Čtenáři v Řeporyjích

Často se hovoří o tom, že děti čtou málo nebo vůbec. Když jsem asi před dvaceti lety začala učit na naší škole, našla jsem ve sborovně informační brožuru  „Klubu mladých čtenářů“ z nakladatelství Albatros. Vzpomněla jsem si na sebe, jakou radost jsem jako dítě mívala z knížek, které mi paní učitelka ve škole předávala a chtěla jsem tento zážitek zprostředkovat i našim dětem.

Nejdříve jsem opatrně zjišťovala, zda by byl o knihy u dětí vůbec zájem. Pomalu se začínaly zapojovat a během krátké chvíle si většina z nich knihy objednala.

Dnes si žáci kupují knihy od čtyř nakladatelství – Albatros, Fragment, Mladá fronta a Grada. Musím říci, že o knížky z těchto nakladatelství mají velký zájem a to nejen žáci prvního stupně, u kterých je větší možnost působení v  podpoře literatury a čtenářské gramotnosti vůbec.

Děti si vedou čtenářské deníky, prezentují přečtené knihy, doporučují je i ostatním. Společně se seznamujeme i s knihami i zdejší knihovny. O knížkách si často povídáme, porovnáváme knihu a její filmové zpracování. Mám proto velikou radost, když láska ke knížce zůstává dětem i na druhém stupni. Tam jsou samozřejmě ve čtenářské gramotnosti také podporovány.

Je moc pěkné vidět, jak se děti na objednané knížky těší. Chodí se ptát, třeba každý den, kdy už svou knihu dostanou.  Jakmile vidí paní školnici s balíkem, už stojí u dveří sborovny s jiskřičkami v očích a nedočkavostí, tak typickou  pro děti. Snažím se proto velice rychle knihy distribuovat, aby je měly co nejdříve u sebe. O jejich nadšení svědčí i to, že nikdy nevybírám peníze za knihy dopředu. Žáci dostanou knížku do rukou a teprve druhý den ji zaplatí. Nikdy jsem nemusela na platbu dlouho čekat i v době případné nemoci dětí si pro knížky přicházejí jejich rodiče.

Pravidelně pořádáme také besedy se spisovateli dětských knih, které jsou mezi žáky velmi oblíbené.

 Jsem pyšná na to, že děti si stále knížky objednávají, těší se na ně a hodně čtou. Jsme poměrně malá škola, máme 250 žáků, přesto si naši žáci v minulém školním roce zakoupili knížky prostřednictvím „Klubu mladého čtenáře“ za 57 141 Kč. V letošním roce je to již částka 65 499 Kč.

Nakonec bych se vám chtěla pochlubit ještě jedním úspěchem, ze kterého máme velkou radost.

Na konci loňského školního roku se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili literární soutěže na téma „Hodiny s příběhem“. Do celostátního kola této soutěže bylo vybráno celkem pět povídek. Vyhodnocení celé soutěže probíhalo v prosinci minulého roku a v lednu nás překvapila milá zpráva. Naše žákyně 5. třídy Eliška Kinčlová se dostala mezi 10 nejúspěšnějších autorů, kterým bylo jejich dílko otisknuto v knize příběhů.

Investovat snahu, trpělivost a čas do čtenářské gramotnosti dětí se tedy vyplácí a z dětí nám rostou zdatní čtenáři, kteří si umí knihu nejen vybrat, ale mít radost i pěkný prožitek ze čtení.

                                                                                              Hana Zdvihalová, učitelka 5. třídy       

 IMG_3938 IMG_3939