Technika malování na hedvábí

Technika malování na hedvábí

Vyráběli jsme hedvábné vitráže pro maminky k jejich svátku. Dostali jsme kolečko s napnutým hedvábím a pan lektor nám hedvábí postříkal vodou. Kolečko jsme nabarvili barvičkami a pak ho posypali solí. Když kolečka uschla, tak se sůl odsypala pryč. Konturkou se vše dozdobilo. Doufám, že se můj výrobek bude mamince líbit.                                                                                    Aneta

Výroba elektřiny v pátých třídách

Výroba elektřiny v pátých třídách

Ekocentrum Podhoubí – pořad „Elektřina – dobrý sluha ale zlý pán“

Program byl zaměřen na problematiku spotřeby elektrické energie v domácnostech. Žáci si vyzkoušeli vyrobit jednoduchou baterii. Seznámili se s procesem vzniku elektřiny a dali si do souvislosti využívání elektrické energie a související dopady na přírodu. Vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby místo rodičů hospodařili (s elektřinou) doma oni. Na závěr se zamysleli, kolik stojí cesta elektřiny do našich zásuvek a  jak by sami mohli elektřinou šetřit.                                              Hana Zdvihalová

Postřehy žáků:

Celý projekt začal hrou „šibenice“. Vyšlo nám slovo SPOTŘEBIČ, o kterém jsme si pak dlouho povídali. Potom jsme se snažili rozsvítit žárovku (2 Volty) pomocí dvou citronů. Pokus se nám nepovedl, tak jsme místo citronů použili mrkev. To už se rozsvítila. Lektorka nám také ukázala obrázky, na kterých byly druhy elektráren a my v prezentaci uváděli jejich výhody a nevýhody. Pořad byl zajímavý, už teď se těším, jaké téma bude příště.                                                            Ester

                                                                                                                             

Všechny týmy prezentovaly různé elektrárny. Náš tým vymyslel na toto téma scénku.    Natálie T.

                                                                                                                                                                    

Pokoušeli jsme se rozsvítit žárovku pomocí citronu a jablka.  Prezentovali jsme elektrárny. Náš tým dostal za úkol prezentovat vodní elektrárnu.                                                                               Dominik                                                            

 

Měli jsme přednášku o elektrických spotřebičích a pracovali jsme v pěti týmech. Zkoušeli jsme, jestli dva měděné hřebíky a jablko, citron nebo mrkev rozsvítí malou žárovku. Také jsme měřili, kolik má citron Voltů.                                                                                                                      Rozálie   

                                                                                                                      

 

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Národní divadlo

V březnu jsme se vydali na prohlídku historické budovy Národního divadla v Praze. Museli jsme si přivstat, protože o tyto prohlídky je veliký zájem. Při cestě po Národní třídě jsme míjeli pomník, který připomínal události ze 17. listopadu. Učili jsme se o tom ve škole. Krása Národního divadla nás překvapila i ohromila. Nejdříve vedly naše kroky do podzemí k základním kamenům. Jeden tam byl ze Slivence. Hezké byly i  modely divadla. Po celé budově jsme mohli obdivovat obrazy Mikoláše Alše a dalších umělců, kteří se na výzdobě ND podíleli. V divadle je také kolem osmdesáti bust významných osobností naší historie. Z hlediště jsme obdivovali krásné lóže, balkony a hlavně obrovský lustr. Pracovníci divadla nám spustili oponu, kterou namaloval Vojtěch Hynais. Po prohlídce ND vedly naše kroky po nábřeží a mohli jsme tak vidět Žofín, Tančící dům i sochu Aloise Jiráska. Krátce jsme se také zastavili u rozstříleného okénka v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a vzpomněli si tak na hrdinský čin našich parašutistů.

 

Hana Zdvihalová

 

Setkání

Setkání

Koncem ledna proběhlo na naší základní škole jedno zajímavé setkání. V rámci výuky moderních dějin seznamujeme žáky pátých tříd i s událostmi události roku 1968 a 1969.

Pozvání na besedu přijala paní Božena Kotmelíková, která okupaci sovětskými vojáky zažila na vlastní kůži jako spojovatelka v bývalé Meziměstské a mezinárodní ústředně v Praze na Žižkově. Vyprávěla tak dětem svůj příběh z této doby a děti se zaujetím naslouchaly. Seznámila je také s prací spojovatelky na meziměstské ústředně. S tímto povoláním se v dnešní době již žáci nesetkají.

Beseda byla provázána ukázkami dokumentárních filmů, písničkami a fotografiemi. Prostor byl i pro dotazy žáků.  Setkání bylo pro ně přínosem právě účastí pamětníka, který je svým vyprávěním vtáhl do těchto smutných okamžiků našich dějin.                         Hana Zdvihalová

 

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Na celém prvním stupni proběhl preventivní program Městské policie Praha. Žáci byli seznámení s bezpečností v silničním provozu. Program byl interaktivní. Přednášející si připravili pro žáky různé obrazové materiály s dopravními situacemi, které museli správně vyřešit. Věříme, že díky této přednášce předejdeme úrazům dětí nejenom při cestě do školy.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

Městská policie

V listopadu začal na prvním stupni naší základní školy cyklus preventivně vzdělávacích programů pořádaných již tradičně Městskou policií Praha. Strážníci z oddělení prevence budou po celý školní rok seznamovat naše žáky s riziky, se kterými se mohou setkat a následně poradí, jak se v těchto situacích chovat.  Programy jsou cíleny na jednotlivé věkové kategorie žáků. V průběhu školního roku budou naši žáci seznámeni s těmito tématy:

 • Bezpečný kontakt se psy
 • Bezpečně v každém ročním období
 • Malý kriminalista (Stop násilí na dětech)
 • Mimořádné události
 • Bezpečně v dětském kolektivu
 • Jak si nenechat ublížit
 • Povinnosti chodce v silničním provozu
 • Základy bezpečného chování v silničním provozu
 • Povinnosti cyklisty v silničním provozu
 • Základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích

   Hana Zdvihalová

1 2 3 5