Škola v přírodě pro žáky 6. a 7. ročníků 2020/2021

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Nabídka pro žáky 6. a 7. ročníků ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

dovolujeme si touto cestou nabídnout Vašim dětem možnost zúčastnit se v úvodu nadcházejícího školního roku pobytu na škole v přírodě. Přechod žáků na 2. stupeň provází v první řadě převzetí třídy novými třídními učiteli – což se letos v září dotkne částečně i sedmého ročníku. Hlavním cílem společného vzdělávacího pobytu žáků se svými učiteli je snaha o vzájemné poznání a navázání přátelských vztahů. Škola v přírodě se nám navíc jeví jako skvělá příležitost k zotavení po období spojeném s obtížným a omezeným způsobem výuky, stejně jako ke kýženému „návratu do starých kolejí“.

O tom, že výuka v přírodě spojená s celodenními sportovními a společenskými aktivitami obohacuje děti nezapomenutelnými zážitky, svědčí koneckonců i spokojenost a nadšení žáků, kteří absolvovali pobyt vloni. 

Prosíme, abyste v nejbližších dnech sledovali příchozí poštu v elektronické žákovské knížce (DM SOFT) svých dětí. Prostřednictvím mailu Vás osloví budoucí třídní učitelé Vašich dětí, aby se Vám představili a aby Vám sdělili podrobnější informace týkající se smluvních podmínek pobytu a úspěšného podání přihlášky.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

KDE

Obec Kořenov (nacházející se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor).

 

KDY

Od čtvrtka 3. září do pondělí 7. září 2020

Pozn. Žáci nastupují do škol v úterý 1. září. Ve středu 2. září probíhají konzultace.

 

CENA

cca 3.900,-Kč

(cena je předběžná; může se měnit oběma směry v závislosti na počtu přihlášených žáků)

 

DODAVATEL

Cestovní kancelář CK 2

 

TŘÍDY A JEJICH TŘÍDNÍ UČITELÉ

6. A (paní učitelka Kamila Procházková)

6. B (paní učitelka Denisa Šilerová)

7. A (paní učitelka Lucie Wilczková)

7. B (pan učitel Zdeněk Kauer)

 

VEDOUCÍ POBYTU

pan učitel Jiří Macák

 

Těšíme se na hojnou účast žáků!

 

 

 

 

 

 

Pythagoriáda 2019 – 2020

Pythagoriáda 2019 – 2020

 

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

V letošním školním roce se soutěže zúčastnili žáci z 5. – 8. ročníku.

Do okresního kola postupují:

 

5.A  Matěj Hejduk (10 bodů)

5.A  Vít Wech (10 bodů)

5.A  Kristýna Fričová (11 bodů)

5.A  Adéla Kučerová (11 bodů)

 

6.A   Dominik Zborovjan (12 bodů)

6.B   Jakub Stopka (11 bodů)

 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

 

Poznáváme vesmír

Poznáváme vesmír

 

Měsíc říjen patřil v pátých třídách tématu V E S M Í R 🚀⭐🌎

Žáci ve dvojicích lepili, barvili a tvarovali. Připravili různá pozadí z různých materiálů a na závěr své výtvory doplnili o texty.

Díky možnosti tzv. mobilní učebny, jsme mohli ve skupinkách vyhledávat zajímavé informace o planetách a na základě získaných poznatků jsme vytvořili barevné plakáty, které jsme si navzájem prezentovali.

V rámci mezipředmětových vztahů jsme tak využili nabytých znalostí – při výtvarné výchově, jsme vytvořili 3D model sluneční soustavy. Dále jsme zúročili své znalosti při tvorbě Slunce, Měsíce, souhvězdí a struktury zemského tělesa. Při pracovních činnostech jsme si pomocí sušenek Oreo názorně ukázali jednotlivé fáze Měsíce.

Celou problematiku astronomie si zpestřujeme čtením knihy od Stephena Hawkinga – Jirkův tajný klíč k vesmíru.

Toto téma jsme si všichni velmi užili a práce nás bavila, což dokazují následující fotografie.

Vesmír je nekonečný a naše fantazie také.

 

Karolína Koutecká

 

Podzimní tvoření u páťáků

Člověk a svět práce v přírodě

 

Veverčata z 5.B využila pěkné počasí a postavila pro lesní skřítky překrásné domečky z přírodnin.

 

Jana Veverková

    

 

Vřesoví mužíčci

 

Nastal podzim a žáci z 5. A se pustili o pracovních činnostech do podzimního tvoření. Tento týden jsme si vyrobili krásnou dekoraci – vřesového mužíčka z barevného vřesu.

Všem dětem se práce velmi povedla.

 

Karolína Koutecká

 

    

Seznam pomůcek 5.třídy

 

Penál

– 2 pera (gumovací); propisovačku NE!!!!

– tužky č. 1,2,3

– pastelky (stačí základní sady)

– ořezávátko

– guma

– malé pravítko

– lepidlo v tyčince

– nůžky

 

Geometrie

– 2x pravítko trojúhelník s dobře viditelnou ryskou

– kružítko

 

Výtvarná výchova

– kufřík nebo pevná krabice

– vodovky, tempery

– sada štětců

– kelímek na vodu

– paleta

– voskovky

– špejle

– lepidlo tyčinkové, klovatina

– tuš

– černé fixy (tlustý, tenký)

– modelína

– malá průhledná izolepa

– suché pastely

– igelit na stůl

– pracovní oděv (staré triko)

– hadřík

 

Tělesná výchova

– úbor na cvičení

– sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště

– plátěný vak na cvič. úbor

– švihadlo

 

– ÚKOLNÍČEK!

– papírové kapesníky (tahací z krabičky)

 

TŘÍDNÍ FOND – částku upřesníme na začátku šk. roku.

Prosíme, aby všechny děti měly pomůcky nejpozději do 10. 9., abychom mohli pracovat. 

 

3. 9. třídní schůzky od 17.00hod. v učebnách V. tříd

 

Týden bez odpadu 2019

Akce 1. stupně

Týden bez odpadu 2019

Mezinárodní akce v týdnu od 2. do 8. září

Žáky prvního stupně zapojíme do této mezinárodní aktivity, jejímž cílem je zvýšit povědomí o hromadění odpadu a inspirovat k jeho omezení. V prvním týdnu nového školního roku budeme nejen třídit odpad, jak je našim zvykem, ale snažit se také o co nejméně odpadu, který skončí v koši.

 

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

1 2 3 9