Děkujeme

 


 

Dne 11. 3. 2020 byly uzavřeny všechny školy a my se poprvé v historii začali pokoušet o distanční výuku. Od samého začátku bylo naším cílem výuku nepřerušit a zároveň respektovat aktuální dění a chod rodin.


 

Naší snahou je děti aktivně zapojovat do výuky hravou formou a nabízet jim takové úkoly, které budou zvladatelné, zajímavé, motivační a časově nenáročné.


 

Pro nás všechny je tato situace nová a neznámá. I paní učitelky se učí. Vzájemně spolupracují, obohacují se nápady, sdílejí prožitky a úspěchy. Učení na dálku se snaží zpestřit formou video – hovorů prostřednictvím Skype, Zoom nebo WhatsApp al děti tak mají možnost učit se se spolužáky a paní učitelkou. Každá reakce, ať už dětí či rodiče nás posouvá vpřed.


 

Všem dětem patří velká pochvala za jejich píli, snahu a vytrvalost.


 

Děkujeme také všem rodičům za spolupráci, trpělivost a podporu. Vážíme si Vaší pomoci se zapojením do výuky.


 

Věříme, že tuto náročnou situaci společně zvládneme.Za kolektiv pedagogů Karolína Koutecká