Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

Pomůcky do 4.B

Pomůcky na vyučování – 4.tř

 

 • podepsaný sáček na bačkory do šatny
 • krabička kapesníčků( 1 balení pap. kapesníků )
 • papírové ručníky (utěrky)
 • úkolníček
 • obaly na sešity a učebnice
 • pravítko a trojúhelník s ryskou na geometrii

 

   Na TV:

 • cvičební úbor do tělocvičny i na hřiště v látkovém vaku  ( vše podepsané )
 • sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště
 • švihadlo

 

Do penálu: pero ( 2 krát )

                  2 tužky

                  pastelky, fixy

                  nůžky, guma, ořezávátko

                  krátké pravítko

                 kružítko

Na VV : kufřík

             vodové barvy ( tempery )

             štětce

             hadřík

             igelit na stůl ( noviny )

             voskovky

             pracovní oblečení

            lepidlo,špejle

 • Sešity, barevné papíry, čtvrtky atd. budou zakoupeny  z třídního fondu

 

V úterý 4.9. – třídní schůzky od 17,00 hod

 

                         

Potápění v Čestlicích

Poslední dubnovou středu jsme se vypravili do aquaparku Čestlice. Měli jsme možnost si vyzkoušet potápění s potápěčskými přístroji a ponořit se se zkušeným instruktorem pod hladinu potápěčské jámy.

Komiks a 3.B

Tento týden jsme se v hodinách čtení seznamovali s komiksem. Dozvěděli jsme se,co to je komiks a jak se dělá. Prohlédli jsme si různé komiksové knížky a časopisy. Zkusili jsme si vymyslet pomocí komiksových bublin vlastní komiksové divadlo.

IMG_3310 IMG_3311 IMG_3315 IMG_3317

 

1 2 3 9