Děti byly při zápisu šikovné…

Úterní odpoledne 28. ledna patřilo v naší škole budoucím prvňáčkům. Přišli v hojném počtu v doprovodu svých rodičů k zápisu do první třídy. Všechny děti, které se zápisu zúčastnily, ukázaly paním učitelkám, co všechno už umí a jak jsou na školu připraveny. Předškoláčci byli šikovní a dobře plnili úkoly zaměřené na zjišťování školní zralosti. Za odměnu si odnesli kromě pamětního listu i pěkné dárečky, které pro ně vyrobili žáci z vyšších ročníků.

Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim v naší škole líbilo a dařilo.

Mgr. Petra Slancová