Vlastivědná vycházka „Královskou cestou“

Vlastivědná vycházka „Královskou cestou“

Postřehy žáků 5.A:

Vystoupili jsme z metra na Náměstí Republiky a vyndali pracovní listy.  Paní učitelka nám řekla pár informací a vydali jsme se na cestu. Prošli jsme spousty míst, zakreslovali je do mapy a odpovídali na otázky z pracovních listů.                                                                                                                          Karolína

Prohlédli jsme si výzdobu Obecního domu a pokračovali Celetnou ulicí až na Staroměstské náměstí. Viděli jsme například Staroměstský orloj a radnici. Karlova ulice nás zavedla na Karlův most. Tam bylo hodně lidí, ale i tak to tam bylo krásné.                                                                                                  Rozálie

Na Staroměstském náměstí jsme viděli Týnský chrám, Pražský poledník, Staroměstskou radnici, sochu Jana Husa a kříže, kde byli popraveni čeští páni.                                                                                   Matouš

Prošli jsme Prašnou bránou, které se dříve říkalo Odraná. Na rohu Celetné ulice jsme viděli kubistický dům U Černé Matky Boží. Na Staroměstském náměstí nám paní učitelka ukázala Dům U Kamenného zvonu, který je nejstarším domem na tomto náměstí.                                                                         Tomáš              

 

                                                         

Setkání s neolitem

V současné době probíhá na pozemku naší školy archeologický výzkum.  Rozhodli jsme se proto využít situaci a domluvili si exkurzi přímo na místě. Tímto bych chtěla poděkovat všem archeologům,  kteří nás výzkumem ochotně provedli, popsali dětem náplň své práce a zodpověděli dotazy našich žáků. Tato akce byla velmi zajímavá, protože jsme mohli v praxi vidět to, o čem se učíme. 

                                                                                                         Hana Zdvihalová                                                                           

Ukázky ze slohových prací žáků 5.A:

U nás ve škole se bude stavět nová tělocvična. Před každou stavbou se musí zavolat archeologové, aby zjistili, jestli tam není něco zajímavého. Měli jsme možnost jít se podívat na jejich práci. Vyprávěli nám, že na těchto místech byly staré chatky. Paní nám také ukázala, jak naši dávní předci ukládali své mrtvé do hrobu.                                                                                                                                             Oliver

Archeologové se domnívají, že toto místo bylo původně okrajem nějaké vesnice. Našli zde například střepy vázy, opracované pazourky, kámen na mletí obilí, část sekyrky.                                                Ríša                                                                                

Ukázali nám, jak kopají díry ve tvaru čtverce a jak si nálezy zakreslují. Celá exkurze se nám moc líbila.          

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          Aneta

Tutorské čtení druhý a pátý ročník

Ve čtvrtek 11. října navštívili žáci pátých tříd druháčky, aby s nimi četli. Rozdělili se na skupiny a páťáci předčítali druháčkům. Otázkami zjišťovali, zda porozuměli čtenému textu a vysvětlovali žákům cizincům slova, kterým nerozuměli. Všem se netradiční čtení líbilo a slíbili jsme si, že si akci zopakujeme, ale s matematikou. Tak se moc těšíme.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

Iqlandia Liberec

Žáci 5. tříd začali tento školní rok výjezdem do Liberce. Ve zdejší  Iqlandii  se seznámili s deseti interaktivními expozicemi a názorně se  přesvědčili například o tom, jak funguje lidské tělo, jakou sílu mají přírodní živly. Také jsme poznávali základní pojmy a jevy z fyziky, chemie a biologie. Tento jednodenní výlet za vědomostmi v průběhu školního roku zužitkujeme, protože většina  z toho, co jsme se dozvěděli, můžeme uplatnit při studiu..

                                                                                                    Hana Zdvihalová a Emílie Jirků        

 

                                                                     

Projekt 1. stupně „Dětství bez úrazů“

Projekt 1. stupně „Dětství bez úrazů“

Žáci 5.A připravili pro své spolužáky z 1. stupně soutěžní dopoledne zaměřené  na bezpečnost a ochranu zdraví. Na školním hřišti páťáci rozestavěli celkem devět stanovišť, na kterých žáci dokazovali své znalosti ohledně bezpečné cesty do školy a bezpečného chování doma i venku. Na příkladech rodiny Neplechových ukazovali rizikové chování jednotlivých členů této rodiny. Další stanoviště upozorňovala na nebezpečné předměty doma i venku. Pozornost jsme věnovali i nápojům. Stanoviště s názvem „Pozor, čeho se napiješ“ ukazovalo dětem, že v láhvích od běžného pití může být přelita jiná tekutina, která může dětem při případném požití značně ublížit. Všichni v této soutěži uspěli a byli odměněni drobnými dárky. Touto akcí jsme přispěli k celoškolnímu projektu, který je v tomto školním roce zaměřen na zdraví.                                                                                                    Bc. Hana Zdvihalová

 

Pomůcky pro 5.A

Pomůcky 5. třída

2 pera                                                                                                            

tužky (různá tvrdost)                                                                                

guma                                                                                                       

ořezávátko                                                                                                

fixy (stačí malá sada  na podtrhávání)                                                                           

obaly na učebnice a sešity (5.9. přinést)

pravítko

trojúhelník s ryskou

kružítko

úkolníček

nůžky

lepidlo Herkules, tuhé lepidlo v tyčince

pastelky

 

Na Vv :

 

30 čtvrtek A4

barevné papíry

tempery

tuš

voskovky

suché pastely

3 štětce (plochý,slabý, silnější)

misky na vodu (sklenička od přesnídávky)

modelína

podložka pod modelínu

staré triko nebo košile na převlečení

kufřík nebo pevnou krabici

 

Na Tv :

 

cvičební úbor

sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště !!!

malý míček a švihadlo

plátěný vak na cvičební úbor

 

Papírové kapesníčky (jedno balení)

 

  • Třídní fond upřesním (podle ceny pracovních sešitů) na začátku školního roku.

 

  • Seznam pomůcek bude také na webu naší třídy, kde najdete také plánované akce na školní rok 2018/2019.

 

  • Pomůcky by žáci měli mít do 10.9., abychom mohli všichni pracovat. Děkuji. Bc.Hana Zdvihalová

 

  • 1. třídní schůzka se uskuteční dne 4.9.2018 od 17:00 hodin v

 

 

  •  učebně 5.A.

Dvoudenní výlet – 4.třídy

Dvoudenní výlet – Český Krumlov a Bavorský les

Čtvrté a páté třídy se tentokrát vydaly prozkoumat krásy na jih Čech. První den jsme si prohlédli středověké centrum Českého Krumlova, renesanční zámek i zámecký park se slavným otáčivým jevištěm. Zde právě probíhala zkouška na představení a tak jsme mohli v zahradě kolem jeviště pozorovat obrovské dinosaury a pravěké lovce v akci. Během exkurze do grafitového dolu jsme se projeli důlním vláčkem a prozkoumali zajímavé podzemí. Po cestě jsme hledali a počítali zdejší permoníky. Pak už nás čekalo ubytování v pěkném hotelu a dobrá večeře. Po ní přišla na řadu zábava. Rozdělili jsme se do skupin a nacvičovali divadelní představení podle zadaných témat. Všem se to moc povedlo a hodně jsme se nasmáli. Druhý den na nás čekal Bavorský les. Procházeli jsme unikátní stezkou tohoto národního parku a kochali se neporušenou přírodou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o přírodě a jejích ekosystémech. Nápisy zde byly i v českém jazyce. Také jsme společně vystoupali na 44 metrů vysokou vyhlídkovou věž zvanou Bavorská Eifelovka. V lesním areálu jsme pak potkali zvířata z evropských lesů. Podařilo se nám spatřit medvědy, rysy, jeleny, kunu, výra velkého a další. Zpáteční cesta nám  při pohádkách rychle uběhla. Domů jsme si přivezli nejen suvenýry, ale i mnoho pěkných zážitků.                      H. Zdvihalová, J. Veverková, R. Šantorová a E. Jirků

 

 

1 2 3 6