Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11. 05. 2020

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 
Na základě obdrženého manuálu MŠMT, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:
 
 
1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo především z předmětů na přijímací zkoušky.
 
Rozvrh žáků 9. ročníku bude následující:
 
Výuka probíhá v pondělí a  ve čtvrtek.
9:00 – 12:30 blok výuky českého jazyka (2×45 minut) s přestávkou a blok výuky matematiky (2×45 minut) s přestávkou.
Mezi hodinami budou 10minutové přestávky.
 
2) Jídelna nefunguje.
 
3) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 
4) Provozní doba školy pro žáky 9. ročníku je od 11. května 2020 od 9:00  do 12:30 hodin.
 
5) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím elektronické ŽK.
 
6) Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.
 
7) Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy
 
8) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 
 
 
Ukončení docházky je v kompetenci rodiče (po složení jednotné přijímací zkoušky, na konci školního roku…), až bude aktuální, rodiče sdělí informaci třídnímu učiteli.
 
 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 
 
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
  
 
Bližší informace ohledně jednotné přijímací zkoušky naleznete zde:
 
(rok 2019, po rozkliku 2020) 
 

 

Zápisové lístky

Vážení rodiče,

zápisové lístky pro přijetí na SŠ budou vydávány zákonnému zástupci žáka 

14.4.2020 až 16.4.2020, vždy v čase 14.00-17.30.

Zápisový lístek může vyzvednout v ZŠ Praha 5 – Řeporyje, Od Školy 596 v ředitelně, kontaktujte paní ředitelku Ing. Lenku Weignerovou, Ph.D., tel. 725 700 400 .

Vzhledem k tomu, že ve škole probíhá úprava komunikací, při vstupu do budovy se řiďte pokyny na vstupních bránách a dbejte dodržování bezpečnosti. 

Zároveň vás prosíme o dodržování pokynů nařízených vládou ohledně koronaviru.

 

V případě dotazů nebo nejasností obraťte se prosím na vých. poradkyni, paní PhDr. Janu Zborovjanovou, [email protected]

 

S přáním hezkého dne

PhDr.Jana Zborovjanová

Výchovná poradkyně

 

Organizace výuky v době karantény pro 2.stupeň

Vážení rodiče, milí žáci a kolegové,

Vzhledem k tomu, že z rozhodnutí Rady bezpečnosti České republiky jsou školy uzavřené až do odvolání,  Ministerstvo školství nařídilo všem žákům domácí vzdělávání a všem učitelům práci z domova.

Žáci budou až do odvolání tohoto opatření přes elektronickou žákovskou knížku od svých vyučujících průběžně dostávat  úkoly k vypracování, a taky instrukce  a výukové materiály, které jim mohou usnadnit domácí vzdělávání, spolu s termínem vypracování.

Žáci budou úkoly postupně vypracovávat dle svých schopností a přes svoje přihlášení do EŽK budou vypracované úkoly posílat zpátky. Každý žák má  svůj přístupový kód do EŽK, pokud nefunguje nebo ho nemáte, obraťte se prosím na paní uč. Zborovjanovou, vygeneruje žákům nový přístup.  Vypracované úkoly není možné posílat přes rodičovský přístup do EŽK.

V EŽK je potřeba otevírat úkoly přes ikonu „Výuka“ – „úkoly“ – „domácí úkoly“.

Žáci si zobrazí úkol přes modrou značku, a buď úkol přímo napíší do kolonky „vypracování“, kde je taky možnost přiložit soubory, a potvrdí vypracování kliknutím na okno “uložit a odevzdat úkol jako hotový“. V případě problémů s odesíláním kontaktujte prosím vyučujícího.

V případě, že nemáte možnost posílat úkoly touto formou, je možné zaslat úkoly i na e-mail dotyčného vyučujícího, nebo se domluvit s vyučujícím na jiné formě odevzdání úkolů.

Pokud si se zadanými úkoly nevíte rady, kontaktujte prosím e-mailem vyučující.

Vyučující potvrdí v EŽK odevzdání úkolů.

Všichni vydavatelé českých učebnic  (Fraus, Nová škola, Didakta…) zpřístupnili žákům a rodičům svoje webové stránky, takže žáci mají možnost procvičovat si zdarma učivo i online. Informace o jednotlivých stránkách již byli rozposlány přes EŽK.  SCIO taky zpřístupnilo online přípravné testy pro přijímací řízení.

 

S pozdravem

Vedení školy

Ročníkové práce

Ročníkové práce

Jak už je na naší škole zvykem, žáci devátých tříd každoročně prezentují své ročníkové práce, letos zaměřené na „Svět médií“. Žáci si losovali konkrétní rozhlasové a televizní stanice, youtubery, tištěná periodika a internetová zpravodajství. Stěžejním bodem jejich práce byl rozhovor s odborníkem. Díky této části ročníkové práce se žákům podařilo dostat například do redakce časopisu Reflex nebo do studia Óčka. Sami pak ohodnotili rozhovory jako nejlepší zážitek jejich práce, jelikož měli možnost se osobně setkat se zajímavými osobnostmi a mohli nahlédnout do „zákulisí“ mediálního světa. Samotné prezentace se žákům moc povedly. Přestože někteří bojovali s trémou, tak odvedli velmi dobrou práci, při které předvedli své komunikační a studijní dovednosti.

 

Lucie Wilczková

 

Ruština netradičně

Minulý týden se naši deváťáci v hodině ruského jazyka vžili do role kuchařů.  Jejich úkolem bylo na základě originálního ruského receptu připravit některé z ruských národních jídel – bliny, pirožky, syrniky a podobně. Začali překladem receptu, připravili si suroviny a pak následovalo samotné vaření. Při něm jsme si všichni užili hodně zábavy.  Někteří žáci měli víc problémů s vařením než s ruštinou, ale nakonec se dílo povedlo a všechna jídla dopadla dobře. A dle hesla: „Co si uvaříš, to si sněz“, si je žáci také i s chutí snědli.

Kdo by měl zájem vyzkoušet si recepty, můžete si je stáhnout na nasledovních odkazech:

https://eda.ru/recepty/zavtraki/syrniki-125614  

https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/bliny-126248

https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/oladi-na-kefire-s-fruktami-37515

https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/kozuli-26317

 

Jana Zborovjanová

  

Řeporyjská strašidýlka

Již podruhé jsme zahájili každoroční akci školy na „Paloučku na skále“, která proběhla 5.11.2019. V 17.15 po úvodním slově starosty obce a vedení základní školy zazpívali prvňáci s deváťáky pohádkovou písničku. Spolupráci prvních a devátých tříd si užili jak žáci, tak pedagogové. Text písničky nám napsal pan Petr Březina a zhudebnili ji Klára Kubištová a Radoslav Jileček. Poté následoval slavnostní křest knížky „Řeporyjské pohádky“ od Petra Březiny. Knihu pokřtili společně členové dramatického kroužku naší školy a pan starosta Pavel Novotný. Knížku „Pohádky z Řeporyjí“ ilustrovali žáci základní školy, právě proto je pro školu a obec Řeporyje výjimečná. Program zakončil ohňostroj od SDH Praha 5 Řeporyje. Všichni, kteří chtěli domů, museli projít „Pohádkovou cestou“, na konci které je čekala sladká odměna a magnetická pamětní placka. 

Velké poděkování patří všem prvňáčkům, deváťákům, pracovníkům základní školy, SDH Praha 5 Řeporyje, panu starostovi Řeporyjí, panu Petrovi Březinovi, panu Jílečkovi a v neposlední řadě i panu Janovi Jansovi. 

O naší akci vznikla i reportáž na Déčku.

 

Výstava – Hry a hlavolamy (9.A,B)

Ve středu 25.9. jsme s žáky 9. tříd navštívili výstavu Hry a hlavolamy v Novoměstské radnici.

Žáci si zde prohlédli velkou řadu hlavolamů a pod vedením herních instruktorů si zahráli různé deskové hry.

Na závěr jsme se zúčastnili hlavolamového workshopu, kde si žáci sami vyzkoušeli vyřešit různě obtížné hlavolamy (složit obrazec, rozebrat různé drátové modely, dostat kuličky do důlků, vyndat ježka z klece, …).     

                                                                                                                  

       

 

Společně do školy

Dne  2 .9. 2019 do prvních tříd ZŠ Praha 5 – Řeporyje nastoupili noví žáci. Naši prvňáčci. Se vstupem do školy jim pomáhaly paní učitelky a paní vychovatelky. Důležitou funkci převzali žáci 9. tříd, kteří v „PROJEKTU SPOLEČNĚ DO ŠKOLY“ doprovázeli děti.  Před školou si převzali nejmladšího spolužáka, ukázali mu šatnu a společně pokračovali do své třídy.  Pomáhali také s taškou a dalšími pomůckami, které potřebují žáčci ve škole.  Cestou si společně povídali a prvňáček měl krásný pocit, že má staršího kamaráda ze školy.  Zájem deváťáků byl překvapivě veliký, za co jim děkujeme.

Na závěr projektu se všichni  sešli a darovali  si obrázky jako poděkování.

Teď prvňáci pokračují ve škole se svými paní učitelkami. Čeká je těžká práce, naučit se všechna písmena a čísla do 20.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová 

 

 

Návštěva ZOO – 8.A,B

Ve čtvrtek 8. listopadu se osmé třídy společně vydali do Zoologické
zahrady v Praze. Hlavním účelem bylo prohlédnout si pořádně savce, jelikož
se právě probírají v přírodopisu. Každý žák tedy dostal za úkol vypracovat
referát. Nejenže se žáci v zoo vzdělávali, ale také pomohli na dobrou věc.
V zoologické zahradě totiž probíhá sbírka starých mobilních telefonů,
jejímž cílem je zrecyklovat co největší množství a přispět k ochraně goril
v Africe. Žáci celkově donesli okolo 20 mobilních telefonů. Výlet se velmi
vydařil, děti si užily krásný podzimní den na čerstvém vzduchu, dozvěděly
se mnoho nových informací, prohlédly si savce a jiná zvířátka a podpořily
gorily v Africe.  
                                                                 Ervin Varga

 

1 2