Dopravní hřiště – Městská policie

Projekt „Bezpečně na kole“

Pondělí 26.května bylo na 1. stupni věnováno silničnímu provozu. V 1. – 5. třídě jsme procvičovali dopravní značky, pravidla silničního provozu a základy první pomoci  na interaktivních tabulích ve třídách, pomocí obrázků a různých schémat. Žáci si zkusili i testy BESIPU. Největším zážitkem však bylo dopravní hřiště MPP. Na kolech žáci jezdili podle dopravních značek a pokynů městských strážníků. Získali informace o správném pohybu na křižovatkách a o nebezpečných situacích na pozemních komunikacích. Za pomoci praktických ukázek sami vyhodnocovali rizika svých chyb. Projekt se dětem velmi líbil a odnesly si z něho spoustu užitečných rad a informací.                       Hana Zdvihalová