Školní družina

 

   Plán týdne ŠD ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Na co se mohou děti těšit ve školní družině – týden od 20. ledna do 24. ledna 2020

„ Když děti nedělají nic, dělají neplechu“

 

A jak nám to jde? 🙂 fotogalerie zde.

 

        I. a II. oddělení

 • Malujeme na dřevěné kostky – zimní motivy
 • Vycházka po okolí, pozorování změn v přírodě
 • Pranostiky na měsíc leden, učíme se říkanky o zimě
 • Zimní okénko – práce s barevným papírem a voskovkami
 • Omalovánky – zimní motivy,  společně luštíme křížovky a hádanky

        III. a IV. oddělení

        Rozhovory na téma : Zdravé a nezdravé potraviny

 • Důležitost vitamínů – povídka „ Markétka a vitamíny „
 • Omalovánky a pracovní listy na téma „ Zdravá výživa „
 • Seznámení s pohybovou hrou  „Na paní chřipku“ , pohybové hry „Kompot„ a „Čalamáda„
 • Zpěv písní  a recitace básní s tématy ovoce a zeleniny, seznámení  s písní „Lečo“ – rytmizace písně
 • Kreslení a stavění dle vlastní fantazie, námětové hry, stolní a deskové hry dle přání
 • Procházky po okolí

        V. oddělení

 • Hravá biologie – znáš své tělo?
 • Klaunské potěšení
 • Hrátky s modelínou
 • Mráz maluje na okna – vystřihování vloček z papíru
 • Relaxujeme při hudbě, četbě a poslechu

 

Pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce času trávit venku na čerstvém vzduchu. V tomto případě naší plánovanou kreativní činnost přesuneme na další dny, kdy budeme nuceni trávit čas v budově školy.

 

Školní rok 2019/2020

Provoz školní družiny

 

 1. oddělení  –  Ludmila  Růžičková – Pavilon jídelny                 
 2. oddělení  –  Kateřina Špačková – Pavilon jídelny          
 3. oddělení  –  Miroslava  Novotná – Pavilon jídelny         
 4. oddělení  –  Eva  Staňová – Nový pavilon                         
 5. oddělení  –  Lenka Jarolímková, Kristýna Brousilová – Nový pavilon

Ranní družina je pouze pro zapsané děti od 6:30 do 7:20 –  zvoňte na 2.A

Základní informace

Kontakty: 720 551 815,  [email protected]

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude hrazen pouze bankovním převodem.

První platba musí být uhrazena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1. pololetí……1.500,- Kč

2. pololetí……1.500,- Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3.000,- Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze do ranní družiny.

Číslo účtu školy: 578440213/0300

VS: přidělené číslo přihlášky

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin, pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. V 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:35 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:15 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 6.30 – 7.20 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.