Karnevalové vyučování

V prvních třídách jsme si dnes užili karnevalové vyučování. Na děti z 1.A  čekala Smutná princezna a na děti z 1.B detektiv Očko. Ve třídách děti řešily úlohy z matematiky, českého jazyka a psaní. Protože úkoly splnily, tak se princezna stala Veselou princeznou a detektiv Očko s pomocí dětí vyřešil všechny detektivní záhady. Na společné hodině tělesné výchovy si děti zasoutěžily a zatančily. Všichni spokojeně odcházeli do školní družiny, kde je čekal „Ples s Popelkou“.

Čertí škola

V prvních třídách v pátek 4.12. přišli do školy místo dětí a paní učitelek čerti, čertice a andílkové. Nepřišli do klasické školy, ale do „ čertí školy“.  Čertovské vyučování mohlo začít. Všichni pracovali v pracovních pekelných listech, hráli čertovské domino, na interaktivní tabuli se seznámili s tím, kdo to byl svatý Mikuláš. Na závěr vyučování, po předání čertovských vysvědčení, přišli opravdoví čerti s andělem a Mikulášem. Bylo hodně strachu, protože zlobení je ve škole až až… Naštěstí vše dopadlo dobře a po společně zazpívaných čertovských a mikulášských písničkách všichni dostali sladkou odměnu.

20151202_115059_Od školy 20151204_091558_Od školy 20151204_091607_Od školy 20151204_091653_Od školy 20151204_094504_K Třebonicům 20151204_094512_Pod Zbuzany 20151204_094712_Od školy 20151204_094719_Od školy 20151204_113334_Od školy

Jablíčkový den

        Žáci prvního stupně přivítali přicházející podzimní dny společným projektem nazvaným  JABLÍČKOVÝ DEN.  Prvňáčci, včetně  paní učitelek, přišli  v červeném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily, poslouchaly pohádky o jablíčkách, hrály divadélko a venku si ukázaly, jak vypadá jabloň a z jakých částí se skládá. Na závěr dne děti otiskovaly jablíčka na mísu  a do sklenic  a „zavařovaly“ je na zimu.  Ostatní žáci při matematice řešili ve skupinách příklady a slovní úlohy, ve kterých pochopitelně hlavní úlohu hrála jablka. V  hodině  českého jazyka pracovali na zábavných úkolech. Rozkrývali přesmyčky, tvořili rýmy ke slovům, která mají blízko k podzimu a sběru jablek a procvičili si i čtení s porozuměním. Nesměla chybět i vlastní tvorba v podobě vymýšlení básní či příběhů. Menším dětem pomohly připravit jablečné dobroty maminky a babičky, kterým moc děkujeme.Ve školní jídelně nám paní kuchařky upekly výborný jablečný závin.Po jablečné svačince jsme si všichni venku zasoutěžili (běhali slalom, házeli do dálky i do koše, změřili kmeny a větve našich jabloní,…)  Žáci 5. třídy si připravili salát z jablíček a mrkve, na kterém si společně pochutnali. Děkujeme všem maminkám, které nám pomohly  s přípravou občerstvení.

 Jablíčkový den se nám moc líbil.

                          …………………………………………..učitelky 1.stupně     

Dopoledne s golfem

Dopoledne s golfem

Děti prvního stupně se v pondělí 7.9. proměnily v malé golfisty. Vypravili jsme se vlakem a autobusem na opravdové golfové hřiště do Lahovic. Profesionální trenéři děti seznámili se základy golfu. Děti nyní už vědí jak se správně odpaluje, jak vypadají golfové hole, co je to jamkoviště-green, odpaliště… Pro všechny to byl nevšední zážitek.

.20150907_090925_Na Stare 20150907_092643_Na Stare 20150907_093626 20150907_093644_K Sadkam 20150907_090519_K Sadkam 20150907_090732_Na Stare 20150907_090915_Na Stare

První školní den

1 4 5 6 7

1. září byl pro naše prvňáčky velmi důležitým okamžikem. Ráno se všichni sešli v hlavní budově školy, kde proběhlo slavnostní uvítání. Malé školáčky přivítali spolužáci z vyšších tříd školní hymnou, paní ředitelka, paní starostka a obě paní učitelky. Popřáli jim mnoho úspěchů ve škole. Každý prvňáček dostal kytičku, čokoládovou medaili a tašku plnou dárečků.

Ve třídách paní učitelky děti seznámili s tím, co je během celého školního roku čeká. Všem školáčkům přejeme úspěšné vkročení do školního života.

1 7 8 9