Dramatický kroužek

Dramatický kroužek zakončil tento školní rok, jak už je jeho  tradicí, představením pro  rodiče     a spolužáky.  V úterý jsme pohádky „O princezně Máně“ a „Princezna Habiba“  představili rodičům. Děti měly velikou trému, ale i přesto podaly úžasné výkony a představení se rodičům moc líbilo. Nakonec byl uspořádán raut. Hercům pořádně vyhládlo a tak si zaslouženě pochutnávali na dobrotách, které jim připravili jejich rodiče. Druhý den jsme pro spolužáky z prvních až pátých tříd odehráli celkem tři představení. Děti tak viděly své spolužáky v jejich rolích a odměnily je potleskem. Nakonec jsme odjeli do domova pro seniory v Ořechu a obě pohádky zahráli babičkám a dědečkům. Atmosféra byla úžasná. Byli jsme krásně přijati a mohli jsme hrát pod širým nebem, což se nám velmi líbilo. Za vystoupení jsme dostali sladkou odměnu a slíbili jsme, že příště přijedeme znovu. Dramatický kroužek se tedy pro tento školní rok loučí. Děkuji tímto všem dětem, které se v něm zapojily za pěknou práci a jejich rodičům za podporu. Všem přeji krásné prázdniny a těším se na další setkávání v novém školním roce, kdy bude dramatický kroužek na naší škole působit již dvacátým rokem.                                                                                                                                     Bc. Hana Zdvihalová