Setkání

Setkání

Koncem ledna proběhlo na naší základní škole jedno zajímavé setkání. V rámci výuky moderních dějin seznamujeme žáky pátých tříd i s událostmi události roku 1968 a 1969.

Pozvání na besedu přijala paní Božena Kotmelíková, která okupaci sovětskými vojáky zažila na vlastní kůži jako spojovatelka v bývalé Meziměstské a mezinárodní ústředně v Praze na Žižkově. Vyprávěla tak dětem svůj příběh z této doby a děti se zaujetím naslouchaly. Seznámila je také s prací spojovatelky na meziměstské ústředně. S tímto povoláním se v dnešní době již žáci nesetkají.

Beseda byla provázána ukázkami dokumentárních filmů, písničkami a fotografiemi. Prostor byl i pro dotazy žáků.  Setkání bylo pro ně přínosem právě účastí pamětníka, který je svým vyprávěním vtáhl do těchto smutných okamžiků našich dějin.                         Hana Zdvihalová

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

Tutorské čtení druhý a pátý ročník

Ve čtvrtek 11. října navštívili žáci pátých tříd druháčky, aby s nimi četli. Rozdělili se na skupiny a páťáci předčítali druháčkům. Otázkami zjišťovali, zda porozuměli čtenému textu a vysvětlovali žákům cizincům slova, kterým nerozuměli. Všem se netradiční čtení líbilo a slíbili jsme si, že si akci zopakujeme, ale s matematikou. Tak se moc těšíme.

Jana Zouvalová, Michala Lebedová

Jablíčkový den

Ve čtvrtek 27.9.2018 proběhl ve všech třídách 1. stupně projekt Jablíčkový den. Hlavním tématem celého dopoledne byla jablíčka. Děti přišly do školy oblečeny v jejich barvách a s chutí se pustily do jablíčkového čtení, psaní, počítání a vyrábění. Zpívaly si písničky a poslouchaly pohádky. Jablíčková byla i svačinka, za kterou moc děkujeme šikovným maminkám a babičkám.

Iqlandia Liberec

Žáci 5. tříd začali tento školní rok výjezdem do Liberce. Ve zdejší  Iqlandii  se seznámili s deseti interaktivními expozicemi a názorně se  přesvědčili například o tom, jak funguje lidské tělo, jakou sílu mají přírodní živly. Také jsme poznávali základní pojmy a jevy z fyziky, chemie a biologie. Tento jednodenní výlet za vědomostmi v průběhu školního roku zužitkujeme, protože většina  z toho, co jsme se dozvěděli, můžeme uplatnit při studiu..

                                                                                                    Hana Zdvihalová a Emílie Jirků        

 

                                                                     

1 2 3 5