Celoroční hra ve 4. třídách

Žáci čtvrtých tříd se budou o středověku nejen učit, ale budou ho i prožívat v celoroční hře.


Během roku se postupně stanou žoldnéři, pážaty až rytíři. Každý správný rytíř má svůj erb a chce mít svůj hrad.


Hra nám navazuje na učivo vlastivědy, zapojena je i finanční gramotnost i čtení starých pověstí. Žáci se naučí orientovat v mapě ČR a poznají historii známých hradů a zámků.


Těšíme se na společný výlet do historie.

Martina Bejvalová, Lucie Macourková