Exkurze 9.A,B – TOKAMAK

V rámci ročníkových prací jsme s devátými třídami navštívili Ústav fyziky plazmatu AV ČR Oddělení Tokamak.  Žáci se zde seznámili s novým způsobem výroby elektrické energie.

Výzkum je zaměřen na vybrané problémy související s dlouhodobým celosvětovým úsilím o realizaci řízené termojaderné fúze, která představuje prakticky nevyčerpatelný a ekologicky přijatelný budoucí zdroj energie pro lidstvo. Experimentální výzkum je prováděn především na novém domácím tokamaku COMPASS, jehož provoz byl oficiálně zahájen 19. února 2009. Hojně je také využívána možnost realizace experimentů na mnoha dalších evropských fúzních zařízeních (např. JET, ASDEX, Tore Supra) v rámci přidružení ČR k evropské organizaci EURATOM.