Čertí škola u prvňáčků

V pátek 5.12. přišli do školy místo dětí a paní učitelek čerti, čertice a andílkové. Nepřišli do klasické školy, ale do „ čertí školy“.  Čertovské vyučování mohlo začít. Všichni pracovali v pracovních pekelných listech, hráli čertovské domino, na interaktivní tabuli se seznámili s tím, kdo to byl svatý Mikuláš. Společně si zazpívali čertovské a mikulášské písničky a dokonce i navštívili třídy ostatních starších spolužáků, se kterými si společně zanotovali.

Za splnění čertovských úkolů dostal každý výuční list.

M.Šimánková 1.A  a P.Slancová 1.B