Dráček předškoláček

Předškoláci opět ve škole

Ve středu 14.10. proběhlo již 2.setkání předškoláčků na naší škole. Tentokrát jsme se sešli ve velké budově, kde se děti seznámily

s  interaktivní tabulí a s jejím využitím  ve výuce českého jazyka a matematiky (poznávaly písmena, řadily čísla podle velikosti,počítaly jednoduché matematické příklady).

Předškoláci pracovali samostatně na interaktivní tabuli a vybarvovali pracovní listy podle zadání.

Děti nadšeně pracovaly celou hodinu. Těšíme se na další setkání, které se uskuteční v listopadu opět ve velké budově.

                                              Mgr. Jana Veverková