České dějiny – výroba lapbooku

 

Děti ze IV. A dokončily v hodinách vlastivědy učebnici starších českých dějin.  V souvislosti s nabytými znalostmi si vytvořily své první lapbooky, díky kterým si utřídily své poznatky, myšlenky a nápady o jednotlivých etapách dějin. Všechny děti práce bavila a věnovaly jí důkladnou přípravu.

 

Karolína Koutecká