Podzimní tvoření u páťáků

Člověk a svět práce v přírodě

 

Veverčata z 5.B využila pěkné počasí a postavila pro lesní skřítky překrásné domečky z přírodnin.

 

Jana Veverková

    

 

Vřesoví mužíčci

 

Nastal podzim a žáci z 5. A se pustili o pracovních činnostech do podzimního tvoření. Tento týden jsme si vyrobili krásnou dekoraci – vřesového mužíčka z barevného vřesu.

Všem dětem se práce velmi povedla.

 

Karolína Koutecká

 

    

5.A na návštěvě v pekárně

5.A na návštěvě v pekárně

 

Dne 26. 9. třída 5. A navštívila pekárnu Kabát v Michli. Děti měly možnost nahlédnout do „zákulisí“pekárny a poznat, jak se dělá poctivé pekařské řemeslo. Kromě zajímavých informací o výrobních postupech pekařských výrobků si žáci vyzkoušeli plnění koblih, na kterých si poté všichni pochutnali. Velkou radost nám udělal dáreček v podobě čoko rohlíku a celozrnného nanuku. Všem dětem se exkurze moc líbila.

 

Karolína Koutecká

Seznam pomůcek 5.třídy

 

Penál

– 2 pera (gumovací); propisovačku NE!!!!

– tužky č. 1,2,3

– pastelky (stačí základní sady)

– ořezávátko

– guma

– malé pravítko

– lepidlo v tyčince

– nůžky

 

Geometrie

– 2x pravítko trojúhelník s dobře viditelnou ryskou

– kružítko

 

Výtvarná výchova

– kufřík nebo pevná krabice

– vodovky, tempery

– sada štětců

– kelímek na vodu

– paleta

– voskovky

– špejle

– lepidlo tyčinkové, klovatina

– tuš

– černé fixy (tlustý, tenký)

– modelína

– malá průhledná izolepa

– suché pastely

– igelit na stůl

– pracovní oděv (staré triko)

– hadřík

 

Tělesná výchova

– úbor na cvičení

– sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště

– plátěný vak na cvič. úbor

– švihadlo

 

– ÚKOLNÍČEK!

– papírové kapesníky (tahací z krabičky)

 

TŘÍDNÍ FOND – částku upřesníme na začátku šk. roku.

Prosíme, aby všechny děti měly pomůcky nejpozději do 10. 9., abychom mohli pracovat. 

 

3. 9. třídní schůzky od 17.00hod. v učebnách V. tříd

 

Týden bez odpadu 2019

Akce 1. stupně

Týden bez odpadu 2019

Mezinárodní akce v týdnu od 2. do 8. září

Žáky prvního stupně zapojíme do této mezinárodní aktivity, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. V prvním týdnu nového školního roku budeme nejen třídit odpad, jak je našim zvykem, ale snažit se také o co nejméně odpadu, který skončí v koši.

 

Památky Prahy a návštěva Žižkovské věže

 

Památky Prahy a návštěva Žižkovské věže

 

Dne 19. 6. žáci 4. A podnikli vycházku do centra Prahy, aby si připomněli některé památky, o kterých jsme se letos učili ve vlastivědě. Naše cesta začínala na Náměstí Republiky u Obecního domu a Prašné brány. Následně jsme se vydali Revoluční ulicí směrem na Dvořákovo nábřeží a dále pokračovali podél Vltavy kolem Anežského kláštera, Právnické fakulty až k Národnímu divadlu. Poté jsme pokračovali po nábřeží k Tančícímu domu a na Jiráskově mostě jsme se pokochali výhledem na Pražský hrad a udělali pár fotek na památku.

A protože to nejlepší je vždy nakonec, zakončili jsme naší cestu na Žižkovské věži. Z observatoře této nejvyšší stavby Prahy, nás ve výšce 93 metrů čekal krásný výhled na celou Prahu a ještě dál. Všem dětem se výlet moc líbil.

 

Karolína Koutecká

 

Interaktivní digitální flipchart

Interaktivní digitální flipchart

 

Ve 4. A máme možnost využívat interaktivní dislej Samsung Flip. Na dotykový displej můžeme psát, kreslit, promítat různé projekty, referáty a výukové programy.  Žáci ze 4. A velmi rádi s touto pomůckou pracují a vždy jsou všichni velmi aktivní. Flip využíváme hlavně k opakování probraného učiva, k promítání prezentací a referátů nebo i ke kreslení, kdy např. během hodiny čtení děti navrhovaly šaty pro císaře.

 

Karolína Koutecká

 

Učíme se zlomky

Učíme se zlomky

Žáci 4. A zažili netradiční výuku matematiky v kuchyňce. Ve skupinách si upekli pizzu. Během krájení jsme si názorně vysvětlovali dělení celku na části. Hned všem byla tato látka o něco jasnější a ještě jsme si náramně pochutnali.

 

Karolína Koutecká

 

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Přírodověda nás baví!

Ve 4. A nyní v přírodovědě probíráme neživou přírodu. Zkoumali jsme vlastnosti hornin, nerostů a planetu Zemi. Hravou kreativní formou jsme si vytvořili zemské jádro a další vrstvy planety Země. Dalším tématem byly sopky. Pověděli jsme si o procesu sopečné činnosti, jak vznikají ostrovy a na mapách vyhledávali nejznámější sopky světa. Na závěr jsme si vytvořili vlastní vulkán. Jako magmatický krb nám posloužil květináč a plastový kelímek. Kráter jsme vyrobili ze sádry, obarvili a sopka byla na světě. K samotnému výbuchu jsme použili vodu, ocet, jar, sodu a červené barvivo, aby láva vypadala opravdu věrohodně. Pro všechny žáky to byl pěkný zážitek a pro velký úspěch jsme výbuch sopky museli několikrát zopakovat.

 

Karolína Koutecká

 

Přírodovědné pokusy

V hodinách přírodovědy se žáci ze 4. A učili o vlastnostech vody a vzduchu. Pro zpestření výuky jsme si udělali pár pokusů. Nejprve jsme pozorovali, jak se při zahřívání vzduchu mění jeho objem. Druhým pokusem jsme vzduch zase ochlazovali.

 

Karolína Koutecká

 

 

1 2 3 10