Činnostní učení v praxi

Činnostní učení v praxi

Fotografie jsou z několika vyučovacích hodin z  předmětu „Člověk a jeho svět“. Žáci poznávali rostliny a živočichy a řadili je do skupin. Na druhé sérii obrázků vidíte žáky 3.B zkoumat rozpustnost látek. Další fotografie vám přiblíží, jak jsme měřili délku a čas a zjišťovali hmotnost svou i jednotlivých věcí.

Hana Zdvihalová