Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Vážení rodiče,

každý žák má právo podat si v  prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky na střední školu. Termín odevzdání přihlášek je do 28.2.2018.

Každá přihláška musí být potvrzena lékařem, ředitelkou školy a podepsaná žákem a zákonným zástupcem. Přihlášku vám na požádání vystaví škola, nebo si ji můžete volně stáhnout z internetu.

 Pořadí škol na přihlášce je libovolné, ale je důležité, aby obě školy byly na přihlášce uvedeny ve stejném pořadí.

 

Termíny přijímacího řízení pro 4-leté obory s maturitou:

12.4.2019

15.4.2019

 

Termíny přijímacího řízení pro 6-letá a 8-letá gymnázia

16.4.2019

17.4.2019

 

Po doručení informace o nepřijetí na SŠ je možné do 3 dnů podat odvolání.

Po doručení rozhodnutí o přijetí na školu rodiče žáka musí potvrdit svůj zájem o studium na dané škole odevzdáním Zápisového lístku do 10 dnů od doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek vám vystaví naše škola a vydá vám  ho oproti podpisu.

Ztrátu zápisového lístku je nutné oznámit, vystavit čestné  prohlášení o ztráte, až pak vám může škola vystavit nový lístek.

 

V případě, že žák/yně nebyl/a přijat/a ani na jednu ze škol, je nutné podat si přihlášku na SŠ v druhém kole přijímacího řízení.

 

Přeji všem žákům hodně štěstí

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte vých. poradkyni  [email protected]

 

Odkazy na možnost testování https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp

https://www.zkousky-nanecisto.cz/9trida/online-testy

https://www.cermat.cz/pro-uchazece-z-9-rocniku-zl-1404034804.html

 

Jana Zborovjanova

vých. poradce