taženým koňmi, vyzkoušeli i lanové centrum.

Prima zážitky jsme zakončili diskotékou a sladkým překvapením.

Martina Bejvalová

ry, svezli jsme se kočárem taženým koňmi, vyzkoušeli i lanové centrum.
Prima zážitky jsme zakončili diskotékou a sladkým překvapením.

Martina Bejvalová

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

RUGBY

Ve středu 3.října proběhl ve škole ukázkový trénink rugby pod dohledem odborných trenérů z ARC – RUGBY. Žáci si vyskoušeli netradiční sport. Díky zajímavému vedení hodiny se všichni dobře zapojili a zabavili. Děkujeme trenérům.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

1 2 3 9