Evakuace školy

Vážení rodiče, jak jste již byli informováni od svých dětí nebo z médií (TV Nova) proběhla v pátek 15.3.2013 evakuace školy z důvodu nahlášení bomby ve škole. Chtěli bychom touto cestou poděkovat zaměstnancům školy za jejich rychlou a hlavně zodpovědnou reakci. I vzhledem k tomu, že se nejednalo o cvičení a hlášení přišlo v době začínající velké přestávky, kdy děti chodí na oběd, učitelé zvládli ve velmi krátkém čase děti svolat na určené evakuační místo, kde při nástupu proběhla kontrola počtu dětí podle třídních knih, a následoval přesun do sokolovny. Některé děti vnímaly tuto situaci velmi citlivě a i zde učitelé zvládli svojí roli, když svým uklidňovacím přístupem dětem nedovolili propadnout větší panice.

Po zkontrolování školy složkami provádějícími zásah, byly děti přivedeny ze sokolovny zpět do školy, kde se pokračovalo ve výuce.

Na zásahu se podílela policie ČR, městská policie, psovod, pyrotechnik a hasiči. VŠEM TĚMTO PATŘÍ DÍK ZA PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP!

Vedení školy