Exkurze na dopravním sálu

Exkurze na dopravním sálu

 

Dne 13. 12. 2018 navštívila třída IV. A v návaznosti na preventivní program „Dopravní výchova“ Dopravní sál fakulty dopravní v Praze. Jednalo se o laboratoř určenou pro praktickou výuku a výzkum v oblasti železniční zabezpečovací techniky a technologie řízení železniční dopravy. Po přivítání jsme si povídali o hlavních rozdílech železniční dopravy oproti ostatním druhům, např. dopravě silniční. Poté jsme se seznámili se základními principy řízení železničního provozu. Výklad byl doplněn praktickými ukázkami na reálném zařízení, které se běžně používá v reálném železničním provozu. Prezentovaných zařízení je celá škála od těch nejstarších až po nejmodernější, ovládaná počítačem. Všichni žáci si rádi vyzkoušeli obsluhu těchto přístrojů a s nadšením sledovali výsledek svého snažení – rozjezd vlaku a jeho další pohyb po modelovém kolejišti. Všem dětem se exkurze velmi líbila, zejména obsluha přístrojů.

 

Karolína Koutecká