Planetárium 1.A,B

V úterní dopoledne prvňáčkové navštívili Planetárium Praha. Shlédli populárně naučné představení O Sluníčku, Měsíčku a hvězdičkách. Děti se seznámily s nejdůležitějšími objekty oblohy. Dozvěděly se, proč se střídají roční období, den a noc, fáze Měsíce apod. Veškeré informace, které se dozvěděli, jsou předmětem učiva Člověk a jeho svět.

Po promítání si prohlédly stálou expozici s interaktivními exponáty a přístroji z oblasti astronomie a kosmonautiky.