Dráček předškoláček

Dráček předškoláček – aneb seznamování předškoláčků se školou

Ve středu 23.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka  – chvilka pro písničku. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Naučily se píseň Starý medvěd vzdychá a na píseň Žabička zelená jsme si společně zatančili. Využili jsme i interaktivní tabuli a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková