Hudební kroužek

Cílem kroužku je zábavnou formou rozvíjet hudební nadání a zapojit děti do aktivního muzicírování.

Náplní hudebního kroužku je:
zpěv písní, rytmizace, hra na Orffovy nástroje, hudební dramatika, základy hudební teorie, hra na flétnu.

________________________________________________________________________________________________

   Na povánoční besídce ukázali malí muzikanti, co se od října na hudebním kroužku naučili. Zahráli několik písniček na flétny, souborek předvedl jak to zní, když hrají společně tři harmoniky, klavír, housle a flétny. Samozřejmě nesměly chybět písně s doprovodem Orffových nástrojů. Zazpívali jsme si společně písničky a jednu také zdramatizovali. Pochutnali jsme si na občerstvení od maminek.

A nyní už se opět pustíme do nacvičování operetky, kterou chceme předvést na závěr školního roku.

Věříme, že se všem pozvaným naše muzicírování líbilo stejně tak, jako se líbí nám.

M.Šimánková   

 

 

Vystoupení hudebního kroužku na akci “ Řeporyjská strašidýlka 2014″