Geometrie a prvouka ve 3.B

Obrázky jsou z výuky geometrie a prvouky. Snažíme se výuku co nejvíce žákům názorně přiblížit. V geometrii jsme modelovali ve dvojicích polopřímky. Práce s mapou a buzolou a následné otázky „Co je na severu, jihu, západě a východě“, oživilo hodinu prvouky.