Organizace výuky v době karantény pro 2.stupeň

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,

Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí Rady bezpečnosti České republiky jsou školy uzavřené až do odvolání,  Ministerstvo školství nařídilo všem žákům domácí vzdělávání a všem učitelům práci z domova.

Žáci budou až do odvolání tohoto opatření přes elektronickou žákovskou knížku od svých vyučujících průběžně dostávat  úkoly k vypracování, a taky instrukce  a výukové materiály, které jim mohou usnadnit domácí vzdělávání, spolu s termínem vypracování.

Žáci budou úkoly postupně vypracovávat dle svých schopností a přes svoje přihlášení do EŽK budou vypracované úkoly posílat zpátky. Každý žák má  svůj přístupový kód do EŽK, pokud nefunguje nebo ho nemáte, obraťte se prosím na paní uč. Zborovjanovou, vygeneruje žákům nový přístup.  Vypracované úkoly není možné posílat přes rodičovský přístup do EŽK.

V EŽK je potřeba otevírat úkoly přes ikonu „Výuka“ – „úkoly“ – „domácí úkoly“.

Žáci si zobrazí úkol přes modrou značku, a buď úkol přímo napíší do kolonky „vypracování“, kde je taky možnost přiložit soubory, a potvrdí vypracování kliknutím na okno “uložit a odevzdat úkol jako hotový“. V případě problémů s odesíláním kontaktujte prosím vyučujícího.

V případě, že nemáte možnost posílat úkoly touto formou, je možné zaslat úkoly i na e-mail dotyčného vyučujícího, nebo se domluvit s vyučujícím na jiné formě odevzdání úkolů.

Pokud si se zadanými úkoly nevíte rady, kontaktujte prosím e-mailem vyučující.

Vyučující potvrdí v EŽK odevzdání úkolů.

Všichni vydavatelé českých učebnic  (Fraus, Nová škola, Didakta…) zpřístupnili žákům a rodičům svoje webové stránky, takže žáci mají možnost procvičovat si zdarma učivo i online. Informace o jednotlivých stránkách již byli rozposlány přes EŽK.  SCIO taky zpřístupnilo online přípravné testy pro přijímací řízení.

 

S pozdravem

Vedení školy

PROJEKT FYZIKÁLNÍ VELIČINY-6.A,B

Žáci 6.A a 6.B v hodině fyziky pracovali na projektu o fyzikálních veličinách.

Co o tomto projektu soudí sami žáci?

 

Náš originální fyzikální projekt

„V ZŠ Řeporyje žáci 6.A a 6.B v pondělí 4. března ve dvouhodinovce fyziky pracovali na koláži o fyzikálních veličinách. Na přípravu obrázků jsme měli tři týdny. Vlastní práce probíhala ve dvojicích. …..“

                                                                   Natálka, Kája

„…..Projekt vymyslela paní učitelka Studihradová, abychom si procvičili probrané učivo. Na koláž jsme si sbírali obrázky na téma – objem, délky, hmotnost, čas a teplota. …..   Spolupráce všech skupin byla velmi dobrá. Po skončení jsme práce odevzdali paní učitelce. Druhý den jsme naše koláže hodnotili. Byli jsme překvapeni, jak jsme všichni spolupracovali a vytvořili krásné koláže. …..

                                                                   Kája, Ema

„…..Na projekt jsme byli spojeni s 6.B. Zopakovali jsme si fyzikální veličiny, jednotky a jejich značky. …..  Nejvíce se nám líbilo, když jsme práce dokončili a mohli jsme se podívat, jak krásný výtvor jsme dokázali. ……  O hodině matematiky jsme hodnotili všechny ostatní koláže. Práce byla super a moc za ní děkujeme paní učitelce Studihradové!!!“

                                                                   Matěj, Viky

„……Nejvíce mě bavila spolupráce s mým kamarádem Matějem. Bylo to fajn. Nakonec jsme mohli hodnotit práce ostatních.“

                                                                               Jirka 

Náš originální projekt ve fyzice

„…..Paní učitelka nám nechala tři týdny, abychom si mohli připravit co nejlepší obrázky na dané téma. Mohli jsme si vybrat kamaráda, se kterým chceme na projektu spolupracovat. …..  Ten den přišel! Žáci 6.A a 6.B začali pracovat na projektu.  Byl velmi úspěšný. …..  Když jsme koláže dokončili, odevzdali jsme je paní učitelce. Další den jsme si je navzájem hodnotili body 0 – 10. Vystavené práce bodovala ještě 9.třída. Moc děkujeme paní učitelce Darince Studihradové za dvě nejlepší hodiny.

                                                                   Jakub, Jíra

 „ Byl to projekt o fyzikálních veličinách. Měli jsme za úkol najít obrázky fyzikálních veličin, které jsme vystříhali, nalepili a vytvořili koláž. Druhý den jsme naše umělecká díla hodnotili. …..  Práce nás bavila a chtěli bychom si to zopakovat.“

                                                                               Filip, Honza

Náš zábavný projekt na fyzikální veličiny

„…… Přišel ten den, kdy jsme obě třídy společně začaly pracovat ve dvojicích na projektu. Byla jsem s Barborkou a byla to opravdu legrace. Dvě hodiny nám velmi rychle utekly…. Myslíme, že jsme všichni odvedli dobrou práci.“

                                                                     Bára, Máťa

„….. Tento projekt jsme dělali pomocí obrázků vystřižených z časopisů. Díky projektu jsme se také naučili dělat koláž. Podle nás se projekt vydařil. …..“                    

                                                           Lukáš, Vojta

Projekt vymyslela paní učitelka Studihradová. ……

Na projektu se nám líbila spolupráce s kamarádem. Zopakovali jsme si probrané učivo.  ……“

                                                                     Felix, Ondra

 

Myslím, že k reakcím dětí není třeba více dodávat.

                                                                   Mgr. Renata Šantorová

Fotografie:

   

 

Dvoudenní výlet – 5.třídy

Dvoudenní výlet – Český Krumlov a Bavorský les

Čtvrté a páté třídy se tentokrát vydaly prozkoumat krásy na jih Čech. První den jsme si prohlédli středověké centrum Českého Krumlova, renesanční zámek i zámecký park se slavným otáčivým jevištěm. Zde právě probíhala zkouška na představení a tak jsme mohli v zahradě kolem jeviště pozorovat obrovské dinosaury a pravěké lovce v akci. Během exkurze do grafitového dolu jsme se projeli důlním vláčkem a prozkoumali zajímavé podzemí. Po cestě jsme hledali a počítali zdejší permoníky. Pak už nás čekalo ubytování v pěkném hotelu a dobrá večeře. Po ní přišla na řadu zábava. Rozdělili jsme se do skupin a nacvičovali divadelní představení podle zadaných témat. Všem se to moc povedlo a hodně jsme se nasmáli. Druhý den na nás čekal Bavorský les. Procházeli jsme unikátní stezkou tohoto národního parku a kochali se neporušenou přírodou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o přírodě a jejích ekosystémech. Nápisy zde byly i v českém jazyce. Také jsme společně vystoupali na 44 metrů vysokou vyhlídkovou věž zvanou Bavorská Eifelovka. V lesním areálu jsme pak potkali zvířata z evropských lesů. Podařilo se nám spatřit medvědy, rysy, jeleny, kunu, výra velkého a další. Zpáteční cesta nám  při pohádkách rychle uběhla. Domů jsme si přivezli nejen suvenýry, ale i mnoho pěkných zážitků.                      H. Zdvihalová, J. Veverková, R. Šantorová a E. Jirků

Beseda se spisovatelkou

Děti z I. stupně navštívila známá česká spisovatelka Martina Drijverová. První část besedy byla věnována vydávání knih. Děti se dozvěděly, jak kniha vzniká a kdo se na jejím vzniku podílí. V druhé části autorka představila knihy ze své tvorby. Přečetla dětem ukázky z knih Zlobilky a Nezbedníci. Na závěr besedy byly připraveny knihy k zakoupení, nechyběla samozřejmě ani autogramiáda.

stažený soubor (1) stažený souborIMG_3286 IMG_3290 IMG_3293

Pomůcky  5.  třída

Pero –  2x (tornádo, plnicí pero)
Tužky min. 3  – různá tvrdost
Guma, ořezávátko
Pastelky, fixy
Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
Nůžky
Lepidlo
Obaly na sešity a učebnice
Označený sáček na bačkory (látkový)
Na VV:
Barevné papíry
Vodové barvy
Tempery
Voskovky
Suché pastely
Tuš
Špejle
5 štětců (různé síly – alespoň 2 ploché), hadřík
Miska na vodu
Noviny nebo podložka
Modelína
Staré triko nebo košile na převlečení
Na TV
Cvičební úbor
Sportovní obuv do tělocvičny i na hřiště
Malý míček a švihadlo
Papírové kapesníky
Polštářek na sezení
Sešity, čtvrtky  atd. budou zakoupeny z třídního fondu
——————————————————————————–