Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Halloweenská strašidla ve 4. A

Halloweenská strašidla ve 4. A

 

Ve středu 31.10 si žáci ze 4. A o výtvarné výchově vyrobili ve skupinách několik halloweenských strašidel. Nezůstalo ale pouze u vyrábění. Společně jsme si přečetli o historii a původu svátku Halloween. Zároveň jsme neopomenuli Dušičky – památku zesnulých a jejich význam, seznámili jsme se s dušičkovými pranostikami, pověrami a tradicemi.

Karolína Koutecká

Pokoušíme se rychlit cibuloviny

Pokoušíme se rychlit cibuloviny

 

V rámci hodiny přírodovědy a poznávání kvetoucích rostlin, si žáci ze 4. A zkouší vypěstovat hyacinty. Žáci pěstování zahájili 1. 11., zasadili cibulky hyacintů, ozdobili květináče a rostlinkám připravili podmínky pro zakořenění. V dalších dnech budou žáci rostlinky pozorovat a zapisovat vývoj do pracovních listů.

Karolína Koutecká

Vyjmenovaná slova trochu jinak

Děti ze 4. A se v hodinách českého jazyka učí vyjmenovaná slova. Odříkat je všichni umí krásně, ale to „příbuzenstvo“ nám dává občas trochu zabrat. A tak jsme učení vyjmenovaných slov pojali trochu jinak. Děti vyráběly skupinovou koláž. Nejprve si každý ve skupině vylosovat vyjmenované slovo a poté musely děti vymýšlet příběh, ve kterém budou vylosovaná vyjmenovaná slova zakomponovaná. Všechny skupinová práce bavila a vznikaly zajímavé a vtipné příběhy.

Karolína Koutecká

Výuka slohu ve 4. A

Ve čtvrtek 4.10. se děti ze 4. A učily v hodině slohu popisovat.Společně jsme nejprve vypracovali osnovu, dle které měly děti svojí oblíbenou hračku popsat. Všímali jsme si hlavně toho jak hračka vypadá, z jakého je materiálu, zda má jméno, od koho jsem hračku dostal/a a kde má své místo v pokojíčku. Každý si hračku donesl a někteří nám svou práci i nahlas prezentovali.

Karolína Koutecká

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

Plavání 4. A

Na plavání se mi libí, protože máme volnou zábavu. Když se rozplaveme, můžeme si plavat, jak chceme. Bazén je teplý. Vendula Vavřincová

Je podzim, začíná být zima a přestáváme se koupat. Ale my máme hodinu plavání ve škole! Bazén má 30 stupňů, plaveme tam kraul, prsa, motýlka a znak. Plavání mám nejradši, je to super. Lukáš Kinčl

Na plavání je to bezva. Učíme se plavat a jak dýchat pod vodou. V bazénu je velká zima, ale mám ráda, když můžeme plavat, jak chceme. Dominika Šťastná

Plavání je zábava. Ale stejně nejlepší je volný čas. Volný čas je to, že po tréninku nás pustí a můžeme skákat a dovádět. Matěj Hejduk

                                   

Na plavání je bezva. Učíme se plavat. Když se v bazénu potopíme, je tam zima, ale když si zvykneme, tak je teplo.

Ráda plavu kraul a znak. Karolína Mikešová

Na plavání se mi moc líbí. Rád plavu kraul. Je tam teplo. Marek Rudolf

 

Žáci čtvrté třídy

Pomůcky 4.A

Penál

– 2 pera (gumovací); propisovačku NE!!!!

– tužky č. 1,2,3

– pastelky a fixy (stačí základní sady)

– ořezávátko

– guma

– malé pravítko

– kružítko

– lepidlo v tyčince

– nůžky

– trojúhelník s ryskou

Výtvarná výchova

– kufřík nebo pevná krabice

– vodovky, tempery

– sada štětců

– kelímek na vodu

– paleta

– voskovky

– špejle

– lepidlo

– tuš

– modelína

– igelit na stůl

– pracovní oděv (staré triko)

– hadřík

Tělesná výchova

– 1. pololetí PLAVÁNÍ

– batoh

– podepsaná igelitka, plavky, ručník, mýdlo, přezůvky, koupací čepice, plavecké brýle · mýdlo · papírové kapesníky (tahací z krabičky) · úkolníček

TŘÍDNÍ FOND – čtvrtky, barevné papíry, krepový papír, sešity, atd. Částku upřesním.

4. 9. rozdávání učebnic – přinést aktovku + obaly na sešity a učebnice

4. 9. třídní schůzky od 18.00hod. v učebně IV. A

1 2 3 9