„Jak roste chleba“

"Jak roste chleba"

byl název výchovně vzdělávacího programu pro žáky 3.třídy, se kterým mezi nás přišly dvě lektorky Ekocentra Podhoubí.

Akce proběhla ve středu 23. 2. 2016. Na první čtyři hodiny jsme s dětmi zaměnily prostory naší třídy za školní kuchyň. Asi se ptáte „Proč?“

Program neměl pouze teoretickou část, ale i část praktickou, při které si žáci vlastnoručně zadělali a upekli chléb – tedy přímo několik malých bochníčků pro každého.

První část zavedla žáky do světa obilovin, naučili se rozlišovat druhy obilnin podle jednotlivých znaků.

Dále se seznámili s procesem výroby pečiva od setí, obdělávání, sklizeň až po samotné upečení a to nejen dnes, ale i v minulosti.

Byli vedeni k tomu, aby si uvědomili souvislosti mezi výchozí surovinou a výsledným produktem.

Teoretická část byla prokládána praktickými dovednostmi a v závěru byla kuchyň provoněna pečeným chlebem. Na oběd odcházel každý se svým bochníčkem. Někdo donesl svůj výrobek domů, ale někteří neodolali…..