Celoškolní projekt „Karel IV. – 700 let“

„Karel IV. – 700 let“

Projektové vyučování na naší škole

Každým rokem zpracováváme jeden celoškolní projekt. Letos jsme se zaměřili na výročí, které se samo nabízí. Žáci se prostřednictvím tohoto projektu seznámí s životem Karla IV. a s obdobím středověku.

Začali jsme již v září znalostní soutěží, jež bude žáky provázet celým školním rokem . Upevní a rozšíří jim znalosti o tomto panovníkovi a době, v níž žil. Každý týden se na nástěnce objevuje nová otázka, na kterou žáci odpoví a odpověď vloží do připraveného boxu. Na konci měsíce z nich v některé ze tříd vylosujeme tři výherce. Za odměnu získají knihu.

V průběhu měsíce listopadu vytvoříme družiny, složené ze zástupců žáků z prvních až osmých tříd. Ti si vylosují šlechtický rod, který budou během projektu zastupovat. V hodinách informační a komunikační technologie si o tomto rodu zjistí vše potřebné pro další práci. Během určených dnů si sdělí zjištěné informace, namalují erb svého rodu a postaví si své sídlo.

Žáci devátých tříd budou již tradičně pomáhat s organizací a budou tedy zástupci českého krále. V hodinách výtvarné výchovy a pracovního vyučování vyrobí erby českého království, korunovační klenoty a sochu Karla IV..

V únoru věnujeme na prvním stupni době Karla IV. celý jeden vyučovací den. Žáci se seznámí se středověkými mírami, budou pracovat s římskými čísly. Práci v pracovních listech zaměříme na historické souvislosti: rody, rytíři, erby, móda, řemesla a pokrmy. Informace budou žáci čerpat z encyklopedií, internetu, atd. Uvaříme si i středověké pokrmy, přečteme si o Karlu IV. a zasoutěžíme si v duchu rytířských klání.

V rámci výuky německého jazyka navštíví v dubnu žáci druhého stupně město Norimberk, žáci prvního stupně si prohlédnou hrad Karlštejn. Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského nám zapůjčí putovní výstavu věnovanou výročí narození Karla IV..

V červnu pak naše snažení vyvrcholí projektovým dnem pro žáky prvního i druhého stupně. Žáci budou ve svých družinách absolvovat různé úkoly, za jejichž splnění získají indicie. Soutěže budou zaměřeny na dovednosti rytířů i obyčejných lidí ve středověku. Ze získaných indicií pak vyluští hledané slovo. V odpoledních hodinách představíme dobu Karla IV. i rodičům a veřejnosti. V kostýmech přivítáme císaře Karla IV. a Elišku Pomořanskou, kteří spolu s námi zhlédnou naše představení. Žáci si připraví scénky, básně, písně, módní přehlídku a vystoupí i kejklíři. Rodiče i děti se budou moci občerstvit v naší středověké krčmě. Již se těšíme na veliký zájem rodičů a dětí, s nimiž se na našich akcích rádi setkáváme.

Držte nám palce, ať vše vyjde podle našich představ.

                                                                                                   Hana Zdvihalová