Celoškolní projekt – Zážitková turistika

Cestou necestou (celoškolní projekt „Zážitková turistika“)

I letos jsme se v naší škole věnovali projektu, tentokrát zaměřenému na zážitkovou turistiku.

Celý rok žáci i učitelé svědomitě sbírali dovednosti i vědomosti spojené převážně s orientací v terénu. To vše za velké podpory Klubu českých turistů, především pana Ing. Mojmíra Nováčka, který nám předal cenné zkušenosti z oblasti turistiky. Tímto bychom chtěli všem členům Klubu českých turistů poděkovat za skvělou spolupráci a pomoc při přípravě projektu.

Vše poté vyvrcholilo na závěrečném projektovém dni, který i letos připadl na konec června. Počasí nám opět přálo.

Sportovní dopoledne bylo zaměřené na zajímavé a nezbytné tábornické dovednosti. Děti byly nadšené a s chutí se zapojovaly do všech připravených úkolů, ne vždy jednoduchých. Učitelé se svými třídami podle plánku navštěvovali jednotlivá stanoviště, rozmístěná po celém školním areálu. Mohli jsme si tak vyzkoušet stavbu stanu, vázání uzlů, stavbu ohniště, odhadnout vzdálenost pouze za pomoci vlastní ruky, nakreslit plánek školy, vyluštit zašifrovanou zprávu, poznat stopy a siluety lesní zvěře či uvázat základní turbánek. Odborný dohled u stanoviště první pomoci nám zajistila paní Soňa Chocholatá. Největší zájem byl o střílení ze vzduchovky vleže a řezání obloukovou pilou. Bylo znát, že některé děti se jak s puškou, tak i s pilou setkaly ve škole poprvé.

Odpolední program, který se nesl v duchu country, byl věnovaný prezentaci zážitkových map a zpěvu oblíbených trampských písní. Každý ročník představil svůj třídní výlet a krátce popsal trasu i náročnost jednotlivých úseků. Všechny výlety byly velmi inspirativní a děti byly plny zážitků a příhod z cest např. Prokopským údolím, okolím Karlštejna či Kunratickým lesem. Devátý ročník využil spolupráce s Klubem českých turistů a vyrazil

na Berounku, kde si vyzkoušel plavbu v kanoi.

Během celého odpoledne se mohli diváci občerstvit. Pohoštění pro nás připravily naše paní kuchařky a kávu a koláče sponzorovala paní Jana Morysová.

Celý projektový den se velmi povedl nejen díky příjemnému počasí, ale především díky podpoře vedení školy, velké píli učitelského sboru i žáků a v neposlední řadě i pomoci rodičů.                                                                                                         

                                                                                              Za ZŠ Řeporyje Tereza Dufková