Jablíčkový den v prvních třídách

 

3. 10. přivítali prvňáčci přicházející podzimní dny společným projektem nazvaným  JABLÍČKOVÝ DEN.  Prvňáčci, včetně  paní učitelek, přišli  v červeném nebo zeleném oblečení. Děti pilně plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, které měly na  pracovních listech. V průběhu celého dne zpívaly písničky, tančily  a  poslouchaly pohádky o jablíčkách. Na závěr dne děti vyráběly jablíčko s  červíkem, který se pohybuje a prokousává jablíčkem.

  Menším dětem pomohly připravit jablečné dobroty maminky a babičky, kterým moc děkujeme. Během přestávek jsme se vzájemně navštěvovali ve třídách a ochutnávali rozmanité pokrmy z jablíček. K obědu nám ve školní jídelně paní kuchařky upekly žemlovku.

 Jablíčkový den se nám moc líbil.

obrazek image-1 image