Český jazyk ve 3.B

Ukázky jsou z hodiny českého jazyka. Upevňujeme učivo „vyjmenovaná slova“ pomocí různých kartiček a puzzle.  Čemu říkáme „stromy“, prý ukáží děti rodičům doma. 

Hana Zdvihalová