Den fascinace rostlinami

 Čtyřicet evropských zemí se zúčastnilo projektu na přiblížení pěstování rostlin mládeži a veřejnosti. Proto naši žáci navštívili Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze 6- Ruzyni. Vědečtí pracovníci byli připraveni na jednotlivých pracovištích s krátkou přednáškou a ukázkami rostlin. Děti se například dozvěděly, jak je možné vypěstovat rostlinu z pylového zrna, seznámily se s plevelnými rostlinami i rostlinami technickými a energetickými. Na závěr uviděly prezentaci z historie pěstování užitkových rostlin a navštívili i genobanku.