Školní družina

                                       Plán týdne ŠD ZŠ Praha 5 – Řeporyje

Na co se mohou děti těšit ve školní družině – týden 16. 09. 2019 – 20. 09. 2019

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.

A jak nám to jde? 🙂 fotogalerie zde.

 

        I. a II. oddělení

 • společný poslech pohádek na CD
 • hádej, hádej, hadači – soutěž
 • učíme se hrát společenské stolní hry
 • loučíme se s létem: „Malujeme a skládáme lodičky“
 • sportujeme na školním hřišti, pohybové hry

        III. a IV. oddělení

 • pokračování společné četby z knihy „Anička a cirkus„
 • „Košík na ovoce„ – proplétání do šachovnice
 • seznámení s pohybovou hrou „KOMPOT„ – pohybové hry na přání dětí
 • zpěv písniček o ovoci a podzimu
 • sportování na školním hřišti – soutěže družstev

        V. oddělení

 • povídání si na téma zdravá strava, malování ovoce a zeleniny
 • pohybové hry na školním hřišti
 • hrajeme všichni hru Aktivity
 • malujeme houby a povídáme si o nich
 • těšíme se na víkend – skupinová práce, náš víkendu snů

 

Pokud nám počasí dovolí, budeme co nejvíce času trávit venku na čerstvém vzduchu. V tomto případě naší plánovanou kreativní činnost přesuneme na další dny, kdy budeme nuceni trávit čas v budově školy.

 

Školní rok 2019/2020

Provoz školní družiny

 

 1. oddělení  –  Ludmila  Růžičková – Pavilon jídelny                 
 2. oddělení  –  Kateřina Špačková – Pavilon jídelny          
 3. oddělení  –  Miroslava  Novotná – Pavilon jídelny         
 4. oddělení  –  Eva  Staňová – Nový pavilon                         
 5. oddělení  –  Lenka Jarolímková, Kristýna Brousilová – Nový pavilon

Ranní družina je pouze pro zapsané děti od 6:30 do 7:20 –  zvoňte na 2.A

Základní informace

Kontakty: 720 551 815,  [email protected]

Příspěvek na školní družinu se stanovuje na 300 Kč za měsíc.

Příspěvek za družinu bude hrazen pouze bankovním převodem.

První platba musí být uhrazena do 30.10. za první pololetí, druhá platba do 31.3. za druhé pololetí.

1. pololetí……1.500,- Kč

2. pololetí……1.500,- Kč

nebo jednorázově na celý školní rok……3.000,- Kč

Na žádost rodičů je možné povolit změnu výše platby při docházce pouze do ranní družiny.

Číslo účtu školy: 578440213/0300

VS: přidělené číslo přihlášky

Provoz družiny Provoz ranní družiny je od 6:30 do 7:20 hodin, pouze na zazvonění pro děti, které jsou zapsané do ranní družiny. V 7:40 je škola otevřena pro ostatní děti za dozoru vychovatelky.
Provoz odpolední družiny je od 11:35 do 17:00 hodin. Rodiče si mohou vyzvedávat děti po obědě od 12:30 do 13:15 hodiny. A dále pak po hlavní činnosti od 14:30 do 17:00 hodin.

 

Práva žáka • na odpočinek a volný čas • na dodržování pitného režimu • na docházku do ranní družiny 6.30 – 7.20 hod. • na užívání víceúčelového hřiště na školní zahradě • na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají • na poskytnutí pomoci, jestli-že se octne v nesnázích , nebo při úrazu
Povinnosti žáka • ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem po sobě uklidí • při hraní ve ŠD dbají žáci na bezpečnost svou a svých spolužáků a snaží se vyvarovat konfliktních situací • při využívání víceúčelového hřiště na školní zahradě mají děti čistou sportovní obuv. • děti neničí zařízení zahrady, ani hračky a hry zapůjčené ve ŠD.

(Dojde-li k úmyslnému poškození či zničení hraček nebo her, rodiče zajistí opravu)
Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti.