Interaktivní digitální flipchart

Interaktivní digitální flipchart

 

Ve 4. A máme možnost využívat interaktivní dislej Samsung Flip. Na dotykový displej můžeme psát, kreslit, promítat různé projekty, referáty a výukové programy.  Žáci ze 4. A velmi rádi s touto pomůckou pracují a vždy jsou všichni velmi aktivní. Flip využíváme hlavně k opakování probraného učiva, k promítání prezentací a referátů nebo i ke kreslení, kdy např. během hodiny čtení děti navrhovaly šaty pro císaře.

 

Karolína Koutecká