Školní družina

                                                               Plán týdne ŠD ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Na co se mohou děti těšit ve školní družině – týden od 16. prosince do 20. prosince 2019
 

A jak nám to jde? 🙂 fotogalerie zde.

 

        I. a II. oddělení

 • Společné vyprávění na téma: „Zvyky a tradice o Vánocích“
 •  Vánoční posezení u stromečku – rozdávání dárků společně 1.A a 1.B
 •  Malujeme vánočního kapra, sledujeme vánoční pohádku
 •  Práce s papírem – vystřihujeme hvězdičky a zvonečky
 •  Posloucháme vánoční koledy, každý den plníme úkol z adventního kalendáře

        III. a IV. oddělení

 • Vánoční posezení s rodiči
 • Družinová besídka s rozdáváním dárků společně s 2.A
 • Poslech a zpěv vánočních písní a koled
 • Čtení na pokračování, vánoční omalovánky, hádanky a tajenky
 • Hry s vlastními hračkami, hry ve skupinkách, stolní hry
 • Sledování vánočních pohádek a filmů

        V. oddělení

 • Povídáme si o Vánocích u každého doma – co máme rádi, na co se těšíme
 • Vánoční pohádka
 • Zazpíváme si vánoční písně, luštění vánoční tajenky
 • Váááánoce ve ŠD – besídka
 • Hrajeme si a smějeme se. Vánoce jsou tady 🙂

 

Pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce času trávit venku na čerstvém vzduchu. V tomto případě naší plánovanou kreativní činnost přesuneme na další dny, kdy budeme nuceni trávit čas v budově školy.

 

Školní rok 2019/2020

Provoz školní družiny

 

 1. oddělení  –  Ludmila  Růžičková – Pavilon jídelny                 
 2. oddělení  –  Kateřina Špačková – Pavilon jídelny          
 3. oddělení  –  Miroslava  Novotná – Pavilon jídelny         
 4. oddělení  –  Eva  Staňová – Nový pavilon                         
 5. oddělení  –  Lenka Jarolímková, Kristýna Brousilová – Nový pavilon

Ranní družina je pouze pro zapsané děti od 6:30 do 7:20 –  zvoňte na 2.A

Základní informace

Kontakty: 720 551 815,  [email protected]

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude hrazen pouze bankovním převodem.

První platba musí být uhrazena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1. pololetí……1.500,- Kč

2. pololetí……1.500,- Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3.000,- Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze do ranní družiny.

Číslo účtu školy: 578440213/0300

VS: přidělené číslo přihlášky

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin, pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. V 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:35 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:15 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 6.30 – 7.20 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.