Škola v přírodě pro žáky 6. a 7. ročníků 2020/2021

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Nabídka pro žáky 6. a 7. ročníků ve školním roce 2020/21

Vážení rodiče,

dovolujeme si touto cestou nabídnout Vašim dětem možnost zúčastnit se v úvodu nadcházejícího školního roku pobytu na škole v přírodě. Přechod žáků na 2. stupeň provází v první řadě převzetí třídy novými třídními učiteli – což se letos v září dotkne částečně i sedmého ročníku. Hlavním cílem společného vzdělávacího pobytu žáků se svými učiteli je snaha o vzájemné poznání a navázání přátelských vztahů. Škola v přírodě se nám navíc jeví jako skvělá příležitost k zotavení po období spojeném s obtížným a omezeným způsobem výuky, stejně jako ke kýženému „návratu do starých kolejí“.

O tom, že výuka v přírodě spojená s celodenními sportovními a společenskými aktivitami obohacuje děti nezapomenutelnými zážitky, svědčí koneckonců i spokojenost a nadšení žáků, kteří absolvovali pobyt vloni. 

Prosíme, abyste v nejbližších dnech sledovali příchozí poštu v elektronické žákovské knížce (DM SOFT) svých dětí. Prostřednictvím mailu Vás osloví budoucí třídní učitelé Vašich dětí, aby se Vám představili a aby Vám sdělili podrobnější informace týkající se smluvních podmínek pobytu a úspěšného podání přihlášky.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

KDE

Obec Kořenov (nacházející se na pomezí Krkonoš a Jizerských hor).

 

KDY

Od čtvrtka 3. září do pondělí 7. září 2020

Pozn. Žáci nastupují do škol v úterý 1. září. Ve středu 2. září probíhají konzultace.

 

CENA

cca 3.900,-Kč

(cena je předběžná; může se měnit oběma směry v závislosti na počtu přihlášených žáků)

 

DODAVATEL

Cestovní kancelář CK 2

 

TŘÍDY A JEJICH TŘÍDNÍ UČITELÉ

6. A (paní učitelka Kamila Procházková)

6. B (paní učitelka Denisa Šilerová)

7. A (paní učitelka Lucie Wilczková)

7. B (pan učitel Zdeněk Kauer)

 

VEDOUCÍ POBYTU

pan učitel Jiří Macák

 

Těšíme se na hojnou účast žáků!

 

 

 

 

 

 

Organizace výuky v době karantény pro 2.stupeň

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,

Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí Rady bezpečnosti České republiky jsou školy uzavřené až do odvolání,  Ministerstvo školství nařídilo všem žákům domácí vzdělávání a všem učitelům práci z domova.

Žáci budou až do odvolání tohoto opatření přes elektronickou žákovskou knížku od svých vyučujících průběžně dostávat  úkoly k vypracování, a taky instrukce  a výukové materiály, které jim mohou usnadnit domácí vzdělávání, spolu s termínem vypracování.

Žáci budou úkoly postupně vypracovávat dle svých schopností a přes svoje přihlášení do EŽK budou vypracované úkoly posílat zpátky. Každý žák má  svůj přístupový kód do EŽK, pokud nefunguje nebo ho nemáte, obraťte se prosím na paní uč. Zborovjanovou, vygeneruje žákům nový přístup.  Vypracované úkoly není možné posílat přes rodičovský přístup do EŽK.

V EŽK je potřeba otevírat úkoly přes ikonu „Výuka“ – „úkoly“ – „domácí úkoly“.

Žáci si zobrazí úkol přes modrou značku, a buď úkol přímo napíší do kolonky „vypracování“, kde je taky možnost přiložit soubory, a potvrdí vypracování kliknutím na okno “uložit a odevzdat úkol jako hotový“. V případě problémů s odesíláním kontaktujte prosím vyučujícího.

V případě, že nemáte možnost posílat úkoly touto formou, je možné zaslat úkoly i na e-mail dotyčného vyučujícího, nebo se domluvit s vyučujícím na jiné formě odevzdání úkolů.

Pokud si se zadanými úkoly nevíte rady, kontaktujte prosím e-mailem vyučující.

Vyučující potvrdí v EŽK odevzdání úkolů.

Všichni vydavatelé českých učebnic  (Fraus, Nová škola, Didakta…) zpřístupnili žákům a rodičům svoje webové stránky, takže žáci mají možnost procvičovat si zdarma učivo i online. Informace o jednotlivých stránkách již byli rozposlány přes EŽK.  SCIO taky zpřístupnilo online přípravné testy pro přijímací řízení.

 

S pozdravem

Vedení školy

Pythagoriáda 2019 – 2020

Pythagoriáda 2019 – 2020

 

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 

V letošním školním roce se soutěže zúčastnili žáci z 5. – 8. ročníku.

Do okresního kola postupují:

 

5.A  Matěj Hejduk (10 bodů)

5.A  Vít Wech (10 bodů)

5.A  Kristýna Fričová (11 bodů)

5.A  Adéla Kučerová (11 bodů)

 

6.A   Dominik Zborovjan (12 bodů)

6.B   Jakub Stopka (11 bodů)

 

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím do okresního kola přejeme mnoho úspěchů.

 

Páťáci na výletě

Páťáci na výletě

Ve dnech 12. a 13. června vyjeli žáci pátých tříd na školní výlety.  První den vedla naše cesta do Bozkovských jeskyní, které nás uchvátily svou krásou. Dalším našim cílem bylo město pohádek – Jičín. V Jičíně jsme si „vyšlápli“ na Valdickou bránu a prohlédli si Rumcajsovu světničku. Zahrádka u této světničky byla plná zajímavých her, které jsme si rádi vyzkoušeli. Kolem devatenácté hodiny nás autobus přivezl ke škole. Připravili jsme si věci na spaní a uvařili večeři – naše oblíbené špagety. Pak už byla pohádka a spánek, protože druhý den byl další výlet. Ráno jsme společně posnídali, uklidili a vydali se na další dobrodružství. Tentokrát jsme vyjeli směr Blaník. Hora známá z pověstí nám dala zabrat, ale zdolali jsme ji a vyšli i na rozhlednu, která je na jejím vrcholu. Pak už nás čekala farma Blaník, kde jsme plnili „Blanický desetiboj“.  Unaveni, ale veselí jsme se vraceli domů. A to nás čekala ještě jedna akce. Další den jsme si užili trochu adrenalinové zábavy v Tepfaktoru v Chotilsku. Všichni jsme se snažili podle svých sil zapojit do klání družstev. Výlety jsme si pořádně užili a spaní ve škole bylo fajn.                                                                                                               Hana Zdvihalová a Emilie Jirků

 

Páťáci mají rádi Česko

V rámci opakování a upevňování znalostí o České republice získaných v hodinách předmětu člověk a jeho svět  a  inspirováni televizní soutěží, jsme v pátých třídách uspořádali na toto téma týmová klání. Soutěži byl věnován celý den a procházela všemi předměty výuky. Podle obrázků popisovali žáci místa a živočichy, přiřazovali zajímavosti k jednotlivým místům, z koláží poznávali různé osobnosti. Volným psaním měli za úkol napsat co nejvíce informací o historických postavách. Řešili skrývačky, ve kterých byly ukryty české řeky, pantomimou předváděli písničky, malovali pohádky. Pracovali s kobercem – slepou mapou ČR. Poslouchali vážnou hudbu zkomponovanou českými skladateli, poznávali ilustrátory dětských knih, dokončovali přísloví, k českým spisovatelům přiřazovali jejich díla. V rámci matematiky počítali věk, kterého se dožili osobnosti z naší historie. Celkem soutěžili v devatenácti úlohách. Největší úspěch však mělo odpovídání na otázky týkající se České republiky. Žáci odpovídali v časovém presu, protože jim v ruce tikala bomba ze hry „Tik…tak..“  Během celého dne také prezentovali kraje, které si vylosovali. Některé prezentace byly obzvlášť zdařilé, žáci je zdramatizovali a předvedli tak kraj zábavněji. Ukázalo se, že jsme učivo zvládli. Kdyby se našich žáků na ulici zeptali reportéři ze soutěže „Nikdo není dokonalý“, budou určitě vědět, jaká řeka teče v Ústí nad Labem, která česká řeka nepramení, co se pěstuje v Klatovech a čím jsou proslulé Pardubice. Víte to také?

                                                                                                                                                       Hana Zdvihalová

 

Technika malování na hedvábí

Technika malování na hedvábí

Vyráběli jsme hedvábné vitráže pro maminky k jejich svátku. Dostali jsme kolečko s napnutým hedvábím a pan lektor nám hedvábí postříkal vodou. Kolečko jsme nabarvili barvičkami a pak ho posypali solí. Když kolečka uschla, tak se sůl odsypala pryč. Konturkou se vše dozdobilo. Doufám, že se můj výrobek bude mamince líbit.                                                                                    Aneta

Výroba elektřiny v pátých třídách

Výroba elektřiny v pátých třídách

Ekocentrum Podhoubí – pořad „Elektřina – dobrý sluha ale zlý pán“

Program byl zaměřen na problematiku spotřeby elektrické energie v domácnostech. Žáci si vyzkoušeli vyrobit jednoduchou baterii. Seznámili se s procesem vzniku elektřiny a dali si do souvislosti využívání elektrické energie a související dopady na přírodu. Vyzkoušeli si, jaké by to bylo, kdyby místo rodičů hospodařili (s elektřinou) doma oni. Na závěr se zamysleli, kolik stojí cesta elektřiny do našich zásuvek a  jak by sami mohli elektřinou šetřit.                                              Hana Zdvihalová

Postřehy žáků:

Celý projekt začal hrou „šibenice“. Vyšlo nám slovo SPOTŘEBIČ, o kterém jsme si pak dlouho povídali. Potom jsme se snažili rozsvítit žárovku (2 Volty) pomocí dvou citronů. Pokus se nám nepovedl, tak jsme místo citronů použili mrkev. To už se rozsvítila. Lektorka nám také ukázala obrázky, na kterých byly druhy elektráren a my v prezentaci uváděli jejich výhody a nevýhody. Pořad byl zajímavý, už teď se těším, jaké téma bude příště.                                                            Ester

                                                                                                                             

Všechny týmy prezentovaly různé elektrárny. Náš tým vymyslel na toto téma scénku.    Natálie T.

                                                                                                                                                                    

Pokoušeli jsme se rozsvítit žárovku pomocí citronu a jablka.  Prezentovali jsme elektrárny. Náš tým dostal za úkol prezentovat vodní elektrárnu.                                                                               Dominik                                                            

 

Měli jsme přednášku o elektrických spotřebičích a pracovali jsme v pěti týmech. Zkoušeli jsme, jestli dva měděné hřebíky a jablko, citron nebo mrkev rozsvítí malou žárovku. Také jsme měřili, kolik má citron Voltů.                                                                                                                      Rozálie   

                                                                                                                      

 

Recitační soutěž

 

V měsíci březnu probíhalo v jednotlivých třídách 1. stupně naší školy základní kolo soutěže v recitaci. Vítězové z jednotlivých tříd postoupili do celoškolního kola, které se uskutečnilo 5. dubna. Za podpory spolužáků recitovali žáci básně svých oblíbených autorů. Porota měla velice těžké rozhodování, protože projev žáků byl na velice dobré úrovni. Jejich úsilí tedy ocenila diplomy, knížkami a drobnými dárky. Soutěž ukázala i pěkný vztah našich žáků k poezii, který se snažíme na prvním stupni pěstovat a podporovat.                                                                                    Hana Zdvihalová

 

Národní divadlo

V březnu jsme se vydali na prohlídku historické budovy Národního divadla v Praze. Museli jsme si přivstat, protože o tyto prohlídky je veliký zájem. Při cestě po Národní třídě jsme míjeli pomník, který připomínal události ze 17. listopadu. Učili jsme se o tom ve škole. Krása Národního divadla nás překvapila i ohromila. Nejdříve vedly naše kroky do podzemí k základním kamenům. Jeden tam byl ze Slivence. Hezké byly i  modely divadla. Po celé budově jsme mohli obdivovat obrazy Mikoláše Alše a dalších umělců, kteří se na výzdobě ND podíleli. V divadle je také kolem osmdesáti bust významných osobností naší historie. Z hlediště jsme obdivovali krásné lóže, balkony a hlavně obrovský lustr. Pracovníci divadla nám spustili oponu, kterou namaloval Vojtěch Hynais. Po prohlídce ND vedly naše kroky po nábřeží a mohli jsme tak vidět Žofín, Tančící dům i sochu Aloise Jiráska. Krátce jsme se také zastavili u rozstříleného okénka v kostele Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a vzpomněli si tak na hrdinský čin našich parašutistů.

 

Hana Zdvihalová

 

Setkání

Setkání

Koncem ledna proběhlo na naší základní škole jedno zajímavé setkání. V rámci výuky moderních dějin seznamujeme žáky pátých tříd i s událostmi události roku 1968 a 1969.

Pozvání na besedu přijala paní Božena Kotmelíková, která okupaci sovětskými vojáky zažila na vlastní kůži jako spojovatelka v bývalé Meziměstské a mezinárodní ústředně v Praze na Žižkově. Vyprávěla tak dětem svůj příběh z této doby a děti se zaujetím naslouchaly. Seznámila je také s prací spojovatelky na meziměstské ústředně. S tímto povoláním se v dnešní době již žáci nesetkají.

Beseda byla provázána ukázkami dokumentárních filmů, písničkami a fotografiemi. Prostor byl i pro dotazy žáků.  Setkání bylo pro ně přínosem právě účastí pamětníka, který je svým vyprávěním vtáhl do těchto smutných okamžiků našich dějin.                         Hana Zdvihalová

 

1 2 3 5