Družina – zahájení školního roku 2015/2016

Zahájení školního roku  2015/2016 je 1. 9. 2015

Tento den se přihlašují děti do ŠKOLNÍ DRUŽINY na základě zápisního lístku.

Organizační pokyny:
od 8:00h – děti 2.tř a 3.tř – výdej přihlášek do ŠD
po 9:00h  bude informační schůzka pro děti z 1.tř a výdej přihlášek

Kritérium pro přijetí dítěte do ŠKOLNÍ DRUŽINY:
 1) Přednost mají zaměstnaní rodiče.
2) Přednost mají děti z 1. a 2. třídy