Energetická gramotnost – 8. a 9.třídy

V pondělí 15.9. se žáci 8. a9. tříd zúčastnili přednášky Energetická gramotnost.

Přednášející Tadeáš Salaba ze společnosti ČEPS nás seznámil s rozvodem a přenosem elektřiny v ČR a ve světě. Vysvětlil nám „blackout, což je rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny na určitém území. Vzniká zejména v důsledku mimořádné události a může postihnout i území několika států. Proto je nutná rovnováha výroby a spotřeby elektřiny v každém okamžiku.

Dále nás seznámil se současným trendem energetické politice, který se nazývá „energetický mix“ jednotlivých druhů zdrojů energie. Kromě klasických zdrojů (fosilní paliva, tj. uhelné elektrárny, uran, tedy JE Temelín, JE Dukovany), to jsou také tzv. obnovitelné zdroje (energie vody, geotermální energie, spalování biomasy, energie větru, energie slunečního záření, využití tepelných čerpadel, energie příboje a přílivu oceánů)

V energetické politice se tedy prosazuje vyrovnaný „energetický mix“ jednotlivých druhů zdrojů energie.

                                                     Děkujeme za přednášku, za školu  uč. P. Jelínek