„Dračí hrátky“ v naší školní družině

Je konec září,kdy se obvykle díky počasí pouštějí na loukách a polích draci. Ovšem letos to je trochu jinak. Počasí máme stále letní,vítr nikde,ale tradice je tradice. A tak paní vychovatelky našich prvňáčků daly hlavy dohromady a vymyslely akci ,kterou pojmenovaly "Dračí hrátky". V pondělí 26.9.2016 odpoledne  na školní zahradě připravily 6 stanovišť,která vtipně a stylově pojmenovaly..:"Prolézání dračí slují","Hod dračím vejcem","Dračí popleta","Sbírání dračích ocásků kolíčky","Dračí stezka" a "Dračí skoky z pohádky do pohádky". Děti byly rozděleny do 3 barevně odlišených družstev. Při plnění jednotlivých úkolů na stanovištích,si děti procvičily svoji mrštnost,přesnost a paměť. Na závěr akce si všechny děti namalovaly barevnými křídami na chodník  svého dráčka. Dětem se akce velice líbila. Při odchodu domů s radostí a nadšením ukazovaly rodičům své nakreslené dráčky.Už se těšíme na další akci v říjnu,kterou bude "Bramboriáda".