Jak chránit přírodu – beseda

Ve škole proběhla beseda o tom, jak máme správně třídit odpad. Dozvěděli jsme se jakou barvu mají kontejnery a jaké předměty do

různobarevných kontejnerů patřÍ a také jsme si třídění vyzkoušeli.

í 20161125_090540 20161125_093021 20161125_093202 20161125_093210