Dramatický kroužek

 V úterý 10. září  jsme v naší škole uspořádali projekci filmových pohádek. Děti z dramatického kroužku přivedly své rodiče i sourozence. Po skončení projekce dostaly děti DVD s pohádkami a všichni byli  pozváni na raut, který připravili žáci dramatického kroužku se svými rodiči. Akce se nám povedla, všem se moc líbila.                  H.Zdvihalová